REKLAMA
śr. 27 grudnia 2023, 10:00

Wyroby medyczne na zlecenie. Zmiany w ich wydawaniu już od 1 stycznia! Co się zmieni?

Wyroby medyczne stanowią istotną część asortymentu, jakim dysponują apteki. Szczególnie ważne z punktu widzenia pacjentów są wyroby medyczne dedykowane osobom mającym problem z nietrzymaniem moczu. Obecne regulacje prawne umożliwiają określonym grupom pacjentów zakup , m.in. pieluch, pieluchomajtek oraz wkładek urologicznych na podstawie wystawionego przez  lekarza lub inne uprawnione osoby, zlecenia. Dzięki temu osoby te mogą liczyć na częściowe dofinansowanie przez NFZ tego typu wyrobów. Co w tej kwestii zmieni się wraz z nastaniem 1 stycznia 2024 roku?

Wyroby medyczne na zlecenie. Zmiany w ich wydawaniu już od 1 stycznia! Co się zmieni? (fot. Shutterstock)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2023

Aktem prawnym, który na mocy nowelizacji zmieni zasady wydawania wyrobów medycznych na zlecenie, jest Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przepisy modyfikują w kilku kwestiach obecnie obowiązujące regulacje prawne.

Celem ich wprowadzenia, jak czytamy w uzasadnieniu nowego rozporządzenia, jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych dla pacjentów. Nowelizacja jest niejako odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji zrzeszających pacjentów. Poza tym, że nowy dokument porządkuje zapisy dotyczące uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji, zmianie ulegną także kwestie dotyczące aptek i tego, w jakim zakresie płatnik publiczny, czyli NFZ będzie dofinansowywał pacjentom wydawanie wyrobów na zlecenie.

WYROBY MEDYCZNE- PO PIERWSZE ZMIANA DOFINANSOWANIA NFZ

Załącznik do wspomnianego rozporządzenia określa stopień, w jakim Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dofinansowywał zakup wyrobów medycznych na zlecenie, wydawanych w aptekach. Obecnie stopień dofinansowania publicznego płatnika wynosi 70% w ramach ustalonego limitu finansowania. Od 1 stycznia wartość ta ma ulec podwyższeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami stopień dofinansowania wyrobów na zlecenie wzrośnie od 1 stycznia do 80% w przypadku osób dorosłych oraz do 90% w odniesieniu do dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Oznacza to, że w ramach określonego dla danego wyrobu limitu NFZ zrefunduje pacjentom większą aniżeli dotychczas wartość konkretnego produktu. Tego typu modyfikacja może pozytywnie wpłynąć na lepszą dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów.

MNIEJSZY UDZIAŁ PACJENTA W LIMICIE REFUNDACJI

Wraz ze wzrostem dofinansowania NFZ spadnie dopłata pacjentów, jaką będą musieli oni uiścić podczas wykupowania wyrobu na zlecenie. Obecnie dopłata ta wynosi 30%. Po 1 stycznia udział pacjentów w limicie finansowania spadnie do 20% (w odniesieniu do osób dorosłych) oraz do 10% (w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia). Jak podkreśla ustawodawca w uzasadnieniu do wchodzących w życie 1 stycznia zmian redukcja dopłaty pacjenta ma szansę zwiększyć dostępność wyrobów medycznych dla osób, u których zachodzi potrzeba ich stosowania.

WYROBY MEDYCZNE- KODY P.101 I P.100 ZASTĄPI JEDEN WSPÓLNY

Nowelizacja rozporządzenia z 2017 roku wprowadza zmiany także w kontekście kodów, które do tej pory dzieliły wszystkie produkty w zależności od schorzeń: P.100 - nowotwory, P.101 - pozostałe schorzenia. Po zmianach, od 1 stycznia te kody zastąpi jeden kod wzbogacony o końcówki 00 i 01 w zależności od wieku pacjenta tj.  Y.06.01.01 – dla dzieci oraz Y06.01.00 – dla dorosłych. Podobnie jak obecnie, kody te będą gwarantowały dopłatę do maksymalnie 90 sztuk wyrobu medycznego, co miesiąc.

ZMIANA W CHŁONNOŚCI WYROBÓW WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Realizacja zleceń na wyroby medyczne w aptekach obejmuje, chociażby uwzględnienie określonego limitu za wydawaną 1 sztukę wyrobu. Limit ten przypisany jest konkretnym grupom wyrobów, które podzielone zostały ze względu na oferowaną minimalną chłonność. Zarówno obecnie, jak i po 1 stycznia w praktyce dostępne będą 3 wysokości limitów: 1 zł/sztukę, 1,70 zł/sztukę i 2,30 zł/sztukę. Zmianie ulegnie jednak minimalna chłonność w odniesieniu do najmniejszego limitu.

Dotychczasowe przepisy wymagały, aby wyroby medyczne w limicie 1 zł/sztukę spełniały wymóg minimalnej chłonności na poziomie 450 g. To sprawiało jednak, że osoby z problemami lekkiego nietrzymania moczu często nie mogły liczyć na refundację stosowanych przez siebie, chociażby wkładek urologicznych. Od 1 stycznia próg dla limitu 1 zł/sztukę zostanie zmniejszony do 350 g. Dzięki temu wyroby przeznaczone dla osób z problemami lżejszego nietrzymania moczu będą mogły otrzymać dedykowane im produkty na zlecenie, wraz z dopłatą NFZ.

Chcesz przeczytać cały artykuł?
Pozostało jeszcze 2823 znaków do końca artykułu. Jeśli chcesz zapoznać się z całym za darmo - zaloguj się jako farmaceuta
za pomocą swojego konta w farmacja.net.