REKLAMA
Magazyn mgr.farm

ZSMOPL coraz bliżej. To ostatni moment dla aptek…

22 marca 2019 09:12

Już tylko kilka dni dzieli nas od wejścia w życie obowiązku raportowania w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Zatem to ostatni moment, aby podmioty objęte obowiązkiem mogły podłączyć się do systemu.

Celem gromadzenia danych w ZSMOPL jest bieżące monitorowanie dostępności produktów leczniczych (fot. Shutterstock)
Celem gromadzenia danych w ZSMOPL jest bieżące monitorowanie dostępności produktów leczniczych (fot. Shutterstock)

Raportowanie w ramach ZSMOPL wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r. Od tego dnia podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne oraz działy farmacji szpitalnej są zobligowane do przesyłania codziennych raportów. Raporty dotyczyć będą przeprowadzanych transakcji oraz stanów magazynowych. Przekazywane będą również informacje dotyczące braku dostępności produktów wydawanych na receptę, refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i refundowanych wyrobów medycznych.

– Celem gromadzenia danych w ZSMOPL jest bieżące monitorowanie dostępności produktów leczniczych. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie dbać o dobro Pacjentów – informuje GIF.

REKLAMA

Za techniczną stronę projektu odpowiada Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Na swojej stronie internetowej CSIOZ publikuje praktyczne wskazówki oraz informacje dotyczące właściwego sposobu podłączenia się do systemu. Filmy instruktażowe dostępne są pod tym linkiem.

REKLAMA

Ponadto Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący zakresu raportowanych danych do ZSMOPL oraz warunków przesłania komunikatów bilansu otwarcia przed 1 kwietnia 2019 r.

Źródło: ŁW/GIF

Komunikat_Ministra_Zdrowia_-_zakres_raportowania_do_ZSMOPL_oraz_warunki_przeslania_komunikatu_IBO_przed_1_kwietnia_2019_r_

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

12 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ja jam zwykle mam ceregiele. Apteka wskoczyła do weryfikacji w CSIOZ i wisi już od 3 tygodni.
Mnie przeraża remanent😬
ta fala raportów zalewająca apteki zaczyna mnie przerażać ...
na koniec roku przy remanencie nagle wszystkie apteki zaczną mieć minusy.. :)
Art. 127d. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127, art. 127b i art. 127c, nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; Zauważmy, że przepisy nie uwzględniają zupełnie sytuacji kiedy przekazanie raportu do systemu ZSMOPL stało niemożliwe, nieważne z jakiej przyczyny i z czyjej winy? Czy nałożenie kary pieniężnej na aptekę będzie obligatoryjne nawet w przypadku: awarii w dostępie do sieci Internet? awarii systemu komputerowego w aptece? klęski żywiołowej i braku prądu? ataku hakerskiego lub awarii systemu po stronie odbiorcy danych? czy dni ustawowo wolne od pracy lub kiedy apteka jest zamknięta z przyczyn losowych zwalniają z obowiązku przekazywania raportów raz na dobę? Art.127 c. nie przewiduje sytuacji kiedy kara nie jest wymierzana zupełnie, tylko dopuszcza kształtowanie jej wysokości od 1zł do 50000 zł, po uwzględnieniu okoliczności i powodów z których to apteka nie przesłała raportu.
Znów przepisy nie uwzględniają realiów prowadzenia apteki ? Tym razem w przeciwieństwie do antyfałszywki , kary dla aptek są realne ! A przepisy obligują do ich nakładania bez względu na przyczynę braku wysłania raportu raz na dobę !
dość ważna kwestia, zważywszy na fakt, że przy obecnym obciążeniu komputerów aptecznych ich awarie są z tego co mi wiadomo dość częste w aptekach...
Przy tylu zmianach w systemach informatycznych chyba nie ma apteki w Polsce w której wszystko działa zawsze dobrze i bez przestojów ? Wystarczy awaria łącza niezależna od apteki i mamy klops w postaci braku raportu ? Co ze świętami narodowymi , urlopami kiedy apteka jest zamknięta ? też ma wtedy wysyłać raport raz na dobę ? Przepisy w obecnej treści wyjątków nie przewidują !
a szkoda, bo wysyłanie pustego raportu powiedzmy za 3 maja to bezsens...
jak apteka nie pracuje np w niedzielę nie handlową to niby kto ma wyslać raport?

Powiązane artykuły

WAŻNE: Ministerstwo o karach dla aptek za błędne raportowanie do ZSMOPL WAŻNE: Ministerstwo o karach dla aptek za błędne raportowanie do ZSMOPL

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wystosował pismo do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w k...

To jednak nie żart! ZSMOPL rusza 1 kwietnia. Będzie paraliż aptek? To jednak nie żart! ZSMOPL rusza 1 kwietnia. Będzie paraliż aptek?

Od 1 kwietnia wszystkie apteki będą miały obowiązek przesyłania do Zintegrowanego Systemu Monitorowa...

WAŻNE! Pierwsze problemy ze ZSMOPL. Do końca kwietnia stan przejściowy… WAŻNE! Pierwsze problemy ze ZSMOPL. Do końca kwietnia stan przejściowy…

Na dzisiaj wyznaczono początek raportowania do ZSMOPL przez apteki ich stanów magazynowych i obrotu....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz