REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Starosta skarży się na aptekarzy na Facebooku

7 marca 2018 08:33

Informuję aptekarzy, że nie dam się zastraszyć takimi insynuacjami i niczego nie zmieni próba zrobienia z nocnych i świątecznych dyżurów aptek sprawy wyborczej – napisał na Facebooku starosta kraśnicki w odpowiedzi na list, jaki 2 marca skierowali do niego aptekarze. Andrzej Maj nawołuje właścicieli aptek do przestrzegania prawa miejscowego.

Farmaceuci muszą przestrzegać obowiązków zawodowych oraz tych dotyczących poufności i prywatności pacjenta, także na Facebooku (fot. Shutterstock).

Właściciele wszystkich 24 aptek z Kraśnika podpisali się pod listem, który 2 marca został skierowany do starosty powiatowego Andrzeja Maja.

– Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. apteki w Kraśniku będą pełnić naprzemiennie dyżury w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach od 8 do 22. Zmianie ulegają godziny dyżurów, natomiast kolejność pozostaje zgodna z harmonogramem – poinformowali aptekarze (czytaj więcej: Farmaceuci: Odpowiadamy za zdrowie i życie ludzkie, ale nie jesteśmy bezawaryjnymi maszynami).

REKLAMA

Starosta kraśnicki postanowił skomentować ten list na swoim profilu na Facebooku. Stwierdził, że starostwo będzie prowadzić rozmowy z aptekarzami i dążyć do kompromisu, bo w sytuacjach konfliktowych osiągnięcie porozumienia zawsze stawia za nadrzędny cel. Podkreślił jednak, że nie prowadzi się negocjacji przypartym do ściany, a warunkiem dialogu jest przestrzeganie prawa miejscowego.

REKLAMA

– We wczorajszym piśmie skierowanym do mnie, ale opublikowanym w mediach, przeczytałem, że „aptekarze wraz z rodzinami i przyjaciółmi są sporą, solidarną, zorganizowaną i dobrze skomunikowaną grupą wyborców”… Informuję aptekarzy, że nie dam się zastraszyć takimi insynuacjami i niczego nie zmieni próba zrobienia z nocnych i świątecznych dyżurów aptek sprawy wyborczej. Przede wszystkim nie zmieni obowiązującej uchwały Rady Powiatu w sprawie dyżurów aptek – pisze starosta i podkreśla, że jego obowiązkiem jako przewodniczącego Zarządu Powiatu jest wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Powiatu.

Andrzej Maj twierdzi, że uchwała określająca rozkład godzin pracy aptek została podjęta zgodnie z Prawem Farmaceutycznym i obowiązuje.

– Ani ja, ani kraśniccy aptekarze nie odpowiadamy za kształt ustawowych przepisów regulujących te kwestie. Ale zarówno ja jako starosta, jak i aptekarze mamy obowiązek przestrzegania tych przepisów i prawa miejscowego, które z nich wynika. Apteki powinny pełnić nocne i świąteczne dyżury dopóki uchwała Rady Powiatu nie ulegnie zmianie – pisze starosta na Facebooku.

Jego zdaniem temat ten był poruszony 28 lutego, na sesji Rady Powiatu i nie pojawiły się żadne głosy ani propozycje zwolnienia aptek z tych dyżurów. To po tej sesji, zgodnie z informacjami przekazanymi wcześniej aptekarzom, miało nastąpić spotkanie, na którym ta kwestia miała być omówiona.

REKLAMA

– Tymczasem aptekarze, kilka dni przed sesją Rady, skierowali do mnie pismo, w którym sami zwolnili się z obowiązku wykonywania dyżurów i jednocześnie mają pretensje, że nie prowadzi się z nimi rozmów na ten temat – żali się Andrzej Maj. – Czy nawoływanie do przestrzegania prawa miejscowego przez starostę jest dowodem eskalacji konfliktu z aptekarzami? Czy może dowodem na to jest otwarte i publiczne deklarowanie przez aptekarzy nieprzestrzegania uchwały Rady Powiatu w sprawie nocnych i świątecznych dyżurów oraz epitety pod moim adresem zawarte w kolejnym liście aptekarzy?

Starosta kraśnicki podkreśla, że rozumie biznesowe uwarunkowania związane z prowadzeniem aptek i trudności wynikające z pełnienia dodatkowych dyżurów.

– Szanuję odpowiedzialną i ciężką pracę aptekarzy, ale proszę jednocześnie o przestrzeganie uchwalonego prawa, nawet jeśli ze względów finansowych budzi ono sprzeciw aptekarzy. Tyle i aż tyle – kończy starosta.

Źródło: Facebook

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ile aptek zrepolonizowano? Ile aptek zrepolonizowano?

Posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której pyta o konsekwen...

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy: wybór nowego Prezesa NRA już jutro VII Krajowy Zjazd Aptekarzy: wybór nowego Prezesa NRA już jutro

337 delegatów reprezentujących okręgowe izby aptekarskie, spotka się 29 stycznia na VII Krajowym Zje...

150 tys. zł premii za sprzedaż leków 150 tys. zł premii za sprzedaż leków

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał przedstawicielce firmy farmaceutyczn...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz