REKLAMA
śr. 6 października 2021, 08:01

Minister Zdrowia powoła zespół, który zajmie się zadaniami farmaceutów szpitalnych

W najbliższych dniach zostanie powołany przez Ministra Zdrowia zespół do sprawy wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych. Jakie jeszcze będzie jego zadanie?

W ocenie Ministerstwa Polska jest w bardzo dobrej sytuacji na tle innych państw Unii Europejskiej, które mierzą się z dużo większą liczbą braków leków (fot. MGR.FARM)
Zespół zajmie się m.in. przygotowaniem wykazu badań diagostycznych, które będą wykonywać farmaceuci w ramach opieki farmaceutycznej (fot. MGR.FARM)

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Marek Tomków – opublikował na Twitterze dokument, jaki wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to zawiadomienie o zamiarze powołania – w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia – Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych. Zespół ma zająć się też stworzeniem wykazu badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. Będzie on organem pomocniczym Ministra Zdrowia.

Naczelna Rada Aptekarska na początku września zdecydowała o wycofaniu poparcia dla Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia. Decyzja ta została skrytykowana przez farmaceutów szpitalnych w mediach społecznościowych. Zarzucano NRA zaniedbania w reprezentowaniu interesów szpitalników. W uzasadnieniu NRA podkreślała jednak, że nie rezygnuje z postulatów dotyczących farmacuetów szpitalnych, ale nie ma legitymacji by popierać protest w takiej formie. Naczelna Rada Aptekarska wskazywała też, że stanowisko takie było podyktowane deklaracjami Ministra Zdrowia o gotowości do natychmiastowych działań w celu realizacji postulatów farmaceutów (czytaj również: Farmaceuci jednak nie wezmą udziału w proteście 11 września… Dlaczego?).Te deklaracje Adam Niedzielski potwierdził w życzeniach, jakie złożył farmaceutom z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Zaprosił on w nim przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej do reprezentowania interesów farmaceutów szpitalnych w Radzie Dialogu Społecznego, jako ekspertów po stronie Ministerstwa Zdrowia (czytaj również: Minister Zdrowia zaprasza farmaceutów do rozmów o wynagrodzeniach).

Konsekwencja ustawy o zawodzie farmaceuty

Powołanie zespołu, który ma zająć się kwestiami związanymi z farmacją kliniczną oraz pracą farmaceutów w podmiotach leczniczych, można odebrać jako kolejny krok w stronę realizacji postulatów NRA. Jednocześnie jest to też realizacja zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, która przewiduje prowadzenie usług farmacji klinicznej, jako formy opieki farmaceutycznej.

Z ustawy wynika też konieczność stworzenia wykazu badań diagnostycznych, które będą wykonywać farmaceuci. Wskazuje ona bowiem, że opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne, obejmujące m.in. wykonywanie badań diagnostycznych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych. Zgodnie z ustawą Minister Zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną, uwzględniając potrzeby pacjentów, ich bezpieczeństwo oraz możliwości lokalowe i techniczne, którymi dysponują apteki ogólnodostępne (czytaj również: Ustawa o zawodzie farmaceuty oznacza nowe zadania kierownika apteki. Jakie?).

©MGR.FARM

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego

15 kwietnia 202411:21

Leki wykonywane w aptece są bardziej wrażliwe na warunki otoczenia od leków przemysłowych. Wynika to z faktu, że przeważnie nie zawierają konserwantów oraz ulepszaczy, które sprawiają, że leki mają dłuższy okres przydatności do użycia.

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego (fot. shutterstock)

Na szeroko rozumianą trwałość leku recepturowego składają się między innymi trwałość chemiczna, trwałość fizyczna, trwałość mikrobiologiczna, trwałość toksykologiczna, trwałość farmakologiczna i trwałość biofarmaceutyczna. Każda z tych składowych ma udział w całościowej, czyli praktycznej trwałości postaci leku.

Czynniki wpływające na trwalość leku recepturowego

Na okres przydatności środka leczniczego mają wpływ liczne czynniki występujące na poszczególnych etapach sporządzania i stosowania produktu:

– Przed wytworzeniem:

 • przechowywanie surowców
 • czystość surowców

– Przygotowywanie leku:

 • sekwencja dodawania składników,
 • sposób mieszania
 • temperatura procesu technologicznego
 • zastosowane opakowania

– Okres od wytworzenia do użycia:

 • warunki przechowywania w aptece
 • warunki w czasie transportu

– Użytkowanie preparatu:

 • sposób aplikacji przez pacjenta
 • warunki przechowywania w domu
 • częstotliwość otwierania opakowania

Opakowanie a trwałość leku recepturowego

Czytając powyższe punkty łatwo zauważyć, jak ważną rolę w trwałości leku recepturowego odgrywa opakowanie leku magistralnego. Najważniejszą rolą, jakie ma spełnić to zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu, a w efekcie bezpieczeństwa pacjenta. Opakowanie chroni lek przed czynnikami zewnętrznymi, czyli wilgocią i temperaturą, które mogą zmienić właściwości produktu. Materiały, z których zostało wykonane, muszą być dobrane w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na produkt leczniczy. Również składniki, z których został wykonany lek magistralny, nie mogą mieć negatywnego wpływu na opakowanie.

Jałowe leki recepturowe i wpływ opakowania na ich trwałość

Szczególne wymogi stawiane są opakowaniom przeznaczonym do przechowywania leków jałowych i tych o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Przykładem takich produktów są opakowania firmy Med-Pak, które spełniają najwyższe standardy technologiczne.

Spośród szerokiej gamy pojemników, butelek, tub do mikserów aptecznych znajdujących się w ofercie firmy warto zwrócić uwagę na butelki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie zbiorcze przyspiesza produkcję roztworów, które wydawane są pacjentowi w opakowaniach jednodawkowych. Dobrym przykładem jest hipertoniczny roztwór chlorku sodu dla chorych na mukowiscydozę. W przypadku rozfasowania 200 gramów takiego roztworu do butelek o pojemności 5 ml będziemy potrzebować 40 buteleczek. Dzięki ofercie firmy Med-Pak osoba wykonująca taki lek robiony wystarczy, że otworzy 2 opakowania zbiorcze jałowych butelek pakowanych po 20 sztuk i tym samym nie traci czasu na rozpakowywanie pojedynczo pakowanych butelek.

Filtry strzykawkowe do przygotowywania jałowych roztowrów

Przygotowując roztwory jałowe, których sterylizacja odbywa się przez sączenie wyjaławiające, warto pamiętać o zastosowaniu dobrych filtrów strzykawkowych. Oprócz jakości ważną rolę odgrywa również cena produktu, gdyż koszty użycia takich sączków do wykonania leku nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firma Med-Pak w swojej ofercie na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl posiada w atrakcyjnej cenie wysokiej jakości sączki o średnicy 25 mm z membraną 0,2 µm wykonaną z celulozy octanowej (CA). Sączki pozwalają na sterylną filtrację roztworów oftalmicznych jak krople oczne, płyny do przemywania oczu czy roztwory do szkieł kontaktowych. Produkt umożliwia usunięcie mikroorganizmów (m. in. bakterii, grzybów) i stałych substancji zawieszonych. Rekomendowana objętość filtrowanej próbki: < 10ml.
Obudowa filtra posiada z obu stron końcówki Luer – z jednej strony do mocowania w strzykawce, z drugiej opcjonalnie umożliwia montaż igły.

Wybierając opakowanie dla leku magistralnego, warto postawić na jakość. Dzięki temu preparat będzie dobrze zabezpieczony przed środowiskiem zewnętrznym, co przełoży się na jego trwałość i bezpieczeństwo.

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]