REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej po wyborach bez zmian

12 listopada 2019 10:00

Przez kolejne 4 lata prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej pozostanie mgr farm. Alina Górecka. W minioną sobotę została ponownie wybrana na to stanowisko przez delegatów na zjazd wyborczy. Nie miała kontrkandydata, a za jej wyborem głosowało 85 z 92 delegatów.

Jednym z wyzwań nadchodzącej kadencji będzie ujednolicenie składek członkowskich dla wszystkich farmaceutów (fot. MGR.FARM)
Jednym z wyzwań nadchodzącej kadencji będzie ujednolicenie składek członkowskich dla wszystkich farmaceutów (fot. MGR.FARM)

W minioną sobotę odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. W jego trakcie delegaci wybrali władze WOIA na kolejne 4 lata. Kluczowym momentem Zjazdu były wybory prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jedyną kandydatką na to stanowisko okazał się być urzędująca przez ostatnie 4 lata prezes Alina Górecka. Ona też została wybrana do pełnienia tej funkcji na kolejne 4 lata.

(fot. MGR.FARM)
(fot. MGR.FARM)

Nowo wybrana prezes zapowiedziała dalszy rozwój wszystkich do tej pory zainicjowanych działań na rzecz samorządu aptekarskiego. Jednocześnie wskazała, że jednym z wyzwań nadchodzącej kadencji będzie ujednolicenie składek członkowskich dla wszystkich farmaceutów wykonujących swój zawód na terenie WOIA (czytaj również: Kolejna izba zrówna składki farmaceutom?).

REKLAMA

W trakcie Zjazdu wybrano również pozostałe organy samorządu aptekarskiej. Zmiany zaszły między innymi na stanowisku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności. Pełniącego do tej pory tę funkcję mgra farm. Jędrzeja Janusa zastąpił mgr farm. Wojciech Ziółkowski. Jego zastępcami zostali Jakub Maćkowiak, Dariusz Antkowiak, Marcela Kowalska, Zyta Chmielewicz oraz Anna Pempera.

REKLAMA

W skład Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli natomiast:

 1. Stefan Piechocki
 2. Wojciech Musiał
 3. Danuta Kurasz
 4. Maciej Pawełczyk
 5. Mateusz Szamałek
 6. Magdalena Czerniewicz
 7. Jarosław Janusik
 8. Hanna Jankowiak-Gracz
 9. Jędrzej Janus
 10. Anna Łohynowicz
 11. Iwona Reinholz-Cynajek
 12. Przemysław Błoch
 13. Artur Firlej
 14. Elżbieta Taterczyńska
 15. Joanna Cichocka
 16. Michał Manicki
 17. Krzysztof Myszkowski
 18. Beata Owczarska
 19. Bartosz Zelent
 20. Wojciech Bartkowiak
 21. Maciej Grochulski

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska jest jedną z największych w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 3000 farmaceutów. Liczba ta nieustannie rośnie. Podczas Zjazdu wybrano również 31 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, który odbędzie się 24-26 stycznia 2020 r (czytaj również: Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska ma nowego prezesa).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zmiana w składzie NRA. Farmaceuta odchodzi w ramach protestu… Zmiana w składzie NRA. Farmaceuta odchodzi w ramach protestu…

W połowie września mgr farm. Piotr Zając w ramach protestu złożył rezygnację z funkcji członka Nacze...

Resztki po strawionych farmaceutach… Resztki po strawionych farmaceutach…

Sieć z Jarocina przeżuła swoje pracownice, pogryzła na kawałeczki, które potem ordynarnie wypluła na...

Oto nazwiska prezesów wszystkich okręgowych izb aptekarskich Oto nazwiska prezesów wszystkich okręgowych izb aptekarskich

W miniony weekend odbyły się ostatnie zjazdy wyborcze delegatów okręgowych izb aptekarskich. Tym sam...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz