REKLAMA
pt. 17 maja 2024, 12:33

Semaglutyd może pomóc pacjentom z niewydolnością serca

Nowe badanie wskazują, że przyjmowanie semaglutydu może pomóc pacjentom z niewydolnością serca zmniejszyć zapotrzebowanie na leki moczopędne. Badania przeprowadzono na leku Wegovy.

W perspektywie długookresowej, skuteczne leczenie levosimendanem pozwoli zahamować progresję choroby (fot. Shutterstock)
Czy semaglutyd może zmniejszyć zapotrzebowanie na leki moczopędne? (fot. Shutterstock)

– Po roku przyjmowania leku Wegovy wykazano znaczne zmniejszenie średniej dawki diuretyku pętlowego, co wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem zwiększenia dawek w kontynuacji leczenia przy leczeniu semaglutydem w porównaniu do placebo – stwierdziła główna autorka badania, dr. Kavita Sharma, profesor nadzwyczajny medycyny w Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore.

Zespół pracujący pod kierownictwem wspomnianej pani profesor opisał swoje wnioski w poniedziałek 14.05 bieżącego roku podczas spotkania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Heart Failure 2024”, które odbyło się w dniach od 11 do 14 maja w Lizbonie w Portugalii.

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową

Opisywane badanie dotyczyło pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową” (HFpEF). W typ typie choroby pacjent ma objawy charakterystyczne dla niewydolności serca, ale frakcja wyrzutowa lewej komory jest zachowana (czyli wynosi powyżej 50%). U pacjentów w badaniu echokariograficznym widoczny jest przerost mięśnia lewej komory i/lub zwiększenie objętości lewego przedsionka.

W przebiegu choroby już niewielkiemu zwiększeniu objętości lewej komory towarzyszy wzrost ciśnienia wewnątrz komory w rozkurczu. To jest źródłem nieprawidłowej pracy serca czyli nieprawidłowym rozkurczem, brakiem prawidłowej interakcji między komorą, a tętnicą, co skutkuje nadciśnieniem płucnym. Objawy charakterystyczne w typ typie niewydolności to zwiększone ciśnienie przy napełnianiu lewej komory i w lewym przedsionku, zastój w krążeniu płucnym, co powoduje duszność i migotanie przedsionków.

W przebiegu HFpEF rozwija się stan zapalny. Prowadzi to do włóknienia pomiędzy kardiomiocytami, dlatego serce staje się zbyt „sztywne”, aby je prawidłowo wypełnić. W efekcie nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania organizmu na krew bogatą w tlen.

Przebieg badania i wyniki

Do międzynarodowego badania włączono 1145 pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Badani pacjenci byli otyli (wskaźnik masy ciała BMI wynosił 30 lub więcej), a średni wiek to 70 lat. Połowę badanych osób stanowili też mężczyźni, a połowę kobiety.

W grupie badanych 220 pacjentów nie otrzymywało żadnych diuretyków, 223 osoby otrzymywały wyłącznie diuretyki niepętlowe, a 702 przyjmowało diuretyki pętlowe.

Wszyscy uczestnicy przez 52 tygodnie otrzymywali „obojętny” zastrzyk placebo lub zastrzyk leku Wegovy raz w tygodniu. Pacjenci przyjmujący lek Wegovy zazwyczaj mocno w tym czasie tracili na wadze.

Semaglutyd a utrata wagi

Porównując z grupą osób, którym podawano placebo, wśród pacjentów nieprzyjmujących leku moczopędnego, którzy otrzymywali Wegovy, zaobserwowano średnio spadek masy ciała o 8,8% masy ciała. Podczas gdy u pacjentów przyjmujących największą dawkę diuretyków pętlowych zaobserwowano średnio spadek masy ciała o 6,9%.

Ponadto, jak podają autorzy badania, przyjmowanie Wegovy wydawało się powiązane z poprawą innych wskaźników ważnych w leczeniu niewydolności serca. Chodzi np. o wyniki uzyskane w sześciominutowym teście marszu.

Zmniejszenie zapotrzebowania na leki moczopędne

Co najważniejsze, naukowcy twierdzą, że u pacjentów, którzy przyjmowali Wegovy przez rok zapotrzebowanie na diuretyki pętlowe spadło średnio o 17%. W porównaniu ze wzrostem stosowania leków moczopędnych o 2,4% wśród osób, które otrzymywały placebo.

Z komunikatu prasowego po prezentacji wyników badań na wydarzeniu w Lizbonie wynika również, że badanie wykazało, że „u pacjentów stosujących leki moczopędne i którym jednocześnie podawano semaglutyd wystąpiło mniej poważnych działań niepożądanych w porównaniu z placebo”.

Podsumowując, „semaglutyd złagodził objawy, ograniczenia fizyczne i doprowadził do większej utraty masy ciała u pacjentów z HFpEF przy stosowaniu leków moczopędnych” – stwierdziła profesor Sharma.

W komunikacie prasowym zaznaczono też, że ze względu na to, że opisywane wyniki zostały zaprezentowane na spotkaniu medycznym, należy je traktować jako wstępne do czasu publikacji w recenzowanym czasopiśmie.

Osobom z niewydolnością serca często przepisuje się leki z grupy diuretyków pętlowych. Pomagają one zmniejszyć gromadzenie się płynów, co jest cechą charakterystyczną choroby. Z tej grupy substancji w Polsce dostępne są furosemid i torasemid.


Źródła:


©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]