W ostatnim czasie obserwuję wysyp dyżurowych informacji o nerwowym dreptaniu w miejscu przez różne rady powiatu. Apteki w całej Polsce odmawiają pełnienia dyżurów, a samorządy nie wiedzą jak sobie z t...
W niedzielę do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua...
W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja o możliwej skuteczności chlorochiny w leczeniu choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2. W Polsce lek ten dostępny jest pod nazwą handl...
Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie plakat, który od poniedziałku ma zawisnąć we wszystkich polskich aptekach. Pacjenci dowiedzą się z niego, w jaki sposób postępować w przypadku podejr...
Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Aptekarzy publikuje informacje dla farmaceutów, jak właściwie postępować w związku z potwierdzeniem kolejnych przypadków wystąpienia koronawirusa w Niemczech...
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący struktury wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku. Takie zestawienie jest wydawane co dwa lata. Znalazły się w nim informacje o zarob...
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski rozwiał nadzieje IGWPAiA, na dołączenie przedstawiciela tej organizacji do zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Według re...
Apteki w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Włoszech już od co najmniej kilku dni dysponują wytycznymi i materiałami dotyczącymi epidemii koronawirusa. Z kolei w Polsce, jak informują w mediach przedsta...
Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, z przedstawicielami grudziądzkiego środowiska aptekarskiego. Farmaceuci zgodzili się z opinią Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izb...
Od kilku tygodni nie funkcjonuje apteka "Pod Solankami" w Grudziądzu, która była jedyną całodobową placówką w tym mieście. Władze planują spotkanie z właścicielami pozostałych aptek, by ustalić harmon...