REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepty z uprawnieniem „S” bez weryfikacji pracowników aptek

4 października 2019 09:04

Ministerstwo Zdrowia rozwiewa wątpliwości dotyczące realizowania w aptekach recept z uprawnieniem „S”. Resort stoi na stanowisku, że jeżeli taka recepta jest prawidłowo wystawiona, to osoba ją realizująca ma obowiązek wydać ją zgodnie z przysługującą zniżką. Tym samym nie ma znaczenia czy osoba wystawiająca, miała prawo taką receptę wypisać.

Resort zdrowia nie zamierza zmniejszać progu wiekowego, powyżej którego pacjenci mogliby otrzymać darmowe leki (fot. Shutterstock)
Farmaceuta nie ma obowiązku sprawdzenia czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają uprawnienia, aby taki dokument wystawić (fot. Shutterstock)

W połowie sierpnia Naczelna Izba Aptekarska skierowała do ministerstwa zdrowia prośbę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z realizowaniem recept z uprawnieniem „S”. A dokładniej chodziło o to czy pracownik apteki ma obowiązek weryfikować uprawnienie lekarza lub pielęgniarki do wystawienia takiej recepty.

– Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie stanowiska, że osoba wydająca bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne nie jest uprawniona, a tym bardziej zobowiązana, do ustalania, czy recepta z uprawnieniem „S” została wystawiona przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę – czytamy w piśmie NIA.

REKLAMA

Okazuje się, że podczas kontroli NFZ, urzędnicy wykazywali w tym zakresie szereg nieprawidłowości. Skutkowało to odbieraniem aptekom refundacji za zrealizowane recept z kodem „S”, wystawianych przez osoby do tego nieuprawnione (czytaj również: Czy e-recepta ułatwi seniorom dostęp do bezpłatnych leków?).

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia rozwiewa wątpliwości

W odpowiedzi na pismo NIA resort zdrowia wskazał, że receptę z uprawnieniem „S” może wystawić lekarz POZ, pielęgniarka POZ albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie i dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (czytaj również: Za rok leki dla seniorów zlecą specjaliści, ale tylko za pomocą e-recepty).

– Należy wskazać, że żaden przepis prawa nie nakłada na osoby realizujące recepty obowiązku sprawdzenia czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają uprawnienia, aby taki dokument wystawić. Natomiast obowiązkiem lekarza lub pielęgniarki jest wystawianie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – stwierdza resort zdrowia.

Jednocześnie ministerstwo jednoznacznie stwierdza, że jeśli pacjent przedstawi w aptece prawidłowo wypisaną receptę z kodem „S”, osoba uprawniona do realizacji recept ma obowiązek wydać przepisane na niej leki, zgodnie z powyższym uprawnieniem dodatkowym (czytaj również: NIK pyta skąd biorą się bezpłatne leki dla seniorów…).

Źródło: ŁW/WOIA

REKLAMA
1306_ko_1771_2019-mz-dplif-odpdotp-336-2019-ws-recept-z-uprawnieniami-s
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tyle lat funkcjonowania uprawnienia senior, a urzędnikom NFZ trudno przyjąć do wiadomości, że osoby realizujące nie mają możliwości weryfikacji tego uprawnienia i to nie one ponoszą odpowiedzialności za wystawienie recepty niezgodnie z uprawnieniem :/
Mam nadzieję że NFZ ogarnie się z tym karaniem apteki za nie swoje błędy wymaga od nas wszystkiego nie dając narzędzi weryfikacji PAN NA WŁOŚCIACH apteki powinny zaskarżyć każde nawet małe odrzucone kwoty ref. do sądu

Powiązane artykuły

Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć? Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć?

W minioną niedzielę w Poznaniu odbyło się szkolenie dla farmaceutów dotyczące aktualnej sytuacji dot...

Od dziś wystawianie e-recept jest obowiązkowe. A co w razie awarii? Od dziś wystawianie e-recept jest obowiązkowe. A co w razie awarii?

Od 8 stycznia 2020 roku wchodzi obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Oznacza to że...

Ponad 220 000 e-recept jest wystawianych codziennie Ponad 220 000 e-recept jest wystawianych codziennie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia chwali się, że codziennie w Polsce wystawianych jest...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz