REKLAMA
śr. 8 lutego 2023, 08:01

Senat wstawia się za farmaceutami. Chodzi o badania kliniczne i recepty na szczepionki…

Wczoraj odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, w trakcie którego rozpatrywano ustawę o badaniach klinicznych. Senatorowie zgłosili do niej kilkanaście poprawek. Dotyczyły one między innymi roli farmaceutów w badaniach klinicznych oraz wystawiania przez nich recept na szczepionki przeciw grypie.

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia obecni byli przedstawiciele farmaceutów (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia obecni byli przedstawiciele farmaceutów (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, które odbyło się 7 lutego, rozpatrywano ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Przypomnijmy, że to właśnie do tej ustawy wprowadzono w Sejmie na drodze poprawki zmiany, które mają umożliwić farmaceutom wystawianie recept farmaceutycznych na szczepionki przeciw grypie.

Rozwiązanie to zaproponował poseł Paweł Rychlik (PiS) i choć było ono wyczekiwane przez środowisko aptekarskie, to spotkało się z umiarkowanie entuzjastycznym przyjęciem farmaceutów. Wskazywali oni, że rozwiązanie to pozbawi zniżki na szczepionkę przeciw grypie te osoby, którym się ona na leży w ramach wskazań refundacyjnych. Recepty farmaceutyczne mogą bowiem być wystawiane wyłącznie z pełną odpłatnością (czytaj więcej: Posłowie przyjęli poprawkę o recepcie farmaceutycznej na szczepionkę. Część farmaceutów rozczarowana…).

W trakcie prac nad projektem ustawy w Sejmie, posłowie opozycji proponowali zmianę tych zapisów i umożliwienie refundacji szczepionek przepisanych przez farmaceutów. Propozycje te nie zyskały jednak poparcia strony rządowej, w rezultacie nie zostały wprowadzone do ustawy. Sejm przyjął ją z poprawką posła Rychlika i skierował do Senatu.

Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia powrócono do tej kwestii. Senator Alicja Chybicka złożyła poprawkę, która ma umożliwić pacjentom skorzystanie z refundacji w przypadki recepty na szczepionkę przeciw grypie wystawioną w aptece. Komisja poparła przyjęcie tej poprawki.

Farmaceuci w badaniach klinicznych

W sumie senatorowie do ustawy zgłosili kilkanaście poprawek. Senator Alicja Chybicka – oprócz wspomnianej wcześniej poprawki – zaproponowała zwiększenie roli farmaceutów w ramach badań klinicznych. Pierwsza z przedstawionych przez nią poprawek przewiduje bowiem, że sponsorem badań klinicznych będzie mogło być towarzystwo naukowe farmaceutów. Kolejna zakłada, iż farmaceuci będą mogli być głównymi badaczami w badaniach klinicznych produktów leczniczych.

Warto wspomnieć, że tego typu poprawki były do tej samej ustawy zgłaszane także w Sejmie. Poseł Lewicy Marek Rutka proponował aby głównymi badaczami w procedurze badania klinicznego byli także farmaceuci i diagności laboratoryjni.

– Konieczne jest umożliwienie składania przez diagnostę i farmaceutę będących głównymi badaczami, skoro pielęgniarka lub położna mają takie same uprawnienia, wniosków o pozwolenie na badanie kliniczne, które mogłyby się wpisywać w ustawową definicję badania klinicznego, jednak nie polegające stricte na wprowadzeniu czy testowaniu nowych leków, tylko zasadzające się na ocenie bezpieczeństwa i skuteczności w terapii rutynowo stosowanych w określonej grupie chorych lub terapiach prowadzonych w ramach istniejącego już badania klinicznego jako dodatkowy, samodzielny projekt badawczy – wskazywał poseł.

Aktualnie ustawa przewiduje, że głównym badaczem w badaniu klinicznym produktu leczniczego może być posiadający prawo wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta oraz pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub połownictwo. Farmaceuci mogą natomiast pełnić jedynie funkcje Inspektora Inspekcji Badań Klinicznych.

Poprawki senator Alicji Chybickiej zostały przyjęte przez senacką Komisję Zdrowia.

©MGR.FARM

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]