REKLAMA
śr. 20 listopada 2019, 10:10

Opieka farmaceutyczna wymusi zmiany lokalowe w aptekach?

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zakłada prowadzenie w aptekach opieki farmaceutycznej i świadczeni usług farmaceutycznych. Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że w związku z nowymi zadaniami aptekarzy, konieczna będzie zmiana przepisów dotyczących lokalu apteki.

Eksperci wskazują, że świadczenie opieki farmaceutycznej przez apteki nie będzie obowiązkowe (fot. Shutterstock)
Inspekcja farmaceutyczna liczy, że wraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących opieki farmaceutycznej, zmienione zostaną zapisy o wymogach lokalowych apteki (fot. Shutterstock)

– Trudno wyobrazić sobie, żeby w obecności kilku innych pacjentów ktoś opowiadał o swoich kłopotach ze zdrowiem. Powinno się zmienić przepisy tak, aby zobowiązać apteki do utworzenia nowego pomieszczenia służącego realizacji usług – wskazuje na łamach Gazety Prawnej jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Efektem zmiany przepisów może być konieczność utworzenia w aptekach nowych pomieszczeń do rozmów z pacjentami. Opinię tę podziela ZPA PharmaNET. Organizacja wskazuje, że przy doprecyzowaniu warunków lokalowych powinno się uwzględnić fakt, że inne wymagania winny dotyczyć świadczenia usług farmaceutycznych czy opieki farmaceutycznej z poszczególnych kategorii (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna w aptekach wymaga doprecyzowania).

Jak nas zapewnia Marcin Piskorski, prezes organizacji, sieciom aptecznym nie chodzi bynajmniej o zwiększanie wymogów, lecz o uelastycznienie obecnych przepisów lub chociaż podejścia inspekcji farmaceutycznej.

– Zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi regulacjami w skład powierzchni pomocniczej lokalu musi wchodzić m.in. pomieszczenie na mopy i szczotki, podczas gdy wielu przedsiębiorców zatrudnia zewnętrzny serwis sprzątający. Co stałoby na przeszkodzie, by właściciele aptek samodzielnie oceniali, jakie pomieszczenia są potrzebne w danej placówce? – zastanawia się Marcin Piskorski.

Farmaceuci nie widzą potrzeby zmian

Przeciwny zmianom jest wiceprezes NRA – Marek Tomków. Wskazuje, że już teraz w skład powierzchni apteki musi wchodzić pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, w którym można by spotykać się z pacjentami (czytaj więcej: 524 strony raportu po konsultacjach publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Nie jest tajemnicą, że indywidualni aptekarze, a tym właśnie sprzyja samorząd, obawiają się, iż rozpoczęcie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad sprawami lokalowymi mogłoby skończyć się zaostrzeniem wymogów, a nie ich uelastycznieniem – pisze Patryk Słowik w Gazecie Prawnej.

Z jego informacji wynika, że przynajmniej część wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych jednak liczy na zmiany rozporządzeń lokalowych (czytaj również: Urządzanie apteki – wystrój ma znaczenie).

– Choćby z tego względu, że gdy właściciele aptek nie zostaną zobowiązani do wydzielenia konkretnego, nowego pomieszczenia na świadczenie usług farmaceutycznych, to będzie dochodziło do wielu nieprawidłowości. Inspekcja farmaceutyczna zaś nie dysponuje ani środkami kadrowymi i finansowymi, ani narzędziami prawnymi, by weryfikować działalność aptek pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – wyjaśnia jeden z inspektorów.

Źródło: ŁW/DGP

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

28 marca 202323:18

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Panie Marków, proszę opublikować fotografie tych pomieszczeń administracyjno szkoleniowych w Pana aptekach oraz w aptekach Pana kolegów z OIA lub NIA, na dowód że jest to odpowiednie miejsce do prowadzenia OF. Tuż obok zlewu i lodówki, przy jednoosobowym stoliku z niedopitą kawą i kanapkami, pod paprotką - wymarzone miejsce na OF.
kolejne pomieszczenie w ramach danej apteki - nie wiem tylko, czy to aby nie szkodzi prywatnym osobom chcącym otworzyć aptekę, wszak to zwiększa tylko koszty... tak więc sieciówki znów górą?
Moim zdaniem do takich zwierzeń powinien wystarczyć gabinet lekarski, tak jak było do tej pory.
Czasem apteki są tak ciasne, mała ekspedycja, kartony towaru na korytarzu, co już nie powinno mieć miejsca, a gdzie tu jeszcze wygospodarować osobne pomieszczenie...
Oczywiście powinno być przyzwoite miejsce ale niestety w wielu aptekach nawet nie ma jak chodzić ,bo są zawalone towarem , zakurzonymi kartonami , gdzie tu miejsce na OF . To tak jakby w sklepie spożywczym przyjmował lekarz. i tu wygrywają sieciówki bo wiele z nich ma możliwości do wygospodarowania takiego miejsca.
W województwie wielkopolskim apteki otwarte po 2002 r muszą mieć pomieszczenie z wejsciem bezpośrednio z izby ekspedycyjnej nazwane pokojem konsultacji służące do sprawowania opieki farmaceutycznej więc po co to bicie piany....
Pewnie jak to czasami bywa "przepisu nie ma, ale ma być i juz"...
W naszym najlepszym kraju nie było ,nie ma i nie będzie opieki farmaceutycznej koniec kropka.