REKLAMA
Magazyn mgr.farm

60% Osób Wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym musi uzupełnić wykształcenie

30 lipca 2019 12:23

Jak informuje Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty 60% aktualnie zatrudnionych w przemyśle farmaceutycznym Osób Wykwalifikowanych mogło stracić pracę w związku z nowelizacją prawa farmaceutycznego z dn. 7 czerwca 2018 roku. PASMI zaapelowało o podjęcie działań w celu rozwiązania tej sytuacji. Jakie są efekty?

„Wyjątek Bolara” został implementowany do prawa polskiego poprzez wprowadzenie art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo własności przemysłowej (fof. Shutterstock)
Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego w przypadku Osób Wykwalifikowanych nie gwarantuje osobom obecnie zatrudnionym na tym stanowisku ciągłości zawodowej (fot. Shutterstock)

Osoby Wykwalifikowane, które nie są farmaceutami, muszą w ciągu 6 lat od dnia wejścia w życie zmiany uzupełnić wykształcenie z zakresu fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji. W przeciwnym razie nie będą mogły być nadal zatrudnione ma tym stanowisku. To efekt brzmienia art. 8 nowelizacji prawa farmaceutycznego z 7 czerwca 2018 roku (czytaj również: PILNE: Po kontroli u wytwórcy kilka leków wycofanych…).

W praktyce to oznacza że wiele doświadczonych i posiadających odpowiednie praktyczne umiejętności Osób Wykwalifikowanych przestanie pełnić swoje funkcje jeśli nie uzupełnią od strony formalnej swojego wykształcenia. Nowe przepisy narzucają obowiązek dokształcania dla Osób Wykwalifikowanych ale nie precyzują gdzie i w jaki sposób można to zrobić.

REKLAMA

Z uwagi na brak jakichkolwiek działań ze strony regulatora oraz mając na uwadze los Osób Wykwalifikowanych, PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty skierował pismo do kluczowych w tej sprawie organów, w tym do Ministra Zdrowia oraz do Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych z prośbą o konieczność natychmiastowego podjęcia działań w celu umożliwienia dokształcenia Osób Wykwalifikowanych (czytaj więcej: Nowy Zarząd i Rada Generalna w PASMI).

REKLAMA

– Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres dokształcania a jednocześnie brak określenia zasad i miejsca gdzie tą wiedzę można uzupełnić zawnioskowaliśmy o jak najszybsze ustalenie struktur edukacyjnych. Okres przejściowy, jaki jest wprowadzony w ustawie, powinien być maksymalnie wykorzystany przez Osoby Wykwalifikowane co zwiększa ich szanse na jak najefektywniejsze  uzupełnienie wiedzy i zachowanie pracy na dotychczasowym stanowisku – mówi Prezes PASMI Ewa Jankowska.

Osoby Wykwalifikowane będą mogły się dokształcić

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego w przypadku Osób Wykwalifikowanych nie gwarantuje osobom obecnie zatrudnionym na tym stanowisku ciągłości zawodowej, stąd też należało się pilnie tym problemem zająć.

W odpowiedzi na apel PASMI, Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych we współpracy z obecnym Konsultantem Krajowym z dziedziny farmacji przemysłowej podjęli działania mające na celu umożliwienie na Uczelniach Medycznych dokształcenia się Osób Wykwalifikowanych (czytaj również: PASMI reaguje na petycję w sprawie zakazu reklamy leków OTC).

Efektem współpracy ustalono, iż Osoby Wykwalifikowane nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego będą mogły podjąć od października br. dokształcenie na Wydziałach Farmaceutycznych niżej wymienionych Uczelni Medycznych:

REKLAMA
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Natomiast w 2020 roku ruszą studia dokształcająca na Wydziałach Farmaceutycznych następujących Uczelni Medycznych:

 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

– Brak osób kluczowych w procesie zwalniania produktu leczniczego do obrotu stanowiłby zagrożenie dla dostępności lekowej w Polsce. Najbardziej dotknęłoby to polski przemysł farmaceutyczny. Niezmiernie cieszymy się z osiągniętych rezultatów i wysoko cenimy zaangażowanie Uczelni Medycznych w wypracowanie możliwości dokształcenia kluczowych osób na ww. jednostkach naukowych – konkluduje Prezes PASMI.

Źródło: ŁW/PASMI

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne coraz bliżej Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne coraz bliżej

Projekt Prawa farmaceutycznego zmieniający kontrowersyjny zapis art. 86a ust. 1 pkt 4 trafił wreszci...

Pacjenci przypadkową ofiarą walki z mafią lekową? RPO apeluje… Pacjenci przypadkową ofiarą walki z mafią lekową? RPO apeluje…

PolAtomHurt, który przez ostatnie 30 lat zajmował się dostarczaniem największej ilości znacznika do ...

NFZ posługuje się nieaktualną interpretacją w sprawie recept pielęgniarek? NFZ posługuje się nieaktualną interpretacją w sprawie recept pielęgniarek?

Narodowy Fundusz Zdrowia uważa, że pielęgniarki nie mogą przepisywać na swoich receptach leków recep...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz