REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące opakowań leków psychotropowych

19 października 2018 04:50

„Pacjenci” przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi „będzie źle”. Znali jej trudną sytuację finansową i byli doskonale przygotowani jeśli chodzi o fałszywe recepty weterynaryjne. Czy faktycznie była jednak ofiarą? Sąd Aptekarski uznał ją winną naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wymierzył karę nagany…

Wniosek o ukaranie farmaceutki złożył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadził kontrolę w prowadzonej przez nią aptece (fot. Shutterstock)

Okręgowy Sąd Aptekarski w Lublinie rozpatrywał pod koniec ubiegłego roku sprawę aptekarki, która dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Farmaceutce i współwłaścicielce apteki zarzucano, że realizowała recepty weterynaryjne, na których niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przepisywano produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe. Miała też prowadzić obrót i ewidencję tego typu lekami w sposób niezgodny z prawem.

Ciężkie zarzuty wobec aptekarki

Wniosek o ukaranie farmaceutki złożył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadził kontrolę w prowadzonej przez nią aptece. W jej trakcie okazało się, że kobieta wyzerowała stany magazynowe takich leków jak Xanax 2 mg (104 opakowania) Clonazepam 2 mg (567 opakowań), Nasen 10 mg (41 opakowań), Onirex 10 mg (339 opakowań), Stilnox (47 opakowań), Zolpic 10 mg (43 opakowań) oraz Lorafen 2,5 mg (41 opakowań). Ponadto WIF stwierdził rozbieżności w przychodach i rozchodach takich leków jak Apo-Zopin, Nasen czy Relanium.

REKLAMA

Na podstawie zebranej dokumentacji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że w aptece realizowane były duże ilości recept weterynaryjnych, wystawianych przez lekarzy, których numer PWZ miał status nieaktywny lub zawieszony. Recepty budziły zastrzeżenia co do autentyczności, a mimo to były realizowane przez kierowniczkę apteki. Recepty choć wystawiane przez jednego lekarza różniły się charakterem pisma i nie była na nich podana słownie ilość substancji psychotropowej.

REKLAMA

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wezwał kierowniczkę apteki do wyjaśnień. W trakcie przesłuchania przyznała się ona do stawianych jej zarzutów. Wyjaśniła też, że wcześniej prowadziła osobiście 6 aptek, ale z uwagi na zobowiązania finansowe, wypowiedzenie umów najmu na lokale oraz zmanipulowanie przez pracownika, któremu udzieliła pełnomocnictwa do sprzedaży jej majątku, doszło do tego, że musiała zamknąć 5 aptek. W rezultacie ogłosiła upadłość, a majątek przejął syndyk masy upadłościowej.

Tłumaczenia farmaceutki

W ostatniej aptece, którą prowadziła samodzielnie (nie zatrudniała żadnego pracownika) również miała problemy. Od grudnia 2015 r. realizowała recepty weterynaryjne od lekarza, o którego funkcjonowaniu wiedziała, dlatego recepty nie budziły jej wątpliwości.

– Co pewien czas przychodził pacjent i przynosił kilka lub kilkanaście recept wystawionych przez ww lekarza weterynarii na leki psychotropowe z grupy IV P – czytamy w aktach sprawy. – Za każdym razem była to inna osoba. „Pacjenci” przynoszący recepty kazali jej zamawiać te leki, bo grozili, że jeśli nie to „będzie źle”, mówili, że „wiedzą co było w czerwcu”, dawali aptekarce do zrozumienia, że wiedzieli iż straciła majątek, ale są inne rzeczy, które można stracić.

Aptekarka zeznała, że rozumiała te groźby w ten sposób, że chodzi o jej rodzinę i głównie dzieci. Zamawiała więc leki, a po odbiór przychodzili inni ludzie. Byli to młodzi mężczyźni. Wydawała maksymalnie do 2 opakowań leku na osobę. Jednocześnie nie księgowała recept, bo „nie chciała, aby jednego dnia było wydanie dużej ilości”.

REKLAMA

O tym, że WIF zamierza skontrolować jej aptekę dowiedziała się z anonimowego telefonu. W panice wyzerowała więc stany magazynowe leków psychotropowych.

Na tym jednak nie koniec…

Jak się później okazało, nawet po kontroli WIF w aptece, farmaceutka dalej realizowała recepty weterynaryjne na leki psychotropowe, chociaż wiedziała już, że są one wystawiane przez fikcyjnych lekarzy. W trakcie drugiej kontroli, która miała miejsce rok później, okazało się, że oprócz leków psychotropowych aptekarka prowadzi też obrót hurtowymi ilościami Apselanu – leku z pseudoefedryną. Kontrola wykazała, że jej apteka zamówiła z hurtowni farmaceutycznej ponad 13 000 opakowań tego leku, a w systemie apteki wykazano zakup tylko 311.

W ocenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego zgromadzone w tej sprawie dowody jedno wskazywały na winę farmaceutki. Ta zresztą sama przyznała się do zarzucanych jej czynów. W rezultacie OSA wymierzył jej karę nagany, uznając ją winną prowadzenia obrotu i ewidencji substancji psychotropowych i prekursorów z grupy IV P niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ale też realizacji recept weterynaryjnych, na których leki psychotropowe przepisywano niezgodnie z przepisami. Ostatecznie uznano ją też winną prowadzenia sprzedaży leku z pseudoefedryną poza systemem komputerowym apteki.

Do pobrania: Wyrok sądu aptekarskiego

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Lublinie

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Polscy pacjenci mogą już leczyć się w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej Polscy pacjenci mogą już leczyć się w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

15 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ...

Nawet 40 proc. nowotworów można uniknąć Nawet 40 proc. nowotworów można uniknąć

Połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w „Europej...

Politechnika Śląska i Philips: nowe centrum badawcze Politechnika Śląska i Philips: nowe centrum badawcze

Politechnika Śląska i Philips Health Systems będą wspólnie pracować nad innowacjami w zakresie e-zdr...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz