REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wyjaśnienie komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie nierefundowanych kodów EAN?

2 grudnia 2019 10:18

W miniony czwartek Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym odniosło się do sytuacji gdy na e-recepcie lekarz umieści kod EAN leku nierefundowanego, jednocześnie zaznaczający przy nim odpłatność zniżkową. Interpretacji tego komunikatu podjął się mgr farm. Marek Matysik z Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej…

Aptekarze pracujący w miejscach, w których koronawirus zaatakował najmocniej, zapewniają, że ludzie reagują raczej spokojnie i nie zdradzają objawów paniki(fot. Shutterstock).
Żeby wydać z e-recepty lek z błędnym kodem EAN na zniżkę to muszą być spełnione wszystkie 3 warunki - nazwa, odpłatność, wielkość opakowania (fot. Shutterstock)

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30% (czytaj więcej: WAŻNE: Odliczanie ilości leku z e-recepty tylko przy pierwszej realizacji).

– W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN – informuje resort zdrowia.

REKLAMA

W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

REKLAMA

Analiza Opolskiej OIA

Wyjaśnienie komunikatu opublikowała na swojej stronie Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Jej autorem jest mgr farm. Marek Matysik. Wskazuje on, że czytając komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie 100% kodów EAN, które można wydawać z refundacją, należy zauważyć, że tekst ten można odnieść do:

1) leków z importu równoległego umieszczonych w wykazie leków refundowanych

Oprócz leków refundowanych produkowanych na nasz rynek często w wykazie mamy leki o tej samej nazwie, o tej samej wielkości opakowania (lub innej) oraz o identycznej odpłatności, które pochodzą z importu równoległego.

Przykładem może być Amlopin 5 mg x 30 tabl. produkowany na nasz rynek, który w wykazie ma 5 innych „Amlopin 5” w opakowaniach zawierających 30 tabletek a także 28 tabletek. Wszystkie te 6 leków posiada inny kod EAN ale wszystkie są refundowane. Ale mamy też inne „Amlopiny 5” w opakowaniach 28, 30, 60 i 98 tabl., które nie są w wykazie leków refundowanych (na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych 11 Amlopin 5 mg).

Jeśli lekarz umieści na e-recepcie lek Amlopin 5mg x 30 tabl. (lub 28 tabl.) NIEREFUNDOWANY ale zaznaczy PRAWIDŁOWĄ odpłatność (tj. 30%) to taką e-receptę możemy zrealizować z refundacją.

REKLAMA

Zdaniem Marka Matysika z Opolskiej OIA, nie dotyczy to opakowań po 60 i 98 tabl. a także błędnego poziomu refundacji np. R (lub 50%, B) lub w ogóle braku odpłatności. W takim przypadku lek wydajemy zgodnie z kodem EAN czyli PEŁNOPŁATNIE.

2) leków zarejestrowanych w różnych rodzajach opakowań ale zawierających tą samą ilość tabletek

Chodzi o takie sytuacje jak np. 28 tabl. butelka lub 28 tabl. 4 blistry a 7 tabl. czy też 28 tabl. 2 blistry a 14 tabl. i tylko jedno z tych opakowań jest refundowane. Tutaj przykładem jest Controloc 20mg x 28 tabl. gdzie tylko opakowanie 2 blistry po 14 tabl. jest refundowane.

Jeśli lekarz umieści na e-recepcie lek 100% tzn. Controloc 20mg x 28 tabl. w butelce (lub w 4 blistrach po 7 tabl.) czyli opakowanie NIEREFUNDOWANE, ale zaznaczy PRAWIDŁOWĄ odpłatność (tj. 50%) to taką e-receptę możemy zrealizować z refundacją.

Nie dotyczy to opakowań po 60 i 100 tabl. a także błędnego poziomu refundacji np. R (lub 30%, B) lub w ogóle braku odpłatności. W takim przypadku lek wydajemy zgodnie z kodem EAN czyli PEŁNOPŁATNIE

– Żeby wydać z e-recepty lek z błędnym kodem EAN na zniżkę to muszą być spełnione wszystkie 3 warunki – nazwa, odpłatność, wielkość opakowania – wskazuje Marek Matysik.

Źródło: ŁW/OIA w Opolu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dlaczego oni tak mieszają nie prościej wprowadzić właściwy system do wypisywania Rp. który wskaże konkretne opakowanie refundowane, wprowadzają tę e-rp. jak budują drogi najpierw położą byle jaki asfalt a potem łatają przez 10 lat to jest chore
w tym rządzie jest epidemia braku profesjonalistów
No gdzież...Przecież NIA i MZ obwieściły ereceptę sukcesem a MZ powiedział że to co Amerykanie robili 7 lat, Polacy zrobili w miesiąc( z tym że Amerykanie robili 7 lat i teraz dobrze działa a Polacy robili miesiąc i teraz 7 lat będą poprawiać).

Powiązane artykuły

„Ściąga z e-recepty” do wydrukowania w aptekach! „Ściąga z e-recepty” do wydrukowania w aptekach!

Redakcja MGR.FARM wspólnie z redakcją serwisu RX.EDU.PL przygotowała "Ściągę z e-recepty". Jest to c...

Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odpis recepty może wystawić w aptece wyłącznie farmace...

Ministerstwo planuje audyt systemów aptecznych. Farmaceuci wezmą udział w testach… Ministerstwo planuje audyt systemów aptecznych. Farmaceuci wezmą udział w testach…

Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia ogłosiło nabór do składania ofert szacun...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz