REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PharmaNET o „samorządowej oligarchii” i wyborach do izb aptekarskich

13 marca 2019 14:05

„Odpowiadając na liczne postulaty farmaceutów, pracodawcy będą stwarzać możliwość udziału w wyborach farmaceutom, którzy wyrażą taką chęć” – zapowiada Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Organizacja uważa, że wybory do izb aptekarskich często stają się okazją do utrwalania wpływów przez rządzącą od lat „samorządową oligarchię”.

Jeszcze w tym roku delegaci zadecydują o wyborze władz swoich Izby na kolejne 4 lata (fot. Shutterstock)
Do pracodawców docierają liczne głosy farmaceutów skarżących się na ostracyzm ze strony farmaceutów – właścicieli podczas zebrań wyborczych (fot. Shutterstock)

– Nadchodzące wybory do Izb Aptekarskich powinny być świętem demokracji, świętem farmaceutów i okazją do włączenia w prace samorządu nowych osób, chętnych do pracy i zaangażowania w działania na rzecz zawodu farmaceuty, poprawy opieki nad pacjentem, wdrożenia opieki farmaceutycznej i nowych usług, stabilności miejsc pracy, rozwoju rynku farmaceutycznego. Osób gotowych poświęcić swój czas i energię na reprezentowanie całego środowiska, a nie tylko mniejszościowej grupy farmaceutów – właścicieli aptek, którzy zdominowali działalność samorządu w ciągu ostatnich 30 lat, czyniąc kwestie właścicielskie i organizacji rynku główną osią swego zainteresowania – pisze ZPA PharmaNET w liście przekazanym mediom branżowym.

Zdaniem organizacji efektem dotychczasowej polityki samorządu aptekarskiego jest nieustanny konflikt skutkujący coraz większym oderwaniem polskiego rynku aptecznego od standardów obowiązujących w krajach rozwiniętych – brakiem opieki farmaceutycznej, usług farmaceutycznych dostosowanych do potrzeb pacjentów czy torpedowaniem przez samorząd działań propacjenckich, takich jak dostawy leków i wyrobów medycznych do domów osób niepełnosprawnych, jak również włączenia aptek do programów socjalnych organizowanych przez rząd i samorządy.

REKLAMA

– Wdrożenie opieki farmaceutycznej, podniesienie prestiżu zawodu, zwiększenie niezależności farmaceuty, ściślejsze włączenie do systemu ochrony zdrowia wymaga współpracy i porozumienia wszystkich podmiotów działających na rynku – wymienia organizacja.

REKLAMA

Zdaniem ZPA PharmaNET okazuje się, że wybory często stają się okazją do utrwalania wpływów przez rządzącą od lat „samorządową oligarchię”. Do pracodawców docierają liczne głosy farmaceutów skarżących się na ostracyzm ze strony farmaceutów – właścicieli podczas zebrań wyborczych, informacje o bardzo późno ogłaszanych terminach wyborów czy nieostrych procedurach, umożliwiających ogłaszanie przerw w procesie wyborczym w celu zwiększenia reprezentacji „starej gwardii”.

– Wszystko to powoduje niechęć do udziału w wyborach i zaangażowania się w prace samorządu – efektem tego jest nikła frekwencja – na poziomie kilku procent – a co za tym idzie, słaba legitymacja samorządu – uważa PharmaNET.

W rezultacie odpowiadając na liczne postulaty farmaceutów, pracodawcy mają stwarzać możliwość udziału w wyborach farmaceutom, którzy wyrażą taką chęć.

– Przypominamy, że głosowanie ma charakter tajny, a próby wpływania na sposób głosowania, bądź manipulowania procedurą wyborczą w daleko idący sposób naruszają prawa do samostanowienia farmaceutów. Szanowni Państwo, potraktujcie wybory jako wasze suwerenne święto, pamiętając, że samorząd ma w pierwszej kolejności wspierać i reprezentować farmaceutów – wszystkich farmaceutów – kończy swój list ZPA PharmaNET.

REKLAMA

Źródło: ŁW/PharmaNET

13.03.19 Farmaceuci idźcie do wyborów
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

:-))) Teraz już mamy czarno na białym, co zamierzają sieci aptek.
W czasach 21 wieku można by było uruchomić na platformie izby możliwość udziału w wyborach (tj. głosować) internetowo
Ale wtedy nie można by było sobie nawzajem podpowiedzieć kogo "wykreślić" bo jest z sieci i nie może być wybrany.
To czyj interes będzie reprezentował farmaceuta nieposiadający apteki? Swój? A jak mu niefarmaceutyczna sieć zalezie za skórę? Kto stanie w jego obronie?
O tym nie pomyślałam :) warto by było startować ale chyba mnie nikt nie lubi
Przecież to stanowisko jest przekopiowane "żywcem" z apelu Prezesa OIA w Warszawie. Mega słabe. To Prezes sam nalega i nawołuje ludzi by szli na wybory, więc gdzie tu nieuczciwość i chęć wywierania nacisków. Słabe do kwadratu

Powiązane artykuły

Czy farmaceuci rozumieją wagę tych wyborów? Czy farmaceuci rozumieją wagę tych wyborów?

W całej Polsce trwają wybory delegatów przed tegorocznymi zjazdami wyborczymi izb aptekarskich. "Obe...

Czas zmian w samorządzie aptekarskim Czas zmian w samorządzie aptekarskim

W tym roku kończy się VII kadencja władz samorządu aptekarskiego. W kolejnych okręgowych izbach apte...

Resztki po strawionych farmaceutach… Resztki po strawionych farmaceutach…

Sieć z Jarocina przeżuła swoje pracownice, pogryzła na kawałeczki, które potem ordynarnie wypluła na...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz