REKLAMA
pt. 16 września 2022, 09:33

Przeniesienie części ciężaru systemu ochrony zdrowia do aptek jest nieuniknione

W miniony czwartek odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „ReFarmatorzy 2021/2022”. W jej trakcie eksperci dyskutowali o roli, jaką farmaceuci oraz apteki mogą odegrać w systemie ochrony zdrowia. Wszyscy byli zgodni, że wzrost tej roli jest nieunikniony.

Tutaj tytuł Lidera Usługi Farmaceutycznej Przeglądów Lekowych otrzymały: Małgorzata Piróg, Iweta Ścisło i Anna Olejnik (fot. MGR.FARM)
Tutaj tytuł Lidera Usługi Farmaceutycznej Przeglądów Lekowych otrzymały: Małgorzata Piróg, Iweta Ścisło i Anna Olejnik (fot. MGR.FARM)

Konkurs „ReFarmatorzy 2021/2022” został zorganizowany przez Związek Zawodowy Pracowników Farmacji wspólnie z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy. Gala odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. W jej trakcie nagrodzono farmaceutów w trzech kategoriach: szczepienia przeciw grypie, szczepienia przeciw COVID-19 i przeglądy lekowe. W każdej z nich wyłoniono liderów, którzy wykonali najwięcej usług w aptekach.

Zanim jednak wręczono nagrody i wyróżnienia, odbyła się debata ekspercka na temat „Roli farmaceuty w propagowaniu szczepień w Polsce i na świecie”. Poprowadził ją dr n. farm. Piotr Merks (Związek Zawodowy Pracowników Farmacji), a wzięli w niej udział: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak (Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy), prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego), dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska (Koordynator Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) i Marcin Piskorski (Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET) i Wojciech Kałkusiński (Głos Seniora).– Musimy mieć pewność co do jednego: to jest nieuniknione zjawisko, że część ciężaru opieki zostanie przeniesiona do aptek – do zasobów, które teraz są niewykorzystywane – mówił w trakcie debaty prof. dr hab. n. med. Adam Antczak.

– Jesteśmy wdzięczni Państwu, że wychodzicie naprzeciw seniorom. W pobliskiej aptece jest możliwość zaciągnięcia rady medycznej. Farmaceuta zawsze poratuje – wskazywał z kolei Wojciech Kałkusiński.

Tytuły „ReFarmatora 2021/2022”

W trakcie Gali wręczono również specjalne wyróżnienia i tytuły „ReFarmatora 2021/2022” za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz zmian w zawodzie farmaceuty. Otrzymał je Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska oraz dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska i rof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.W imieniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego wyróżnienie odebrał Dyrektor Generalny GIF, Marcin Wójtowicz, który odczytał list napisany przez mgr farm. Ewę Krajewską

– Jako farmaceutce zawsze bliskie mi będą problemy tego zawodu i zawsze będę szukała możliwości jego rozwoju. W farmaceutach jest wielka siła i ogromny potencjał. Cieszy mnie niezmiernie, że został on dostrzeżony przez Ministra Zdrowia i innych decydentów w systemie ochrony zdrowia i jest wykorzystywany do rozwiązywania problemów systemowych, z którymi borykamy się od lat – napisała Krajewska.

Liderzy wśród farmaceutów

Najmilszym momentem Gali było wręczenie nagród dla farmaceutów, którzy wzięli udział w konkursie na „ReFarmatora 2021/2022”. Wyróżnienia za największą liczbę szczepień przeprowadzonych w sezonie 2021/2022 otrzymali:

 • Martyna Pasik (Warszawa)
 • Monika Drab (Lublin)
 • Remigiusz Antonik (Lublin)

Dziękuję za to wyróżnienie, był to dla mnie duży zaszczyt. Samo to, że jako farmaceuta mogę mieć wpływ na opiekę zdrowotną i propagowanie naszego zawodu, zwiększenie szacunku pacjentów dla naszego zawodu i budowania zaufania publicznego. Bo jednak te nowe usługi są nowością w naszym zawodzie i to jest budowanie sukcesu polskiej farmacji, że jednak ta ścieżka zawodowa nie kończy się na ekspedycji, a mamy szansę na coś więcej – mówił mgr farm. Antonik odbierając nagrodę.

