REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Projekt zmian w Prawie farmaceutycznym. Chodzi o e-receptę…

30 grudnia 2019 08:02

Do sejmowej Komisji Zdrowia skierowano poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Ma on umożliwić lekarzom, którzy przeszli na emeryturę, bezterminowe wystawianie recept w postaci papierowej. Projekt został przygotowany przez posłów opozycji…

Zdaniem posłów wielu lekarzy zgłasza, że wprowadzenie przepisu obowiązkowego i wyłącznego wystawiania e-recepty, może spowodować rezygnację pracy z dnia na dzień (fot. Shutterstock)
Zdaniem posłów wielu lekarzy zgłasza, że wprowadzenie przepisu obowiązkowego i wyłącznego wystawiania e-recepty, może spowodować rezygnację pracy z dnia na dzień (fot. Shutterstock)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Zdrowia. Projekt dotyczy umożliwienia lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, dalsze, bezterminowe wystawianie recept w postaci papierowej.

– System zdrowotny w Polsce jest w stanie głębokiego kryzysu, który jest spowodowany nie tylko niedofinansowanie, ale również złą organizacją wielu jego elementów np. sieci szpitali. Czas oczekiwania na porady specjalistyczne przez polskich pacjentów w ciągu ostatnich czterech lat drastycznie się wydłużył od kilku tygodni nawet do wielu miesięcy (nakłady w Polsce na zdrowie „per capita” są jednymi z najniższych w Europie). Jedna z przyczyn tego stanu jest niedobór kadry lekarskiej. Brakuje ok 60 tysięcy lekarzy – wskazują autorzy projektu w jego uzasadnieniu.

REKLAMA

Ranking OECD podaje, że w Polsce jest 2,4 lekarza na 100 tysięcy mieszkańców (Austria 5,1; Szwecja 4,3; Portugalia 4,8) Wg. Raportu „Health at ablance 2018” wśród państwa Unii Europejskiej pod względem ilości lekarzy na 100 tys. mieszkańców zajmujemy ostatnie miejsce.

REKLAMA

– Podjęte zostały działania mające zwiększyć liczbę lekarzy w kraju poprzez zwiększenie naboru na wydziały lekarskie oraz otwarcie nowych wydziałów. Efekt tego działania będzie odczuwalny dopiero po około 10 latach. Znaczna część ok 30% aktywnych zawodowo lekarzy, których jest w Polsce ok 175 tys. (łącznie z lekarzami stomatologii) stanowią lekarze emeryci (30 tys. kobiet i ok 12 tys. mężczyzn). Lekarze w wieku emerytalnym stanowią znaczną część specjalistów, do których czas oczekiwania w ostatnich czterech latach znacznie się zwiększył – uzasadniają dalej posłowie.

Emerytowani lekarze to ratunek dla systemu?

Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy wynika, że największy odsetek wśród lekarzy emerytów to czynni zawodowo specjaliści: chorób wewnętrznych, chirurdzy, pediatrzy, ginekolodzy i psycholodzy pracujący zarówno w systemie opieki szpitalnej jak i AOS. Z danych NFZ wynika, że 46,9% lekarzy emerytów ma jedno miejsce pracy, ponad 50% ma 2 lub 3 miejsca pracy.

Według posłów, emerytowani lekarze którzy nadal pracują w systemie opieki zdrowotnej stanowią ratunek przed całkowitym załamaniem systemu. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (D.z. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.) recepty w postaci papierowej mogą być wystawiane jedynie do dnia 7 stycznia 2020 r., a od 8 stycznia wszystkie recepty mają być wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej.

– Starsi lekarze w wieku emerytalnym powszechnie wyrażają negatywne opinie na temat bezwzględnego obowiązku stosowania e-recept. Duża część tej grupy lekarzy nie korzysta i nie korzystała powszechnie z komputerów, a dokumentacje medyczną prowadzili w formie papierowej, a zmuszanie ich do obsługi wizyt lekarskich i ordynacji leków w systemie komputerowym jest nie do zaakceptowania – czytamy w uzasadnieniu.

REKLAMA

Zdaniem posłów wielu lekarzy zgłasza, że wprowadzenie przepisu obowiązkowego i wyłącznego wystawiania e-recepty, może spowodować rezygnację pracy z dnia na dzień. Wejście w życie obowiązku stosowania przez lekarzy jedynie elektronicznej postaci recept może spowodować odejście z systemu opieki zdrowotnej tysięcy lekarzy, co pogłębi istniejący już kryzys w opiece zdrowotnej w Polsce.

– Przejście na e-recepty powinno nastąpić w czasie gdy będzie całkowicie zapewnione zastąpienie obecnej kadry przez nowych absolwentów AM, a więc nie wcześniej niż za ok 10 lat – uważają autorzy projektu.

Wskazują, że w innych krajach UE (np. w Szwecji), w których już wcześniej wprowadzono system e- recepty, właśnie z powodu troski o zapewnienie sprawnego działania systemu opieki zdrowotnej i obawy przed utratą wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej, z powodu podobnych problemów jakie zgłasza środowisko starszych lekarzy, dopuszczono możliwość wystawiania recept papierowych lub e -recepty w zależności od wyboru lekarza.

Co znalazło się w projekcie?

W projekcie zaproponowano rozwiązanie dające lekarzom nadal pracującym, po osiągnięciu wieku emerytalnego możliwość dalszego wystawiana recept w postaci papierowej.

W art. 1 proponowana jest zmiana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.) polegającą na wskazaniu w art. 95b, że recepta w postaci papierowej będzie mogła zostać wystawiona przez lekarza, który przeszedł na emeryturę lub osiągnął wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) i nie zgłosił jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia się do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (D.z. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm).

W art. 2 proponowana jest zmiana ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (D.z. U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.), w zakrsie w jakim określa ona datę graniczną stosowania recept w postaci papierowej. Zgodnie z projektem lekarz, który przeszedł na emeryturę lub osiągnął wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ma prawo wystawiania recept w postaci papierowej po dniu 7 stycznia 2020 r.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

111
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Bez sensu przecież w praktyce po 8 stycznia nie zmienia się nic..

Powiązane artykuły

Czas ważności e-recepty to 365 dni? Nie do końca i nie zawsze… Czas ważności e-recepty to 365 dni? Nie do końca i nie zawsze…

Od 7 września obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji elektronicznych recept. Je...

Podłączenie aptek do KPK przesunięte do 1 lipca 2020 roku Podłączenie aptek do KPK przesunięte do 1 lipca 2020 roku

Apteki będą miały czas do 1 lipca 2020 roku, by podłączyć się do systemu teleinformatycznego KPK do ...

Numer PESEL na każdej recepcie to obowiązek lekarza Numer PESEL na każdej recepcie to obowiązek lekarza

W przededniu wielkich zmian, jakie mają zajść w polskich aptekach, rozmawiamy z wiceministrem zdrowi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz