REKLAMA
pt. 6 grudnia 2019, 11:34

Leków brakuje w całej Europie. Firmy ostrzegają KE przed kryzysem…

W ubiegłym tygodniu organizacja Medicines for Europe skierowała list do Komisji Europejskiej apelując o priorytetowe potraktowanie problemu braku leków w krajach Starego Kontynentu. Producenci leków generycznych wzywają europejskich liderów do przeniesienia produkcji substancji czynnych z Azji do Europy.

Hurtownie farmaceutyczne proponują, by marża urzędowa hurtowni na leki refundowane wzrosła o 1% (fot. Shutterstock)
Organizacja apeluje do Komisji Europejskiej by w swoich pierwszych 100 dniach priorytetowo potraktowała problem braku leków (fot. Shutterstock)

List w tej sprawie został skierowany do Komisji Europejskiej 26 października – w ubiegłym tygodniu. Producenci leków generycznych poruszają w nim problem braku leków na rynku.

– Niedobory leków budzą obawy w wielu państwach członkowskich, wpływając na dostęp pacjentów do potrzebnych im terapii. Sytuacja ta budzi poważne obawy, a nasza branża robi wszystko, co możliwe, aby zrekompensować wahania na rynku powodujące niedobory. Sytuacja wymaga jednak również reakcji politycznej, aby zaradzić pierwotnym przyczynom, abyśmy mogli przede wszystkim zapobiegać niedoborom – piszą członkowie Medicines of Europe.

Producenci leków generycznych dostarczają w Europie prawie 70% leków na receptę. Dzięki swojej efektywności kosztowej leki generyczne podwoiły dostęp do leków w Europie w przypadku najczęstszych chorób przewlekłych w ciągu ostatnich 12 lat. Jednak ograniczenie kosztów, czynniki przemysłowe i nowe wymogi regulacyjne stanowią coraz większe zagrożenie dla tej sytuacji (czytaj również: W aptekach brakuje leków. Sytuacja jest gorsza niż latem…).

– Dlatego wzywamy następną Komisję Europejską do priorytetowego potraktowania tego problemu w ciągu najbliższych 100 dni do jej powołania i do podjęcia działań zapobiegających niedoborom w polityce farmaceutycznej – piszą autorzy listu.

100 dni na działania Komisji Europejskiej

Po kryzysie finansowym w 2009 r. Kraje europejskie wprowadziły środki ograniczające koszty produkcji leków generycznych i biopodobnych w celu ograniczenia wydatków na leki lub finansowanie nowych leków. Przez wiele lat Medicines for Europe ostrzegało, że ekstremalne cięcia kosztów – takie jak obowiązkowe obniżki cen, wycofania i mechanizmy zamówień skupiające się wyłącznie na kosztach – są niezrównoważone i prowadzą do wycofania produktów i firm z rynku. Środki te, w połączeniu z poważnymi zmianami produkcyjnymi i regulacyjnymi na całym świecie, obecnie wyraźnie wpływają na najbardziej wrażliwe leki (czytaj również: Norwegia obawia się Brexitu. Szykuje się kryzys w aptekach…).

Autorzy listu wskazują też, że niedawno Chiny rozpoczęły konsolidację produkcji aktywnych składników farmaceutycznych (API) w celu poprawy ochrony środowiska i dostaw na rynek wewnętrzny, co ma znaczący wpływ na dostawy API do Europy. Jednocześnie wdrożenie unijnych przepisów dotyczących serializacji w odniesieniu do sfałszowanych leków znacząco wpłynęło na koszty produkcji, jej złożoność i wydajność (czytaj również: Uzależnienie od chińskich substancji czynnych już wychodzi nam bokiem…).

Producenci dostosowali się również do zmian politycznych, takich jak Brexit – wymagających przenoszenia licencji i procedur badań laboratoryjnych na tysiące leków i gromadzenia zapasów w celu utrzymania dostępu pacjentów w Wielkiej Brytanii i Europie. Zmiany te nie tylko pochłonęły zasoby, które mogły zostać zainwestowane w produkcję, ale także zwiększyły koszt towarów, zmniejszyły moce produkcyjne i skomplikowały łańcuch dostaw – dodatkowo zaostrzając ograniczenia podaży.