Z kolei za największą liczbę przeprowadzonych szczepień przeciw COVID-19 otrzymali:

 • Monika Drab (Lublin)
 • Krzysztof Łusiński (Wrocław)
 • Sławomir Rępisz (Wrocław)

Ostatnią kategorią, w której nagrodzono farmaceutów, były przeglądy lekowe. Tutaj tytuł Lidera otrzymały w następującej kolejności:

 1. Małgorzata Piróg
 2. Iweta Ścisło
 3. Anna Olejnik

– Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie zaufanie, jakim obdarzyli mnie pacjenci. Dziękuję także lekarzom, którzy byli chętni rozpocząć dialog i odnieść się do moich rekomendacji. My farmaceuci na co dzień doradzamy pacjentom, czuwamy nad bezpieczeństwem farmakoterapii, natomiast przegląd lekowy pokazuje mi jeszcze bardziej, jakim wsparciem możemy być dla pacjenta, jego rodziny i dla lekarzy – mówiła mgr farm. Małgorzata Piróg odbierając nagrodę.

– Pandemia COVID-19 rzeczywiście nas zaskoczyła, natomiast okazuje się, że doskonale się dostosowaliśmy i bardzo szybko zapadła wola polityczna, żebyśmy wykonywali te szczepienia w aptekach ogólnodostępnych. Oczywiście były jakieś tam trudności, ale jak widzicie doskonale sobie poradziliśmy, bo 2,5 miliona szczepień wykonanych przez farmaceutów to jest nie bagatela rekord, no i 2300 aptek, które obecnie wykonują szczepienia i myślę, że ta liczba będzie tylko rosła – podsumował galę dr n. farm. Piotr Merks.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Kontaktowe zmiany skórne – jak sobie z nimi radzić?

18 września 202308:50

Lato to okres, kiedy zdecydowanie chętniej odsłaniamy swoją skórę. To w prosty sposób zwiększa jej kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. W niektórych sytuacjach skutkować może to pojawieniem się na skórze określonych zmian, będących efektem kontaktu skóry z różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. Mówimy wówczas o alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry, określanym nierzadko jako alergia kontaktowa [1,2].

Lato to okres, kiedy zdecydowanie chętniej odsłaniamy swoją skórę. (fot. Shutterstock)

ALERGIA KONTAKTOWA – CO TO TAKIEGO?

Alergią kontaktową nazywamy skórne reakcje alergiczne, które mają zwykle charakter zapalny [2]. Zmiany te indukowane są przez kontakt skóry z substancjami ze środowiska zewnętrznego. Związki drażniące po  zetknięciu ze skórą wywołują odczyn alergiczny. Efekt? Kontaktowe zmiany skórne. Charakteryzują się one silnym świądem, obrzękiem, rumieniem, a w ostrej fazie również wysiękiem.

Intensywność objawów skórnych uzależniona jest od kilku czynników [1]. Nie bez znaczenia dla wyglądu zmian jest stan bariery naskórkowej. Podatność na określone związki drażniące jest także cechą osobniczą, dlatego też pewien udział w rozwoju zmian skórnych ma czynnik genetyczny. Wśród innych istotnych elementów, wymienić należy czas ekspozycji na czynnik uczulający, a także rodzaj tego czynnika[2]. W okresie letnim alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest często powodowane kontaktem z uczulającymi roślinami. 

ROŚLINY I KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY

Rośliny to rodzaj czynnika drażniącego, któremu przypisuje się częste wywoływanie kontaktowych zmian skórnych [1,3,4]. Mechanizm, na drodze którego na skórze dochodzi do powstania różnorodnych zmian, uzależniony jest od danej rośliny. Niemniej jednak wyróżnia się przede wszystkim mechanizm drażniący, alergiczny oraz toksyczny [1].

Skutkiem oddziaływania rośliny o takim potencjale może być:

 • kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia – podrażnienie może mieć podłoże mechaniczne (np. kolce) lub chemiczne (w odniesieniu do związków chemicznych zawartych w roślinach)
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry – u osób wykazujących cechy alergii na dany alergen
 • reakcja fitofototoksyczna – będąca efektem kontaktu z daną rośliną i późniejszej ekspozycji na promieniowanie UV – dotyczy np. barszczu Sosnowskiego [1,4].

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia bardzo często wywołują kaktusy, zboża i trawy [1]. Z kolei podrażnienia chemiczne to efekt kontaktu ze związkami chemicznymi, znajdującymi się w roślinach. Zwykle są to: szczawian wapnia, izotiocyjaniny, alkaloidy [1]. 

ALERGIA KONTAKTOWA – NA CO JESZCZE?

Pajęczaki (tj. o pająki, kleszcze, roztocza czy też o przędziorek) również mogą wywoływać zmiany skórne o podłożu alergicznym [6,7]. Na skutek reakcji organizmu na ukąszenie, następuje uwalnianie histaminy z komórek tucznych. Histamina aktywuje receptory H1, które znajdują się na powierzchni komórek śródbłonka, nabłonka, mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz limfocytów, makrofagów, eozynofilii i bazofilii. W następstwie: wzrasta stężenie cytokin prozapalnych, przepuszczalność naczyń krwionośnych, kurczliwość mięśni gładkich, w tym tych znajdujących się w naczyniach krwionośnych. To wszystko powoduje obrzęk, świąd i zaczerwienienie.[13]

W Polsce najbardziej rozpowszechniona jest alergia kontaktowa na nikiel – nawet 17% społeczeństwa doświadcza tego typu alergii [1]. Co ciekawe – problem nawet 4 razy częściej dotyczy kobiet. Związane jest to z popularnością tego metalu w produkcji m.in. biżuterii czy zegarków. Używany jest on także do wytwarzania monet, noży, metalowych części implanów oraz narzędzi [15]. Prawie 25% przypadków alergii kontaktowej na nikiel związana jest z wykonywaną pracą. Do zawodów najbardziej narażonych zaliczane są: fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy,oraz pracownicy fabryk metalurgicznych. W jaki sposób można przeciwdziałać skutkom tego typu reakcji alergicznych?

Z POMOCĄ PRZYJŚĆ MOGĄ MIEJSCOWE LEKI PRZECIWHISTAMINOWE

Histamina to związek obecny w soku niektórych roślin, np. pokrzywy. To także substancja magazynowana przez komórki tuczne i uwalniana po kontakcie z czynnikiem alergizującym [8]. Histamina odpowiada za rozwój reakcji alergicznej, której efektem może być świąd i rumień pojawiający się na skórze..  Skuteczna terapia alergicznego kontaktowego zapalenia skóry opiera się na zastosowaniu odpowiednich leków przeciwhistaminowych.

Difenhydramina to lek przeciwhistaminowy I generacji [9]. Ma zdolność do odwracalnego wiązania się z receptorami H1.Po związaniu się z nimi uniemożliwia przyłączenie się do nich histaminy- substancji wywołującej nieprzyjemne dolegliwości skórne, m.in. świąd, obrzęk i zaczerwienienie. W ten sposób zapobiega ich wystąpieniu.  [9,10].–

Oprócz zastosowania substancji przeciwhistaminowej, w niwelowaniu objawów kontaktowego zapalenia skóry korzystne może okazać się również stosowanie lidokainy. Substancja ta posiada zdolność do odwracalnego blokowania kanałów sodowych znajdujących się w błonie komórkowej. Przez to zmniejsza się jej przepuszczalność dla jonów Na+ i zablokowany zostaje proces depolaryzacji. Przekłada się to na brak osiągnięcia, tzw. progu czynnościowego, przez co nie są przenoszone impulsy elektryczne. W efekcie w miejscu aplikacji lidokainy nie jest odczuwany ból. [14]Dzięki zastosowaniu lidokainy, pacjent nie odczuwa nieprzyjemnego i dokuczliwego bólu i swędzenia. Warto wspomnieć, że dodatkową zaletą jest szybki początek działania lidokainy – efekt pojawia się już w czasie 2 minut od aplikacji na skórę [10,11].

ALLEFIN ŻEL NA SKÓRĘ

Allefin to produkt leczniczy wskazany w objawowym leczeniu kontaktowych zmian alergicznych i zapalnych skóry z towarzyszącym świądem, reagujących na leczenie lekami antyhistaminowymi i powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak: ukąszenia i ugryzienia (np. owadów, pajęczaków), kontakt z niektórymi roślinami (np. pokrzywą, bluszczem), poparzenie przez meduzy. [10]. Dużą zaletą leku Allefin jest obecność w jego składzie 2 substancji czynnych: przeciwhistaminowej difenhydraminy i miejscowo znieczulającej lidokainy.

