REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pleszewscy aptekarze piszą list otwarty do Starosty

28 stycznia 2019 09:17

„Nie godziliśmy się, nie godzimy i nie będziemy się godzić na takie traktowanie” – piszą pleszewscy aptekarze w liście otwartym do Starosty Pleszewskiego. W ten sposób sprzeciwiają się sposobowi, w jaki traktowani są przez radnych skupionych w powiatowej Komisji ds. Zdrowia. Konflikt trwa już cztery lata…

Młodzi farmaceuci wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamiaru wprowadzenia Farmaceutycznych Egzaminów Weryfikacyjnych (fot. Shutterstock)
"We wszystkich sprawach dotyczących naszych aptek, zadecydujemy tylko my" - podkreślają pleszewscy aptekarze (fot. Shutterstock)

Aptekarze z Pleszewa po raz kolejny zwracają uwagę na brak dialogu i zrozumienia ich argumentów przez Radnych w kwestii dyżurów aptek. Ich zdaniem konflikt trwa już kilka lat.

– Nieco ponad cztery lata temu, tuż po wyborach samorządowych, grupka radnych skupionych w powiatowej Komisji ds. Zdrowia, rozpoczęła konflikt z aptekarzami powiatu pleszewskiego. W sposób czasem dalece odbiegający od zasad publicznej debaty, radni wielokrotnie wyrażali pogląd, że aptekarze mają pracować dniami i nocami, gdyż oni tak uważają. Wszelkie profesjonalne opinie farmaceutów były przez nich ignorowane, lekceważone, a czasem prostacko komentowane – piszą aptekarze, cytując wypowiedź ówczesnego radnego Zbigniewa Serbiaka, która pojawiła się w „Życiu Pleszewa” (12/2016): „Podejmiemy decyzje dla naszych mieszkańców: 24 godziny. I nie ma żadnych kłótni i polemiki”.

REKLAMA

– Nie godziliśmy się, nie godzimy i nie będziemy się godzić na takie traktowanie – piszą aptekarze.

REKLAMA

Przypominają, że apteki nie są służbami państwowymi jak policja, wojsko, straż pożarna lub pogotowie ratunkowe. Służbami, które są utrzymywane z podatków lub składek, np. zdrowotnych. Apteki są firmami prywatnymi, które nie otrzymują dotacji, ani nie są finansowane przez NFZ, Ministerstwo Zdrowia, burmistrzów lub starostów. Dlatego całkowity koszt dyżurowania spadałby na apteki i aptekarzy, gdyż nikt im nie płaci za dodatkową pracę ponad siły.

Radni żądają darmowych usług

– Radni i starostowie dostają pieniądze za debatowanie, ale aptekarzy chcieli obciążyć niemożliwą do wykonania darmową pracą i wysokimi kosztami. To nie aptekarze przyszli do radnych po słusznie należną zapłatę za dodatkową i trudną pracę. To radni żądali i żądają darmowych usług – grzmią pleszewscy aptekarze.

Zwracają uwagę, że pomiędzy aptekami, a Radą Powiatu nie ma żadnego stosunku zależności lub podległości. Ich zdaniem tylko Rada jest odpowiedzialna za ochronę zdrowia na terenie powiatu, a nie właściciele lub pracownicy aptek. W rozumieniu treści art. 94 Prawa farmaceutycznego, Rada nie przeprowadziła żadnych wiarygodnych badań zapotrzebowania na dyżury.

– Niniejszym listem otwartym zmuszeni zostaliśmy do przypomnienia konfliktu z aptekarzami, który został wygenerowany i nadal jest podsycany przez niektórych działaczy powiatowych. Można by sądzić, że w takim stanie rzeczy samorząd powiatowy dogłębnie przemyśli swe dotychczasowe porażki. Nic z tego – uważają aptekarze.

REKLAMA

Starostwo podsyca konflikt?

Ich zdaniem pismem starosty OR.8012.12.2018 z dnia 20 listopada 2018 r., powiat znów zaognił konflikt. Starosta dał aptekom zaledwie 72 godziny na odpowiedź, w jakich dniach i godzinach planują pracować w 2019 roku.

– Pomimo tego afrontu, apteki podały grafik i wyraźnie zaznaczyły, że nie będą pracować w żadnych innych dniach i godzinach. Wyraziły też swe oburzenie tak krótkim terminem. Arogancko krótki czas na odpowiedź byłby w pewien sposób zrozumiały, gdyby sprawa rzeczywiście była nagląca. Jednakże projekt nowej „dyżurowej” uchwały Rady Powiatu wpłynął do Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dopiero 27 grudnia 2018 r. A więc aż ponad miesiąc później – wyliczają aptekarze.

Aptekarze zwracają uwagę, że od trzech lat Rada ma problemy ze skutecznym podjęciem uchwał w sprawie dyżurów aptek. Albo nie tworzy – niewykonalnego – prawa miejscowego, albo je tworzy z rażącymi błędami, albo tworzy prawo martwe, które ją ośmiesza przed wyborcami oraz wojewodą. Równocześnie Rada nie protestuje przed obrażającymi aptekarzy stwierdzeniami, których silnymi przykładami są wypowiedzi radnego Z. Rodka w mediach i podczas Sesji Rady.

– Dzięki brakowi powściągliwości w jego słowach, kontakty z Radą uznajemy za niemożliwe – podsumowują aptekarze. – Powtarzamy ostatni raz: we wszystkich sprawach dotyczących naszych aptek, zadecydujemy tylko my.

Cały list otwarty do przeczytania poniżej

List otwarty do Starosty Pleszewskiego 15.01.2019

Źródło: ŁW/MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To takie "never ending story" , jedyne co może je zakończyć to strajk dyżurowy aptek pod auspicjami NIA ?

Powiązane artykuły

Aptekarze z Rawicza wygrywają w sądzie, ale… Aptekarze z Rawicza wygrywają w sądzie, ale…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał niedawno skargę jednej z rawickich aptek na uc...

Dla części aptek nocne dyżury nie są problemem. „To jest etyka zawodowa”… Dla części aptek nocne dyżury nie są problemem. „To jest etyka zawodowa”…

Farmaceutka jednej z aptek w Jarocinie opisała niedawno sytuację, z jaką miała do czynienia podczas ...

Radzyń Podlaski: Apteki nie chcą być całodobowe Radzyń Podlaski: Apteki nie chcą być całodobowe

Od stycznia Starostwo Powiatowe musi znów ustalać harmonogram dyżuru aptek w mieście. Ta, która doty...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz