REKLAMA
śr. 3 stycznia 2024, 08:01

Spór o dyżury apteczne nadal trwa. Przykładem Świdnica…

Kwestia dyżurów aptecznych stała się w ostatnich tygodniach dość gorącym tematem w opinii publicznej. Dotychczasowe zasady pełnienia dyżurów przez apteki uległy zmianie wraz z nastaniem Nowego Roku. Niestety nowe przepisy wprowadziły wśród organów samorządowych sporo chaosu. Wiele z nich nie wie jak je interpretować. Z kolei dla innych stały się one podstawą do rezygnacji z obowiązku zapewnienia dyżurów aptecznych w danym powiecie…

Dyżury aptek. Apteczny krzyż w nocy.
Co z dyżurami aptek po 1 stycznia? Czy nowe przepisy będą podstawą do rezygnowania przez samorządy z dyżurów aptecznych? (fot. Shutterstock)

Od 1 stycznia 2024 obowiązują zmodyfikowane przepisy dotyczące dyżurów pełnionych przez apteki. Odpowiedzialna jest za to Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej (tzw. DNUR). Zgodnie z nowymi wymogami pełnienie dyżurów przez apteki jest fakultatywne w powiatach, w których siedzibą powiatu jest miasto liczące więcej niż 40.000 mieszkańców. W odniesieniu do powiatów z siedzibą liczącą mniej niż wspomniana liczba mieszkańców wymóg pełnienia dyżurów jest obowiązkowy, jeśli obowiązujące godziny pracy aptek nie gwarantują zaspokojenia potrzeb ludności w produkty lecznicze w porze nocnej i świątecznej. Przykładem powiatu z miastem liczącym powyżej 40.000 mieszkańców jest powiat świdnicki. W powiecie tym od 1 stycznia nie ma dyżurów nocnych i świątecznych.

Dyżury będą mogły wprowadzać wyłącznie powiaty, w których siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tysięcy mieszkańcówstwierdza Alicja Synowska, członek zarządu powiatu świdnickiego.

Jak dokładnie wygląda sytuacja w Świdnicy i w całym powiecie świdnickim? Czy faktycznie dyżury apteczne nie mogą być tam obecnie pełnione?

Dyżury apteczne zlikwidowała nowelizacja ustawy refundacyjnej?

Obecnie w powiecie świdnickim jest jedna apteka, która dostępna jest dla pacjentów w szerszym wymiarze godzin. Pracuje ona codziennie od 7 do 21, przez 7 dni w tygodniu, w tym w święta i dni wolne od pracy. Niemniej jednak ani ona, ani żadna inna apteka nie pełni dyżurów w porze nocnej. Co prawda kilkanaście aptek wyraziło gotowość pełnienia dyżurów nocnych, jednak tylko w wybrane dni tygodnia. To jednak za mało, aby zapewnić dyżury apteczne w całym niezbędnym wymiarze.

Nie dziwię się, bo dyżur musi prowadzić farmaceuta, a w wielu miejscach jest problem z kadrą. To także wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem – podkreśla Alicja Synowska.

Czytaj również: Dyżury aptek po nowemu, czyli wyjaśnień NFZ ciąg dalszy…

Skoro powiat świdnicki nie spełnia wymogów dotyczących refundacji przez NFZ dyżurów aptek, to dlaczego sam nie wprowadzi ich w ramach własnego finansowania? Okazuje się, że zarząd powiatu rozważał taką możliwość. Niestety, jak poinformowała przedstawicielka samorządu są to dla powiatu zbyt duże koszty. Co więcej – nie ma obecnie podstaw prawnych do wprowadzenia takiego rozwiązania. Tym samym w Świdnicy i całym powiecie świdnickim brak jest obecnie dyżurujących w porze nocne aptek. Zarząd powiatu nie daje jednak za wygraną. W tym celu zwrócił się on do resortu zdrowia z petycją.

Wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia z pismem, by ministerstwo potraktowało nas na równi z powiatami mniejszymi, bo rozwiązanie jest niesprawiedliwe i jest to nierówność podmiotów wobec prawa. Czym różnią się mieszkańcy większych powiatów od mniejszych? – stwierdza i jednocześnie zastanawia się Alicja Synowska.

Powiat ma zatem nadzieję, że uda się uzyskać środki na finansowanie dyżurów ze strony NFZ. Tym bardziej, że jak podkreślają samorządowcy obecne prawo farmaceutyczne stawia sprawę jasno – takie powiaty jak świdnicki nie mają już obowiązku pełnienia dyżurów.

Dyżury apteczne w ocenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

28 grudnia Dolnośląska Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat. Dotyczy on właśnie kwestii obejmującej pełnienie przez apteki dyżurów. Już na wstępie samorząd sprzeciwia się postrzeganiu nowych przepisów w kategoriach politycznych. Jak podkreśla DIA – zmiana zasad pełnienia dyżurów jest rezultatem szerokiego konsensusu sił politycznych oraz realizacją postulatu samorządu zawodu farmaceuty.

Zmiany w dyżurowaniu aptek mają ukrócić dotychczasową patologię, w której apteki były zmuszane do nieodpłatnego pełnienia dyżurów całonocnych lub całodniowych – czytamy w komunikacie na stronach DIA.

Izba stwierdza też, że nowe przepisy przewidują odpłatność, ale też dobrowolność pełnienia dyżurów przez apteki. Nie oznacza to jednak, że apteki odwracają się od pacjentów. Zmianie ulega jedynie fakt, że po ponad 30 latach budżet państwa będzie musiał wygospodarować środki na sfinansowanie dyżurów aptecznych. Izba podkreśla też, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. W ramach tych potrzeb mieści się także ochrona zdrowia i dostęp do usług farmaceutycznych. W ocenie DIA nie ma zatem podstaw do tego, aby samorząd rezygnował z możliwości wprowadzenia na jego obszarze dyżurów pełnionych przez apteki.

Jeśli samorząd terytorialny uzna, że liczba godzin jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, to będzie musiał wyasygnować dodatkowe środki finansowe na ten cel – podkreśla Dolnośląska Izba Aptekarska.

Samorząd farmaceuty nie chce również, aby brak pełnienia dyżurów przez apteki przypisywany był im samym. Takie postulaty artykułowane są przez włodarzy niektórych powiatów. W ich ocenie takie działania aptek wywołują zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. DIA zaznacza, że próba przypisywania odpowiedzialności aptekom za taki stan rzeczy jest nieuczciwa i nie ma oparcia w rzeczywistości. Pełnienie przez aptekę dyżuru powinno być jednoznaczna z zapewnieniem jego finansowania. Bez względu na źródło pochodzenia tego finansowania.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wreszcie coś się zmienia w podejściu - to wasz obowiązek. Oczywiście praca ludzi w godzinach nocnych, święta i weekendy powinna zostać odpowiednio wyceniona.