REKLAMA
śr. 12 czerwca 2024, 08:01

Rekord zdawalności Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Pod koniec maja odbył się kolejny Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. Umożliwia on farmaceutom spoza Unii Europejskiej podjęcie pracy w polskich aptekach. Do egzaminu przystąpiło w sumie 90 osób – głównie z Ukrainy i Białorusi. Zdała go rekordowa liczba uczestników…

wyniki Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
Zaskakujące wyniki ostatniego Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (fot. Shutterstock)

Dokładnie 25 maja po raz szósty odbył się Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny. Przypomnijmy, że wprowadzono go wraz z ustawą o zawodzie farmaceuty, na wzór Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego. Mogą do niego przystępować wszyscy farmaceuci spoza krajów Unii Europejskiej, chcący podjąć pracę w Polsce. FEW jest dla nich alternatywną ścieżką uzyskiwania uprawnień – szybszą od procedury nostryfikacji dyplomów. To zresztą długotrwałość nostryfikacji była jednym z argumentów, który przytaczało Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając to rozwiązanie.

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny składa się z 200 pytań testowych (5 możliwości do wyboru i 1 odpowiedź prawidłowa). Przeprowadzany jest po polsku, a pytania testowe obejmują zagadnienia z takich dziedzin jak biomedyczne podstawy farmacji, fizykochemiczne podstawy farmacji, analiza, synteza i technologia leków, biofarmacja i skutki działania leków oraz praktyka farmaceutyczna. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

Rosnąca liczba chętnych

FEW organizowany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych dwa razy do roku. Dotychczas odbyło się sześć jego edycji.  Do tej pory zdawalność Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego była dość niska. Z danych udostępnianych naszej redakcji przez CEM wynikało, że największy odsetek zdających zaliczył pierwszy tego typu egzamin. Odbył się jesienią 2021 roku. Wtedy na 12 zdających, egzamin zaliczyło 2 (17%). Później odsetek zdających tylko spadał.

Jednocześnie z każdym kolejnym egzaminem rosła liczba przystępujących do niego farmaceutów. Wynikało to z tego, że do nowych chętnych, dołączali także ci, którym nie powiodło się w FEW wcześniej. W rezultacie w sesji jesiennej w 2023 roku do egzaminu przystąpiła rekordowa liczba 99 chętnych. Zdało tylko 7.

Rekord zdawalności Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Trend dotyczący niskiej zdawalności FEW został jednak przełamany kilka tygodni temu. W egzaminie, który odbył się 25 maja wzięło udział 90 osób, a zdało go 21. To oznacza rekordowy odsetek 23% zdawalności. Oznacza to, że w Polsce po czterech latach funkcjonowania Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego uprawnienia do podjęcia pracy w aptekach uzyskało 41 osób.

Zdawalność Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
©MGR.FARM

Co ciekawe od kilku lat można też zaobserwować wyraźny trend jeśli chodzi o narodowość zagranicznych farmaceutów przystępujących do FEW. Prym wśród nich wiodą obywatele Ukrainy. Okazuje się jednak, że pracę w Polsce chce też podjąć coraz więcej farmaceutów z Białorusi.

Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
©MGR.FARM

W egzaminie, który odbył się pod koniec maja wzięło udział 72 obywateli Ukrainy i 16 obywateli Białorusi. Do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przystępują także Polacy. Najczęściej są to technicy farmaceutyczni, którzy korzystają z możliwości odbycia studiów farmaceutycznych na Ukrainie. Po otrzymaniu tamtejszego dyplomu ukończenia farmacji, po zdaniu FEW uzyskują możliwość pracy w Polsce na stanowisku farmacuety.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]