Ważne – produkt leczniczy Allefin może być stosowany u dzieci już powyżej 2 roku życia. Co więcej – początek działania (dzięki obecności lidokainy) obserwowany jest już w czasie poniżej 2 minut od aplikacji na skórę [10]. Allefin to zatem dobre rozwiązanie w kontekście kontaktowych zmian skórnych.

 

Literatura:

 1. Poparzenia przez rośliny – zbiór praktycznych informacji, Klaudia Dopytalska, i inni, Dermatologia po Dyplomie, 2021, 04
 2. Alergia kontaktowa – diagnostyka i postępowania, Alergia Astma Immunologia, 2007, 12(3): 109-127
 3. Distribution, ecology, chemistry and toxicology of plant stinging hairs, Hans-Jurgen Ensikat, et.al., Toxins 2021,13,141
 4. Reakcja fitofototoksyczna ze współistniejącymi zmianami odpowiadającymi erythema multiforme związana z ekspozycją na barszcz Sosnowskiego, Andrzej K. Jaworek, Karolina Michałek, Anna Wojtas-Pełc, Przegl. Dermatol 2017, 104, 16-21
 5. Kontaktowe zapalenie skóry: od patomechanizmu do immunotoksykologii, Stefan F. Martin, Alergologia po Dyplomie, tom 4, nr 1, 2013
 6. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Pediatr Med. Rodzi 2010, 6(2), 9. 92-99
 7. Pajęczaki jako czynniki narażenia zawodowego, Wiadomości Parazytologiczne, T.41(3), 1995: 253-266
 8. Topical antihistamines display potent anti-inflammatory activity linked in part to enhanced permeability barier function, Tzu-Kai Lin, et.al., J Invest Dermatol. 2013 Feb; 133(2): 469-478
 9. Aktualne możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry z perspektywy pediatry, Barbara Klasa, Ewa Cichocka-Jarosz, Przegląd Lekarski 2017/74/8
 10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Allefin
 11. Lidocaine and pain management in the emergency department: a review article, Samad Ej Golzari, et.al., Anesth Pain Med. 2014 February; 4(1): e15444
 12. Topical lidocaine for chronic pain treatment, Marion Voute, et.al., Drug Design, Development and Therapy 2021: 15 4091-4103
 13. Sybilski A. Rola desloratadyny jako skutecznego i bezpiecznego leku przeciwhistaminowego. Standardy Medyczne/ Pediatria
 14. Makuła M, Szkutnik- Fiedler D. Środki znieczulające miejscowo, Farmacja Współczesna 2018; 11: 83-88.
 15. Profilaktyka chorób zawodowych skóry poradnik dla lekarzy pod redakcją Beaty Kręcisz, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2010

Allefin, (20 mg + 10 mg)/g, żel. Skład: 1 g żelu zawiera: 20 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum) i 10 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego (Lidocaini hydrochloridum monohydricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera: 60 mg glikolu propylenowego (E 1520). Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Allefin jest wskazany w objawowym leczeniu kontaktowych zmian alergicznych i zapalnych skóry z towarzyszącym świądem, reagujących na leczenie lekami antyhistaminowymi i powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak: ukąszenia i ugryzienia (np. owadów, pajęczaków), kontakt z niektórymi roślinami (np. pokrzywą, bluszczem), poparzenie przez meduzy. Produkt leczniczy Allefin jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Nanieść niewielką ilość żelu na zmienione miejsce na skórze i delikatnie rozprowadzić. Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na dobę. Sposób podawania: Podanie na skórę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dermatozy wysiękowe i pęcherzykowe. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie po przebytych porażeniach neurologicznych oraz w niewydolności mięśnia sercowego. Nie należy nasłoneczniać skóry leczonej produktem Allefin. Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono nasilonych działań niepożądanych po miejscowym podaniu difenhydraminy i lidokainy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Rumień, reakcja alergiczna. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26329. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wszystko fajnie, piękne.. tylko co z tego wynika. Kolejne darmowe obowiązki dla personelu??
No wiadomo. To jest przeniesienie ciężaru. Ma być trudniej. Może farmaceuci się nie odezwą i przeciwstawią?