REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjent dzwoni w sprawie recepty – jakich informacji farmaceuci mogą udzielić?

25 września 2019 11:07

Farmaceuci mają wątpliwości na temat informacji, jakich mogą udzielić pacjentowi telefonicznie. Przede wszystkim chodzi o sytuację, gdy pacjent lub jego krewny prosi o weryfikację recepty. W związku z tym Śląska Izba Aptekarska skierowała zapytanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli osoba dzwoniąca domaga się podania danych wrażliwych, farmaceuta ma prawo zadać pytania kontrolne (fot. Shutterstock).
Jeśli osoba dzwoniąca domaga się podania danych wrażliwych, farmaceuta ma prawo zadać pytania kontrolne (fot. Shutterstock).

Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych dane, takie jak imię, nazwisko i adres to zwykłe dane osobowe. Natomiast informacje dotyczące choroby lub leczenia itp. to dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie.

Farmaceuci zweryfikujcie pacjenta

Jeśli osoba dzwoniąca domaga się podania danych wrażliwych, farmaceuta ma prawo zadać pytania kontrolne, np.: czy recepta była dla osoby dzwoniącej. Można też poprosić o podanie numeru PESEL (czytaj również: Farmaceuta dostanie od przychodni numer telefonu pacjenta. RODO tego nie zabrania).  Przede wszystkim trzeba ocenić, czy udzielana informacja ma wpływ na zdrowie pacjenta. Jeżeli tak, to odpowiedzi należy udzielić po pytaniu kontrolnym, które brzmi np.: „nazywam się xxx, wczoraj realizowałam receptę i chciałem/łam zapytać, co tam było przepisane?”.

REKLAMA

Najprostszy sposób weryfikacji to zapytać, co za leki ma ta osoba i skonfrontować z receptą – komentuje prawnik ŚIA Krystian Szulc. Wtedy mamy pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą. W przypadku pytań o inną osobę, męża, żonę, matkę, ojca itp. farmaceuci powinni zachować szczególną ostrożność, aby nie narazić się na zarzut ujawnienia danych wrażliwych.

REKLAMA

Najważniejsze to nie szkodzić

Krystian Szulc przypomniał treść pisma Prezesa UODO skierowanego do Śląskiej Izby Aptekarskiej (czytaj również: Telefon pacjenta na recepcie? Farmaceuci popierają ten pomysł). Prezes wskazał w nim, że podmiot udzielający informacji powinien dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować, czy osoba, która się z nim kontaktuje, jest uprawniona do uzyskania informacji na temat pacjenta. Farmaceuta może to zrobić np. przez zadanie pytań kontrolnych. „W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby dzwoniącej o informacje dotyczące pacjenta w sytuacjach zwyczajnych powinno się odmówić udzielenia informacji” – dodaje.

Ocena sytuacji i udzielenie lub odmowa udzielenia informacji należy do osoby, która odebrała telefon. Przy tym należy zachować zasadę, że odmowa udzielenia informacji nie może szkodzić pacjentowi. Jak dodaje prawnik ŚIA, nie oznacza to jednak, że udostępnianie danych osobowych pacjenta (numer telefonu czy faktyczny adres pobytu) powinno stać się powszechną praktyką pozwalającą na każdorazowe udostępnianie danych.

Nie powinno to również stanowić podstawy do uzupełniania recepty „na wszelki wypadek” o dane kontaktowe pacjenta. Należy mieć na uwadze, że przepisy regulujące kwestie dostępu do dokumentacji medycznej jednoznacznie wskazują, komu mogą zostać udostępnione zawarte w niej dane osobowe. Śląska Izba Aptekarska opublikuje odpowiedź Prezesa UODO na zapytanie, gdy tylko się pojawi.

Źródło: IK/ŚIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Chciałbym uczulić na różne portale i fora na których są prośby do nas o odczytanie recepty lub rozpoznania itp. Często obserwuję jak większość rwie się do przodu z pomocą,.. Niestety zazwyczaj nie wiadomo, czy to właściciel dokumentu prosi nas o odczytanie bardzo wrażliwych danych. Może celowo ukrytych przed innymi.
Śląska izba (jak z resztą każda inna) zajmuje się sprawami, które śmiało można pominąć w codziennej pracy. Niby o co pytają ludzie odnośnie recept? Co wypisał lekarz, na co to jest i jak dawkować. KONIEC! Babcia jedna z drugą czasem zapyta "czy to mi nie zaszkodzi". To z powodu takich pytań (czasem zadanych również telefonicznie) trzeba występować do UODO???? W izbach to już pod koniec kadencji widać wszystkim zwoje się poprzepalały. Proponuję zająć się jeszcze wprowadzeniem klasyfikacji stopnia czystości podłogi w toalecie apteki albo wprowadzeniem zakazu nadmiernego oświetlenia miejsca, w którym stoi obsługiwany pacjent. Oczywiście w obydwu sprawach zasięgnąć opinii SanEpidu i wszelkich specjalistów od BHP.

Powiązane artykuły

Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane… Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane…

Najczęstszym kierunkiem emigracji zawodowej polskich farmaceutów są... Niemcy. W ciągu ostatnich 4 l...

Apteka w Grudziądzu unieruchomiona. Przyczyną braki kadrowe… Apteka w Grudziądzu unieruchomiona. Przyczyną braki kadrowe…

O aptece "Pod Solankami" należącej do Grudziądzkiego szpitala jest głośno już od lipca 2019 r. Pół r...

Duspatalin Gastro będzie można dostać bez recepty Duspatalin Gastro będzie można dostać bez recepty

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz