REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W UE brakuje wspólnej strategii dla przemysłu farmaceutycznego

10 grudnia 2019 10:45

Cała Unia Europejska mierzy się z brakiem dostępności leków. Ministrowie z różnych krajów odpowiedzialni za sprawy zdrowia zastanawiali się wspólnie w Brukseli nad tym, jak rozwiązać ten problem. Jakie padały propozycje?

Wszystkie kraje członkowskie są zgodne, że cała UE ma problem z dostępem do leków, a ceny niektórych produktów medycznych są za wysokie (fot. Shutterstock).
Wszystkie kraje członkowskie są zgodne, że cała UE ma problem z dostępem do leków, a ceny niektórych produktów medycznych są za wysokie (fot. Shutterstock).

Wszystkie kraje członkowskie są zgodne, że cała UE ma problem z dostępem do leków, a ceny niektórych produktów medycznych są za wysokie – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Problem jednak polega na tym, że kwestie dotyczące ceny leżą w dużej części w kompetencji państw członkowskich. Ministrowie zdrowia zastanawiali się, jak poprawić tę sytuację (czytaj również: Kolejne organizacje producentów leków podnoszą alarm i apelują do Komisji Europejskiej).

Produkcja leków musi wrócić do UE

Zdaniem przedstawicieli państw w całej UE brakuje strategii dotyczącej przemysłu farmaceutycznego i należy ją opracować. Wiceminister zdrowia Czech Filip Vrubel przekonywał, że niedobory leków są efektem centralizacji produkcji przez koncerny farmaceutyczne i przenoszenia jej do Azji. Jego zdaniem Unia potrzebuje europejskiej bazy danych na temat dostępności leków, z informacjami o tym, w jakim kraju, jaki lek jest zarejestrowany, pod jaką nazwą i w jakiej ilości. W tym celu konieczne są negocjacje z sektorem farmaceutycznym. Przekonywał też, że dostawy leków powinny być priorytetem polityki unijnej (czytaj również: Leków brakuje w całej Europie. Firmy ostrzegają KE przed kryzysem…).

REKLAMA

Podobne zdanie miał wiceminister zdrowia Niemiec Thomas Steffen. – Jesteśmy uzależnieni od produkcji kilku krajów na świecie. Musimy sprawdzić, czy mogą pojawić się zachęty, które doprowadzą od tego, że produkcja wróci do UE i poprawi się dostęp do leków dla Europejczyków – mówił. Polskę na spotkaniu reprezentował zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE Arkadiusz Pluciński. W jego ocenie działania na poziomie unijnym dotyczące leków nie mogą naruszać podstawowej kompetencji państw członkowskich, jaką jest zarządzanie usługami zdrowotnymi oraz ingerować w systemy refundacyjne w poszczególnych krajach. Przekonywał, że dobrym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie firm farmaceutycznych do wytwarzania części substancji potrzebnych do produkcji leków w Europie.

REKLAMA

Wspólna walka z problemem

Z kolei belgijska minister spraw społecznych i zdrowia Maggie De Block tłumaczyła, że UE potrzebuje wspólnej strategii dotyczącej dostępności produktów medycznych. W opinii Rumunii w Unii niezbędna jest zmiana prawa w zakresie leków. – Powinniśmy mieć system notyfikacji w przypadku niedoboru, tak aby kraje członkowskie mogły zidentyfikować rozwiązania w odpowiednim czasie – tłumaczył sekretarz stanu w resorcie ds. zdrowia Horatiu Moldovan.

Francja również opowiedziała się za wspólnym podejściem do problemu, tak aby zapewnić Europejczykom dostęp do leków, także starszych typów. Litwa jest natomiast zdania, że w UE potrzebna jest lista leków strategicznych, których niedobory są bardzo poważne. Jak powiedziała Kristina Garuoliene, wiceminister zdrowia tego kraju, trzeba wyznaczyć unijny organ, który byłby odpowiedzialny za monitorowanie danych dotyczących niedoboru leków.

Źródło: IK/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ministerstwo Zdrowia o brakach leków Gabitril, Sinemet, Gardasil i BCG Medac Ministerstwo Zdrowia o brakach leków Gabitril, Sinemet, Gardasil i BCG Medac

Minister Zdrowia opublikował komunikat dotyczący ograniczonej dostępności leków, z których zakupem p...

Neuca aktualizuje stany 10 leków o zagrożonej dostępności Neuca aktualizuje stany 10 leków o zagrożonej dostępności

Hurtownia farmaceutyczna Neuca niedawno podała dane dotyczące dostaw, zamówień i sprzedaży 10 leków,...

Leki są już w aptekach – mówi minister zdrowia Leki są już w aptekach – mówi minister zdrowia

Łukasz Szumowski w wypowiedzi dla TVP.Info potwierdził, że większość leków jest już dostępna w aptek...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz