W przyszłym tygodniu sejmowa Komisja Zdrowia pochyli się nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Na 26 maja - po ponad trzech miesiącach oczekiwania - zaplanowano zdalne posiedzenie Komisji i pier...
Pojawiają się kolejne informacje o przypadkach zawieszania nocnych i świątecznych dyżurów aptek, w związku z problemami kadrowymi i sytuacją epidemiczną. Powiat żarski przychylił się w tej kwestii do ...
Amerykańska sieć sklepów aptecznych Walgreens wprowadziła dla swoich farmaceutów szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zdrowia psychicznego.
Farmaceuci wystawiający recepty pro auctore i pro familiae mają obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich swoich recept. Zdaniem ekspertów to jednak może nie wystarczyć, w przypadku kontroli np. NFZ. P...
Zatrudnienie specjalisty z dziedziny farmacji, który przyjrzałby się zastosowaniu leków specjalistycznych w planach opieki zdrowotnej, może przyczynić się do zaoszczędzenia milionów dolarów. Do takieg...
"W przypadku wystawiania recept pro auctore i pro familia niezgodnie z zasadami refundacji, farmaceuta może ponieść odpowiedzialność wobec NFZ w wysokości nienależnej refundacji. Odpowiedzialność ta m...
Centrum Farmacji Kształcenia Podyplomowego (CPPE) utworzyło hub informacyjny, którego celem jest wsparcie farmaceutów w walce z nowym koronawirusem.
Zgodnie z zapowiedziami, od dzisiaj farmaceuci mogą składać wnioski o dostęp do Portalu NFZ w celu uzyskania zakresów numeracji recept refundowanych. Proces ten nie jest obowiązkowy. Zakresy numeracji...
Gazeta Ostrowiecka opisuje relację jednej z czytelniczek, która nie mogła kupić leku w dzień wolny od pracy. Apteka, która miała pełnić dyżur, zwiesiła go. Informacja o tym została wywieszona na jej d...
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie udostępnia memorandum prawne w sprawie prawnych aspektów ordynacji leków przez farmaceutów, przygotowane przez kancelarię Fairfield. To dogłębna analiza aktualnych...