REKLAMA
śr. 26 sierpnia 2020, 12:15

USA: kontrowersje wokół zgody na przeprowadzanie szczepień u dzieci przez farmaceutów

Po tym, jak Amerykańska Akademia Pediatrów (AAP) wyraziła swój sprzeciw odnośnie zwiększenia roli farmaceutów w szczepieniu dzieci, 12 organizacji farmaceutycznych wydało wspólne oświadczenie.

Adam Niedzielski, nawiązując do kwestii szczepień przeciwko COVID-19 w grupie wiekowej 5-11 lat, miał także akcentować, że szczególnie ważne jest wsparcie tych osób, które mają upośledzoną odporność (fot. Shutterstock).
Jednakże, jak podkreślają organizacje farmaceutyczne, farmaceuci są dobrze przeszkoleni w zakresie szczepień(fot. Shutterstock).

12 amerykańskich organizacji farmaceutycznych połączyło siły i opublikowało oświadczenie, w którym nie zgadzają się z opinią Amerykańskiej Akademii Pediatrów (American Academy of Pediatrics, AAP) i bronią otrzymanych przez farmaceutów nowych uprawnień dotyczących możliwości podawania szczepionek dzieciom.

– Nie ma dziś większych priorytetów, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, niż pokonanie COVID-19 oraz ochrona naszego kraju przed chorobami, którym da się zapobiec za pomocą szczepień, takim jak np. sezonowa grypa. Potrzebujemy wszystkich możliwych rąk do pracy, by zwiększyć dostęp Amerykanów do ratujących życie szczepionek w tym trudnym czasie – czytamy w oświadczeniu, podpisanym m.in przez takie organizacje, jak American Pharmacists Association (APhA), National Community Pharmacists Association (NCPA), czy ASHP, oraz wiele innych. – Z tego powodu, cieszymy się z posunięcia US Department of Health and Human Services, które rozszerza uprawnienia farmaceuty, pozwalając mu na podawanie ratujących życie szczepionek dzieciom (czytaj też: Amerykańscy farmaceuci będą mogli zaszczepić dzieci).

Stanowisko pediatrów

AAP utrzymuje, że dzieci powinny otrzymać szczepionkę od swojego pediatry, który „zna ich historię medyczną i może jednocześnie dostarczyć usługi, takie jak badania rozwojowe i te dotyczące zdrowia psychicznego, udzielić porady dotyczącej żywienia i zapobiegania kontuzjom, a także zapewnić usługi związane z zarządzaniem w przypadku chorób przewlekłych”.

– To bezprecedensowe rozszerzenie uprawnień aptek do podawania dzieciom szczepionki, nie stanowi rozwiązania na społeczne niezdecydowanie co do szczepień, które prowadzi do tego, że spadają wskaźniki przeprowadzania szczepień dziecięcych w Stanach Zjednoczonych – mówiła przewodnicząca AAP. Sara „Sally” H. Goza. – Wielu rodziców ma pytania o szczepienia swoich dzieci, i pediatrzy są gotowi, by z nimi rozmawiać. To właśnie jest to, co robimy każdego dnia, w cztery oczy z tysiącami rodziców, jako część długotrwałych, opartych na zaufaniu relacji, jakie rodziny mają ze swoimi lekarzami.

Co na to farmaceuci

Część farmaceutów detalicznych miała, za pomocą grup w mediach społecznościowych, wyrazić zaniepokojenie dotyczące strategii, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego, wymagającego sezonu grypowego. Jednakże, jak podkreślają organizacje farmaceutyczne, farmaceuci są dobrze przeszkoleni w zakresie szczepień.

– Prawie każdy farmaceuta w Ameryce, który zostałby wezwany do podawania szczepień, osiągnął już poziom wyszkolenia do którego nawiązywał (HHS) Sekretarz (Alex) Azar – i ma wcześniejsze doświadczenie w szczepieniu pacjentów. Farmaceuci są także najbardziej dostępną dla społeczeństwa grupą pracowników służby zdrowia, z  90% Amerykanów, którzy mieszkają do 5 mil od placówki aptecznej – deklarują farmaceuci w oświadczeniu.

Co więcej, zaznaczają oni, że ci, którzy nie zgadzają się z posunięciem HHS, muszą przyznać, że ogólne wskaźniki szczepień spadają, a ilość wizyt u lekarzy jest w dalszym ciągu niższa niż przed wybuchem pandemii, co ma być powodowane społecznym niezdecydowaniem co do szczepień lub utratą pracy wskutek panującego kryzysu. Zaangażowanie w szczepienia farmaceutów, miałoby nie tylko zwiększyć zapobieganie, ale także jednocześnie ułatwić dostęp do skierowań do podmiotów świadczących podstawowe usługi zdrowotne (zobacz również: USA: pandemia COVID-19 zwiększyła znaczenie lokalnych aptek i farmaceutów).

Ponadto, uprawnienia przekazane przez HHS, mają dotyczyć również współpracy i komunikacji z innymi członkami opieki zdrowotnej oraz społeczności świadczących usługi zdrowotne, poprzez dokumentację, skierowania oraz wysiłki związane z edukacją publiczną.

– Jesteśmy zobowiązani współpracować ze wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, tak, by wyjść naprzeciw potrzebom z dziedziny zdrowia w naszych społecznościach. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, pracownicy służby zdrowia muszą pracować razem, aby postawić dobro pacjentów na pierwszym miejscu – deklarują organizacje farmaceutyczne w oświadczeniu.

AM/drugtopics.com

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]