REKLAMA
czw. 13 czerwca 2024, 14:01

10 godzin na szukanie leków. Tyle czasu tygodniowo tracą apteki…

Europejscy farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami leków. Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) podkreśla, że ta sytuacja wywołuje „frustrację i stres” wśród farmaceutów oraz nakłada na nich „dodatkowe obciążenia administracyjne”.

Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie dyskutowało o brakach leków
Braki leków odczuwalne są w całej Unii Europejskiej. Na farmaceutów oznacza to dodatkowe obciążenia (fot. NIA)

Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU), podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów. Podważają one też zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

PGEU proponuje m.in. pełniejsze wykorzystanie kompetencji farmaceutów i wspólną definicję braków leków w UE. Rekomenduje też szczegółowe raporty od laboratoriów oraz lepszą koordynację i dystrybucję leków między krajami.

– Podczas spotkania w Amsterdamie delegaci stwierdzili, że ta sytuacja wywołuje „frustrację i stres” wśród farmaceutów oraz nakłada na nich „dodatkowe obciążenia administracyjne”. Według PGEU, w 2023 roku każda apteka w Unii Europejskiej poświęciła średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami, czyli trzykrotnie więcej czasu niż jeszcze dziesięć lat temu – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Aby temu sprostać, farmaceuci chcą „skutecznych środków politycznych”, które wzmocnią ciągłość dostaw i skutecznie złagodzą niedobory. PGEU proponuje m.in. solidarność i koordynację między państwami członkowskimi oraz poprawę bezpieczeństwa łańcucha dostaw poprzez wspieranie produkcji krajowej.

– W trakcie spotkania omówiono również znaczenie ulotek informacyjnych dla pacjentów, wyzwania związane z cyfryzacją aptek oraz przyszłość usług farmaceutycznych – relacjonuje NIA.

Tradycyjnie, obok czerwcowego Zgromadzenia Generalnego PGEU odbyło się sympozjum, w którym uczestniczyła także Europejska Asocjacja Lekarzy (CPME). Podczas wspólnego spotkania oba zawody dyskutowały na temat niedoborów leków i produktów medycznych oraz coraz większych braków specjalistów.

Źródło: ŁW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]