REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sieć aptek ukarana za rozsyłanie newslettera z promocjami

11 września 2019 11:02

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 30 000 zł na sieć aptek, która rozsyłała swoim klientom newsletter. Znajdowały się w nim informacje o wyprzedażach i promocjach na dermokosmetyki oraz suplementy diety.

Inspektor uzał, że newsletter jest formą reklamy skojarzeniowej, promującej wszystkie apteki o tej samej nazwie, logotypie i kolorystyce (fot. Shutterstock)
Inspektor uzał, że newsletter jest formą reklamy skojarzeniowej, promującej wszystkie apteki o tej samej nazwie, logotypie i kolorystyce (fot. Shutterstock)

Jedna z ogólnopolskich sieci aptecznych wysyłała okolicznościowe newslettery informujące o promocjach na niektóre produkty, dostępne w jej aptece internetowej. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu zdecydował o wszczęciu w tej sprawie postępowania administracyjnego. Stwierdził, że doszło w tej sytuacji do naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego – zakazu reklamy aptek. Jego zdaniem newsletter reklamował apteki sieci znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego (czytaj również: Reklama aptek internetowych? Google wprowadza zmiany…).

Postępowanie wszczęto w lutym 2019 roku, po tym jak WIF ujawnił, że sieć wysłała w grudniu 2018 r. newsletter.  Informował o świątecznej wyprzedaży i promocji na dermokosmetyki oraz suplementy diety. Już w trakcie trwania postępowania okazało się, że wysłano jeszcze jeden newsletter tego typu – tym razem z okazji Dnia Kobiet.

REKLAMA

Właściciel aptek, składając wyjaśnienia w tej sprawie przekonywał, że wysyłane newslettery dotyczyły wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez spółkę. Jednocześnie wskazywał też, że w żadnej z aptek ogólnodostępnych na terenie województwa wielkopolskiego, nie można było kupić/odebrać produktów objętych promocją (czytaj również: Apteki internetowe słabo rozpoznawalne).

REKLAMA

Newsletter to też forma reklamy skojarzeniowej

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny gromadząc materiały dowodowe wskazał jednak, że newslettery reklamowały również placówki stacjonarne należące do sieci. W mailach umieszczono bowiem nazwę i logotyp sieci, które można spotkać w różnych konfiguracjach graficznych również w aptekach stacjonarnych. Zdaniem WIF realizowany w ten sposób przekaz był niczym innym jak prowadzeniem reklamy. I to nie tylko reklamy witryny służącej do sprzedaży wysyłkowej, ale również wszystkich aptek, które korzystają z tego logotypu, nazwy, kolorystyki oraz szaty graficznej. Fakt, że w newsletterach nie pojawiała się zachęta do korzystania z konkretnych placówek tej sieci, nie oznaczał, że ich reklama nie była prowadzona.

– Newsletter to forma reklamy internetowej, mająca na celu promowanie konkretnej strony lub firmy, a poprzez informowanie o nowościach, promocjach ma zachęć do korzystania z oferty danej firmy. W niniejszej sprawie podkreślenia wymaga, że rozmiar opisywanego przedsięwzięcia jednoznacznie wskazuje, że ponad funkcją informacyjną przeważa charakter reklamowy – czytamy w uzasadnieniu WIF.

Ostatecznie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że sieć aptek naruszyła art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Nałożył też na spółkę karę finansową w wysokości 30 000 zł. Ustalając jej wysokość WIF wziął pod uwagę stopień i okoliczności naruszenia, okres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formę.

Sygn. akt WIFPOP.8522.1.1.2019

REKLAMA

Źródło: ŁW/Wielkopolski WIF
©MGR.FARM

2019_05_16_WIFPOP.8522.1.1.2019
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

30000 dużo to czy mało???? jakby było 300 000 to moze by zadziałało na przyszłość
w kontekście zysku, jaki mieli z tego newslettera, to pewnie wliczone w koszty;/

Powiązane artykuły

Fenistil jako lek przeciwbólowy? Apteka celowo wprowadzała pacjentów w błąd, by zwiększyć sprzedaż… Fenistil jako lek przeciwbólowy? Apteka celowo wprowadzała pacjentów w błąd, by zwiększyć sprzedaż…

Pod koniec grudnia Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę, za prowadzenie niedo...

Lek recepturowy w 15 minut? 4000 zł kary dla apteki… Lek recepturowy w 15 minut? 4000 zł kary dla apteki…

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 4000 zł, za naruszenie zakaz...

Czy ten komunikat radiowy stanowił reklamę apteki? Czy ten komunikat radiowy stanowił reklamę apteki?

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rozpatrywał niedawno sprawę komunikatu nadawanego w jedne...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz