REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pierwsza kobieta, która otrzymała koncesję na własną aptekę w Polsce

23 kwietnia 2019 14:15

Antonina Leśniewska była wyjątkową postacią, o której nadal za mało się mówi. Jak przypomina Iwona Arbas, kierownik Muzeum Farmacji w Warszawie, była to pierwsza kobieta na świecie, która otworzyła żeńską aptekę. Zależało jej na tym, by zmieniać obraz farmacji i dla tej sprawy się poświęciła.

Leśniewska jak pierwsza kobieta na świecie otworzyła żeńską aptekę (fot. Muzeum Farmacji w Warszawie)
Leśniewska jak pierwsza kobieta na świecie otworzyła żeńską aptekę (fot. Muzeum Farmacji w Warszawie)

Zdaniem I. Arbas Leśniewską bezsprzecznie należy dołączyć do grona wielkich kobiet, które zmieniały świat. Jej życiorys przypominał ten Marii Skłodowskiej-Curie, ale o tej drugiej mówi się bardzo wiele, a o Leśniewskiej mało kto wie.

Kobiety w aptekach

Antonina Leśniewska urodziła się w 1866 r. w Warszawie (czytaj więcej: Farmaceutyczne emancypantki). Następnie ukończyła Akademię Wojenno-Medyczną w Petersburgu, co nie było wówczas łatwe. Była jedną z pierwszych dwóch kobiet, które uzyskały dyplom prowizora na tym uniwersytecie. Później jako pierwsza kobieta na terenie Rosji zdobyła tytuł magistra farmacji. Uzyskała dzięki temu prawo do prowadzenia apteki i kursów farmaceutycznych.

REKLAMA

Jak podkreśla Iwona Arbas, Leśniewska bardzo źle wspominała wyrobniczą, rzemieślniczą pracę, kiedy była uczniem aptekarskim. Dlatego też postanowiła ułatwić drogę do zawodu innym kobietom. Jako magister farmacji założyła szkołę farmaceutyczną dla kobiet, która była znana z bardzo wysokiego poziomu. Nawet mężczyźni zgłaszali się tam, by przygotowywać się do egzaminu prowizorskiego.

REKLAMA

By farmacja była prawdziwie doceniana

Leśniewska jak pierwsza kobieta na świecie otworzyła żeńską aptekę – w Petersburgu, przy Newskim Prospekcie. Ponadto wprowadziła dwuzmianową pracę, ze względu na zatrudnione tam kobiety. Była osobą dobrze wykształconą, o bardzo rozległych horyzontach. Na sercu leżał jej los nie tylko kobiet, ale także całej farmacji w ogóle.

Chciała, by zniesiono rzemieślniczo akademicki system kształcenia oraz praktykowanie jako uczeń i pomocnik aptekarski. Leśniewska marzyła o tym, by farmacja stała się prawdziwą nauką i by miała swoje miejsce na uniwersytetach.

Pierwsza koncesja na nową aptekę

Podczas I wojny światowej Leśniewska angażowała się w działalność patriotyczną, w pomoc polskim jeńcom i uchodźcom. Po jej zakończeniu wróciła do Polski. Wtedy jako pierwsza kobieta otrzymała koncesję na prowadzenie apteki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 72. Co ważne, był to nowy obiekt. Stare apteki kobiety mogły przejmować np. po rodzicach.

Antonina Leśniewska w 1930 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Zmarła w 1937 r. Pierwsza siedziba Muzeum Farmacji mieściła się właśnie w budynku, gdzie działała apteka Leśniewskiej (czytaj więcej: Wszystko o muzeach farmacji w Polsce).

REKLAMA

Źródło: IK/forsal.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Chciała, by zniesiono rzemieślniczo akademicki system kształcenia oraz praktykowanie jako uczeń i pomocnik aptekarski. Leśniewska marzyła o tym, by farmacja stała się prawdziwą nauką i by miała swoje miejsce na uniwersytetach." To opracowanie obala mit, że aptekarz kiedyś cieszył się większym poważaniem i był kimś więcej niż sprzedawcą i wyrobnikiem :( Czy młode pokolenie farmaceutów i wszelkiego rodzaju kampanie będą w stanie to wyobrażenie zmienić? Może za przykładem Pani Mgr Antoniny trzeba zacząć od swojego podwórka? Az się boję myśleć co by było gdyby Pani Leśniewska dysponowała takimi narzędziami jak współczesne media interaktywne.

Powiązane artykuły

O edukacji i profilaktyce stomatologicznej w Sejmie O edukacji i profilaktyce stomatologicznej w Sejmie

Na terenie Sejmu RP w dniach 13 i 14 maja odbywa się akcja edukacyjno-profilaktyczna, której celem j...

Chazan i CŻiR: stop „pigułce śmierci” Chazan i CŻiR: stop „pigułce śmierci”

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CŻiR) zachęca do podpisywana się pod apelem skiero...

Łódzcy farmaceuci odznaczeni Łódzcy farmaceuci odznaczeni

Medale Ad Gloriam Pharmaciae ("na chwałę farmacji") wręczono podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczego Apte...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz