Wszystkie polskie apteki mają obowiązek zgłaszania przez ZSMOPL informacje o braku możliwości zapewnienia dostępu pacjentowi do leków. Najnowsza wersja oprogramowania aptecznego firmy Kamsoft wprowadz...
Wczoraj Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło zaktualizowaną wersję generatora komunikatów ZSMOPL wersja 2.2.2. Celem aktualizacji jest naprawienie dwóch występujących do tej por...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o planowanych pracach serwisowych Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Apteki mogą mieć problem z funkcjonowani...
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od 6 września przestaje przyjmować zgłoszenia o odmowach hurtowni na realizację zamówień na leki za pośrednictwem internetowego formularza....
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że podmioty lecznicze muszą dokonać zmian struktury na swoim koncie podmiotu raportującego w systemie ZSMOPL, polegające na weryfikacji prawi...
W środę 10 lipca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wystosował odpowiedź do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej. Przypominamy, że dwa dni wcześniej prezes NIA w oficjalnym piśmie do resortu zdrowia z...
12 sierpnia 2019 roku w systemie ZSMOPL zostaną wprowadzone zmiany. Od tego momentu w codziennych raportach przesyłanych m.in. przez apteki wymagane będą numery serii i daty ważności serii produktów l...
Resort zdrowia przekonuje, że na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie niedostępnością Euthyroxu. Od kilku tygodni pacjenci i farmaceuci sygnalizują jednak, że leku brakuje. Do przerw w dostawach p...
Dziś jest ostatni dzień, w którym apteki nie muszą umieszczać numerów serii w raportach przekazywanych do ZSMOPL. Od jutra komunikaty bez numeru serii będą przez system odrzucane.
Po e-recepcie, PLMVS i ZSMOPL polskie apteki czeka podłączenie do kolejnego elektronicznego systemu. Zgodnie z brzmieniem ustawy oddanej kilka dni temu do konsultacji publicznych, wszystkie polskie ap...