REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Senat: komisja rekomenduje przyjęcie ustawy o szczepieniach w aptekach bez poprawek

czw. 6 maja 2021, 12:55

Wczoraj obradowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, która rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To ten akt prawny, w który znalazł się zapis o szczepieniach w aptekach.

Po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)
Po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

15 kwietnia Sejm przyjął ustawę, która wprowadza do prawa farmaceutycznego możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach. Została ona następnie skierowana do Senatu, a wczoraj obradowała nad nią senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr postulował, aby komisja edukacji zajęła się tylko tą częścią noweli, która obejmuje kompetencje komisji edukacji, a na pozostałych kwestiach skupić się powinny inne komisje branżowe. Ustawa umożliwia bowiem organizowanie punktów szczepień i wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Przewiduje też, że dni pracy oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury będą traktowane tak samo, jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

REKLAMA

Ostatecznie na wniosek senatora Wiatra komisja postanowiła jednak poprzeć nowelizację bez poprawek. Przyjęcie ustawy w takim kształcie zaproponują też członkowie komisji w Senacie. Jeśli tak się stanie, ustawa zostania skierowana bezpośrednio do podpisu Prezydenta (druk nr 1062).

REKLAMA

Szczepienia w aptekach… nie tylko przeciw COVID-19

Przypomnijmy, że projekt zawiera zmianę w art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne. Artykuł ten opisuje rodzaje usług farmaceutycznych, jakie świadczone są w aptekach oraz ich inne zadania. W wyniku przyjętej zmiany, dopisano do niego ustęp 8a, o brzmieniu:

„W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”

Oznacza to, że po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne. Aby jednak do tego doszło Minister Zdrowia musi znowelizować rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. To właśnie tych rozporządzeń dotyczą bowiem wspomniane art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. Można się spodziewać, że to właśnie w tych rozporządzeniach znajdą się szczegóły dotyczące wymogów lokalowych, pozwalających na wykonywanie szczepień w aptekach (czytaj również: Szczepienia w aptekach wpisane do Prawa farmaceutycznego. Sejm zagłosował “ZA”).

Warto podkreślić też, że dodany przepis mówi o możliwości przeprowadzania w aptekach szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie precyzuje on zatem, że chodzi wyłącznie o szczepienia przeciw COVID-19. Prawdopodobnie oznacza to, że w przyszłości w aptekach będą mogły odbywać się również inne szczepienia – np. przeciwko grypie.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Senat

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]