Działania poszczególnych krajów wywołują jeszcze większy chaos

– W obliczu obaw związanych z niedoborami kraje w całej Europie wprowadzają obecnie wymogi dotyczące gromadzenia zapasów oraz surowe kary, aby zapewnić zaopatrzenie swoim pacjentom. Chociaż możemy zrozumieć te obawy, to nagłe, krótkoterminowe wymogi jeszcze bardziej zwiększą ryzyko i złożoność dla producentów, a ostatecznie doprowadzą do zwiększenia niedoborów. Ponadto istnieje bardzo realne ryzyko, że te wymogi wprowadzane przez niektóre kraje wpłyną na dostępność leków u ich sąsiadów – alarmują firmy.

Medicines for Europe przekonuje, że jesteśmy obecnie świadkami sztormu polityk rynkowych i regulacyjnych wraz ze zmianami dynamiki produkcji na całym świecie, które zwiększają ryzyko niedoborów i/lub problemów z zaopatrzeniem (czytaj również: W aptekach brakuje leków. Winni chińscy producenci?).

– Potrzebujemy przywództwa w UE, aby ponownie połączyć producentów, organy regulacyjne i płatników lub nabywców leków (w imieniu krajowych usług zdrowotnych), aby zachęcić do inwestycji w produkcję poprzez zmniejszenie złożoności przepisów i kosztów, usunięcie niezrównoważonych środków obniżania kosztów w sektorze nieopatentowanym i nagradzanie za dostęp zamiast karać. Krajowe wysiłki na rzecz wyeliminowania pierwotnych przyczyn niedoborów wymagają koordynacji na poziomie UE w oparciu o podobny format jak niemiecki Pharmadialog, aby umożliwić ukierunkowany na działania dialog między przemysłem, organami regulacyjnymi, płatnikami i decydentami – czytamy w liście.

Co powinna zrobić Komisja Europejska?

Członkowie organizacji przekonują, że aby zagwarantować pacjentom większą podaż niezbędnych leków, Europa powinna zainicjować:

 • ustanowienie mechanizmu współpracy w celu koordynacji polityk unijnych i krajowych w celu zmniejszenia ryzyka niedoborów i uniknięcia skutków ubocznych, w wyniku których polityka jednego kraju spowodowałaby problemy z podażą w innym kraju.
 • zaangażowanie ministerstwa zdrowia i przemysłu do określenia polityk stymulujących inwestycje w produkcję, w tym:
  • wytyczne dotyczące zamówień na leki zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie zamówień, w tym sposób ujmowania inwestycji w bezpieczeństwo dostaw dla Europy;
  • środki polityki przemysłowej i polityki konkurencji, które mogą stymulować większe inwestycje w produkcję i dostawy dla Europy.
 • wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie złożoności i kosztów regulacji UE w sektorze pozapatentowym oraz ułatwienie łagodzenia niedoborów, w tym zmiany w sytuacjach nadzwyczajnych i nowe procedury składania wniosków oraz środki mające na celu zwiększenie atrakcyjności dostarczania leków na mniejsze rynki europejskie.
 • współdziałać z ministerstwami zdrowia w zakresie środków ograniczania kosztów, które wyraźnie zmniejszyły konkurencję w sektorze leków generycznych.

– Bezpieczeństwo dostaw podstawowych leków ma zasadnicze znaczenie dla Europy. Europa powinna zachować prężny sektor generyczny i biopodobny, aby zapewnić europejskim pacjentom równy i zrównoważony dostęp do leków. Wspólnie z ministerstwami zdrowia, organami regulacyjnymi, płatnikami lub zamawiającymi możemy dostarczać skuteczne rozwiązania i wzywamy następną Komisję Europejską do priorytetowego potraktowania tej kwestii – apeluje Medicines for Europe.

Źródło: ŁW/Medicines For Europe

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ja też uważam, że ciąg dalszy jeszcze nastąpi...