REKLAMA
Magazyn mgr.farm

VIDEO: Jak wygląda praca francuskiego farmaceuty?

27 września 2019 12:19

Gilles Bonnefornd pracuje jako farmaceuta w Montelimar we Francji od ponad 25 lat. Jest jednym ze świadków ewolucji roli farmaceutów w tym kraju. W tym czasie aptekarze przeobrazili się z osób, które jedynie wydają leki w profesjonalistów reprezentujących służbę zdrowia. Z okazji Światowego Dnia Farmaceuty WHO przygotowało film pokazujący codzienną pracę Gillesa…

– W przeszłości, główną rolą farmaceuty było wydawanie leków. Teraz oprócz zapewnienia dostępu do leków, zapewniamy porady i obserwujemy pacjentów podczas ich terapii. Dla pacjentów apteki stały się pierwszym kontaktem z opieką zdrowia. Każdy może wpaść bez umówionego spotkania. Jesteśmy w stanie skonsultować z nimi wiele spraw dotyczących zdrowia. Od drobnej porady, przez informację dla osoby po wypadku, do szczegółowej konsultacji z pacjentem geriatrycznym stosującym wiele leków naraz. Na życzenie możemy zapewnić szczepienie dla dorosłych, oceniać, w jakim stanie jest gardło pacjenta i monitorować ciśnienie krwi – opowiada Gilles.

Podczas wydawania leków, Gilles i jego zespół farmaceutów często powołują się na „Dossier farmaceutique”. Jest to elektroniczny system dla farmaceutów, który dostarcza informacji na temat historii leczenia pacjenta. Badania pokazują też, że te zapisy pomagają ograniczyć błędy na receptach i działania niepożądane. Farmaceuta przyczynia się też do ograniczenia problemu szerzenia się oporności bakteryjnej. Antybiotyki są wydawane wyłącznie na receptę, a zespół Gilles’a monitoruje antybiotykoterapię, ograniczając błędy popełniane przez pacjentów w trakcie jej trwania (czytaj więcej: Raport o szczepieniach w aptekach. Jak to wygląda w Europie).

REKLAMA

Francja jest jednym z krajów w regionie europejskim WHO o najostrzejszych przepisach dotyczących farmacji. Apteki mogą należeć wyłącznie do farmaceutów (czytaj więcej: Mityczne magnaterie francuskich farmaceutów). Z kolei licencje na prowadzenie nowej apteki są przyznawane tylko wtedy, gdy spełniają kryteria związane z rozmieszczeniem geograficznym istniejących aptek i liczbą obsługiwanych mieszkańców. Według raportu te regulacje pomogły kontrolować sprzedaż apteczną i poprawić dostępność leków (czytaj więcej: WAŻNE: Raport WHO na temat aptek w Europie).

REKLAMA


Źródło: KB/WHO

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Krew człowieka zalewa jak sobie to porówna z Polską.
I robią to wszystko w 4 osoby? To ilu dziennie mają pacjentów? 10?
Najwidoczniej. Może nie na tyle papierologii co u nas.
Dziwnie wyidealizowany ten filmik. Tyle mają obowiązków, a spokojnie on jeden to wszystko ogarnia z małą pomocą?
Oni cały czas robili rzeczy poza obsługą przy okienku , obsłużyli zaledwie dwóch pacjentów a nie stojący ogonek.
No właśnie. Czy z tego można by wyżyć w polskich realiach? Bez pacjentów co to za apteka?
W Polsce takie dossier, czyli centralna baza danych o wydanych lekach, byłaby też bardzo pożyteczna dla zdrowia publicznego. Są jednak dwa warunki: tylko za zgodą pacjenta, i tylko za refundację. W międzyczasie polskie apteki powinny wdrożyć lokalne bazy danych, które będą analizować przy wydawaniu kolejnych leków dla danego pacjenta z tej samej apteki. Tu ani zgoda pacjenta, ani refundacja, nie są potrzebne, bo to naturalny element fachowej realizacji recepty, i nie ma zajmować dużo czasu - to jest kwestia kilku sekund - i jest to bardzo dobra podstawa do budowania relacji z pacjentem. Myślę, że farmaceuci i apteki powinni zostać do tego zobligowani. Po przecież po to trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, żeby fachowo wydawać leki. W przeciwnym razie nie potrzebujemy ani farmaceutów, ani techników, ani aptek. W związku z tym, że wiele recept realizują technicy, należy wprowadzić system, zgodnie z którym farmaceuta będzie musiał niezwłocznie kontrolować realizację recept, ze zwróceniem uwagi na dialog z pacjentem, udzielenie informacji, wykrycie podstawowych problemów lekowych, w których musi udzielić porady farmaceuta. Jest to perfekcyjne rozwiązanie dla Polski.

Powiązane artykuły

Europejska Agencja Leków w liczbach Europejska Agencja Leków w liczbach

Europejska Agencja Leków EMA opublikowała podsumowanie i zbiór zaleceń za rok 2019, odnoszący się d...

Doustny test tolerancji glukozy – fakty i mity Doustny test tolerancji glukozy – fakty i mity

Pacjenci kupujący w aptece glukozę do badania, często są przerażeni koniecznością wykonania doustneg...

Problem z przyjęciem drugiej dawki szczepionki przeciw HPV Problem z przyjęciem drugiej dawki szczepionki przeciw HPV

Samorządy rozpoczęły bezpłatne programy szczepienia nastolatków przeciwko wirusowi brodawczaka ludzk...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz