REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W maju wzrosła sprzedaż leków refundowanych i pełnopłatnych

24 czerwca 2019 14:53

PEX PharmaSequence przygotował raport miesięczny za maj 2019 roku dotyczący sytuacji na rynku aptecznym. Sprzedaż w aptekach uplasowała się na poziomie 2 970 mln zł. To więcej o 349 mln zł w porównaniu z majem poprzedniego roku.

Chorzy czekają na refundację leku w tabletkach, który jest już stosowany w Europie (fot. Shutterstock).
W maju sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 052 mln zł i zwiększyła się o 97,1 mln zł (fot. Shutterstock)

W raporcie możemy przeczytać też, że obrót statystycznej apteki w maju tego roku wyniósł 208 tys. zł. Był to wzrost o 19,2% względem analogicznego okresu 2018 roku (czytaj również: PharmaExpert: rynek apteczny w sierpniu 2016).

Sprzedaż leków

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 052 mln zł i zwiększyła się o 97,1 mln zł (+10,2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 678 mln zł i wzrosła o 92,9 mln zł (+15.9%). Natomiast dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży wyniosła 1 216 mln zł i była większa o 156,9 mln zł (+14.8%).

REKLAMA

W porównaniu do kwietnia 2019 roku sprzedaż zwiększyła się w segmencie leków refundowanych i leków pełnopłatnych. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 12,2 mln zł (+1,2%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 3,8 mln zł (+0,6%). Natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 39,4 mln zł (-3,1%).

REKLAMA

Średnia cena leku i marża

Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 21,6 zł i była o 0,8% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 roku cena wzrosła o 3,5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,1 zł (wzrost o 1,2% vs kwiecień 2018 rok), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26,2 zł (wzrost o 3,8% vs kwiecień 2018 rok). Natomiast średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,4 zł (wzrost o 5,3% vs kwiecień 2018 rok).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju tego roku wyniosła 24,3% i była o 0,1 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 roku. W porównaniu do kwietnia marża pozostała na tym samym poziomie (czytaj również: Krzysztof Łanda: Na rynku aptecznym powinna istnieć równowaga w cenach leków). W maju refundacja leków osiągnęła wartość 792 mln zł, tj. o 11,9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Jaki będzie cały 2019 rok?

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 24,7% i był niższy w przybliżeniu o 0,1 pp. niż w kwietniu 2019 roku oraz niższy o 1,2 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

PEX PharmaSequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2019 roku całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36 mld zł, o 4,1% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9,3 mld zł (+4.0% w stosunku do 2018 roku).

REKLAMA

Cały raport możesz znaleźć tutaj.

Źródło: IK/pexps.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ooo a czemu to? Alergie? Komary? Przeziębienia?
Wyjazdy wakacyjne i kupowanie tony leków których i tak nie użyjesz :)

Powiązane artykuły

Pomorskie: na 176 aptek całą dobę działa tylko 15 Pomorskie: na 176 aptek całą dobę działa tylko 15

Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował dane dotyczące pomorskiego sektora medycznego. Pochylił się...

Inspektor odmówił interpretacji. Chodzi o likwidację apteki od 1 sierpnia… Inspektor odmówił interpretacji. Chodzi o likwidację apteki od 1 sierpnia…

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił przedsiębiorcy wydania interpretacji sposobu stos...

Niektóre apteki dostają więcej brakujących leków. Dlaczego? Niektóre apteki dostają więcej brakujących leków. Dlaczego?

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przyznał, że pojawiają się niepokojące sygnały d...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz