REKLAMA
czw. 6 maja 2021, 12:55

Senat: komisja rekomenduje przyjęcie ustawy o szczepieniach w aptekach bez poprawek

Wczoraj obradowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, która rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To ten akt prawny, w który znalazł się zapis o szczepieniach w aptekach.

Po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)
Po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

15 kwietnia Sejm przyjął ustawę, która wprowadza do prawa farmaceutycznego możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach. Została ona następnie skierowana do Senatu, a wczoraj obradowała nad nią senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr postulował, aby komisja edukacji zajęła się tylko tą częścią noweli, która obejmuje kompetencje komisji edukacji, a na pozostałych kwestiach skupić się powinny inne komisje branżowe. Ustawa umożliwia bowiem organizowanie punktów szczepień i wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Przewiduje też, że dni pracy oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury będą traktowane tak samo, jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

Ostatecznie na wniosek senatora Wiatra komisja postanowiła jednak poprzeć nowelizację bez poprawek. Przyjęcie ustawy w takim kształcie zaproponują też członkowie komisji w Senacie. Jeśli tak się stanie, ustawa zostania skierowana bezpośrednio do podpisu Prezydenta (druk nr 1062).

Szczepienia w aptekach… nie tylko przeciw COVID-19

Przypomnijmy, że projekt zawiera zmianę w art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne. Artykuł ten opisuje rodzaje usług farmaceutycznych, jakie świadczone są w aptekach oraz ich inne zadania. W wyniku przyjętej zmiany, dopisano do niego ustęp 8a, o brzmieniu:

„W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”

Oznacza to, że po wejściu w życie tejże nowelizacji, w aptekach będą mogły odbywać się szczepienia ochronne. Aby jednak do tego doszło Minister Zdrowia musi znowelizować rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. To właśnie tych rozporządzeń dotyczą bowiem wspomniane art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. Można się spodziewać, że to właśnie w tych rozporządzeniach znajdą się szczegóły dotyczące wymogów lokalowych, pozwalających na wykonywanie szczepień w aptekach (czytaj również: Szczepienia w aptekach wpisane do Prawa farmaceutycznego. Sejm zagłosował “ZA”).

Warto podkreślić też, że dodany przepis mówi o możliwości przeprowadzania w aptekach szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie precyzuje on zatem, że chodzi wyłącznie o szczepienia przeciw COVID-19. Prawdopodobnie oznacza to, że w przyszłości w aptekach będą mogły odbywać się również inne szczepienia – np. przeciwko grypie.

Źródło: ŁW/Senat

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]