Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę finansową w wysokości 2 000 zł na aptekę, za wywieszenie w przychodni plakatu zawierającego jej nazwę, logotyp oraz dane teleadresowe. WIF...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 30 000 zł na sieć aptek, która rozsyłała swoim klientom newsletter. Znajdowały się w nim informacje o wyprzedażach i promocjac...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości 1 000 zł, za wystawienie w izbie ekspedycyjnej potykacza informującego o "czarnym piątku" i związanych z nim promocj...
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 10 000 zł na aptekę, w której część produktów na półkach była oznaczona kartkami z napisem "Super Cena". W placówce znajdował si...
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził niedawno postępowanie w sprawie naruszenia zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona umieścić w holu głównym szpitala wyciąg z cennika lekó...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył w sumie 150 000 zł kary na sieć aptek, do której należy 9 placówek na terenie Wielkopolski. To grzywna za prowadzenie przez nią zakazanej rekla...
Śląska Izba Aptekarska informuje, że obecnie toczy się na różnym etapie postępowania kilkadziesiąt spraw dotyczących aptek, których nazwy naruszają zakaz reklamy. Dwie z nich zakończyły się niedawno w...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że apteka naruszyła zakaz reklamy umieszczając na budynku plakat m.in. z napisem: "Informujemy, że apteka pacjentom wydaje tańsze leki zamienniki z ni...
Karę upomnienia nałożył Naczelny Sąd Aptekarski na farmaceutkę pełniącą funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kobieta umieściła na Facebooku ofertę "posezonowej wyprzedaży...
Powraca temat honorowania Karty Dużej Rodziny przez apteki i punkty apteczne. W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano zmianę brzmienia art. 94a Prawa farmaceutycznego (zakaz reklamy apt...