REKLAMA
czw. 7 października 2021, 14:12

Zespół opracuje model usług farmacji klinicznej i zadań farmaceuty szpitalnego

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych
wykonywanych przez farmaceutów.

Zespół ustali m.in. przedmiot i zakres zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego (fot. Shutterstock)
Zespół ustali m.in. przedmiot i zakres zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego (fot. Shutterstock)

O powołaniu nowego zespołu przez Ministra Zdrowia było wiadomo już od kilku dni. Dzisiaj w Dzienniku Urzędowym MZ zostało opublikowane zarządzenie w tej sprawie. Zespół zajmie się m.in. stworzeniem modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oraz określeniem narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Określony zostanie też standard świadczenia tych usług oraz sposób monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji (czytaj również: Minister Zdrowia powoła zespół, który zajmie się zadaniami farmaceutów szpitalnych).

Zespół ustali też przedmiot i zakres zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach tych usług oraz określi przedmiot i zakres niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji usług. Zadaniem zespołu będzie również określenie kierunków i modeli przyszłej realizacji pilotaży w tym zakresie oraz określenie wykazu badań diagnostycznych, które farmaceuci będą wykonywać w ramach opieki farmaceutycznej.

Efekty pracy zespołu – wnioski, propozycje i rekomendacje – zostaną opracowane w formie raportu. Akceptacja tegoż raportu powinna nastąpić nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, przy czym raport ma być przedstawiany Ministrowi po raz pierwszy nie później, niż w terminie 11 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

W skład zespołu wejdą:

 1. Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Maciej Miłkowski;
 2. Zastępca Przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny – Pani Ewa Krajewska;
 3. członkowie:
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej,
  • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
  • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
  • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia,
  • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
  • trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
  • dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • dwóch przedstawicieli uczelni medycznych,
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
  • przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali,
  • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej,
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej,
  • przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
  • przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych,
  • przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta

Źródło: ŁW/Dziennik Urzędowy MZ


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]