REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Poziom refundacji na recepcie zostanie ustalony automatycznie

6 lutego 2019 09:44

Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad przepisami, które zdejmą z lekarzy i farmaceutów obowiązek ustalania odpłatności za leki. Będzie to robić system powiązany z e-receptą.

Takie problemy z dostępem do leków były na przełomie lat 80. i 90. przed prywatyzacją aptek, później dość szybko zostały rozwiązane (fot. Shutterstock)
Oznaczeniem poziomu refundacji na recepcie zajmie się elektroniczny system (fot. Shutterstock)

Proponowana przez resort zdrowia ustawa uproszczeniowa ma automatycznie powiązać diagnozę postawioną przez lekarza z odpowiednim poziomem refundacji. Resort chciałby przedstawić projekt do konsultacji jeszcze w lutym. Jak to wyglądało do tej pory? A co mają przynieść zmiany?

Ani lekarz, ani farmaceuta

Do tej pory to lekarz oznaczał poziom refundacji lekarstwa przy rozpoznaniu danej dolegliwości. Sprawdzał to w specjalnym indeksie lub aplikacji. Lekarze tracili czas na to w trakcie wizyt pacjentów. Dlatego od dłuższego czasu postulowali, by zdjąć z nich ten biurokratyczny obowiązek. Postulat ponowiło Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) w porozumieniu, które 8 lutego 2018 r. podpisało z ministrem zdrowia.

REKLAMA

Były plany, aby to farmaceuci przejęli ten obowiązek (czytaj więcej: Farmaceuta nie może decydować, ile pacjent zapłaci za lek). Jednak słuszne argumenty były takie, że farmaceuci nie mają do tego ani narzędzi, ani warunków, ani wiedzy. Jeśli zostaną zmuszeni do określania odpłatności, to prawdopodobnie w większości przypadków będą wpisywali odpłatność 100-proc., bo nie będą pewni rozpoznania.

REKLAMA

Zniesienie ChPL

W końcu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zdecydował, że poziom odpłatności powinien być określany automatycznie. Dobrym miejscem do tego będzie elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych P1, przez którą przechodzi e-recepta. W prace nad nowym rozwiązaniem zaangażował lekarzy z Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

– Najważniejsze jest zniesienie obowiązującej dzisiaj charakterystyki produktu leczniczego (ChPL), która określa poziom refundacji leku w danym wskazaniu. Jeśli lekarz przepisze na ból głowy lek A, a w jego ChPL nie ma rozpoznania „bóle głowy”, pacjent zapłaci 100 proc. ceny. Chcemy wrócić do zasad sprzed wprowadzonej w 2012 r. ustawy refundacyjnej, gdy o refundacji decydowały wskazania kliniczne, czyli potrzeba zastosowania danej substancji – tłumaczy dr Tomasz Zieliński, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców.

Zniesienie ChPL ułatwi powiązanie refundacji z kodem kreskowym każdego produktu. Dzięki temu ani lekarz, ani farmaceuta nie będą musieli weryfikować często wielostronicowych ChPL. Wyjątkiem byłyby leki lub produkty medyczne drogie lub często stosowane, np. leki onkologiczne lub paski do glukometrów. Byłyby powiązane nie tylko ze wskazaniem klinicznym, ale także z międzynarodową statystyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD-10. Ministerialni urzędnicy rozważają wprowadzenie jednego poziomu refundacji dla każdego EAN (czytaj więcej: NRL apeluje o poparcie zmian systemu refundacji leków).

Źródło: IK/rp.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Od 1 lipca opatrunki Mepilex dramatycznie drogie Od 1 lipca opatrunki Mepilex dramatycznie drogie

Ostatnia refundacja nie wszystkim wyszła na dobre. Chorzy na pęcherzowe oddzielanie naskórka od 1 li...

W maju wzrosła sprzedaż leków refundowanych i pełnopłatnych W maju wzrosła sprzedaż leków refundowanych i pełnopłatnych

PEX PharmaSequence przygotował raport miesięczny za maj 2019 roku dotyczący sytuacji na rynku aptecz...

Novartis wprowadza nowy lek na SMA Novartis wprowadza nowy lek na SMA

Rzeczpospolita donosi, że koncern Novartis będzie mógł sprzedawać w USA nowy lek dla niemowląt choru...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz