REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Alergolodzy mają problem z e-receptą. Ministerstwo sugeruje wystawianie papierowych…

28 października 2019 13:25

W Rejestrze Leków oraz Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych wszystkie preparaty odczulające jednego producenta posiadają ten sam kod EAN. To sprawia, że alergolodzy nie są w stanie wystawiać elektronicznych recept. O sytuacji od kilku tygodni alarmują lekarze, apteki i pacjenci. Zdarzały się przypadki, gdy realizującemu e-receptę pacjentów wydawano inny preparat odczulający niż przepisał lekarz…

Dokument Realizacji Recepty to jeden z problemów przy realizowaniu recept elektronicznych, który zaprząta głowy farmaceutom (fot. Shutterstock).
Przychodnie alergologiczne powracają do wystawiania papierowych recept na szczepionki odczulające (fot. Shutterstock)

O problemie już pod koniec września pisała Medycyna Praktyczna. Okazuje się, że problem z e-receptami na preparaty odczulające wynika z problemów z kodami EAN. Otóż w Rejestrze Leków oraz Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych figuruje jeden kod EAN dla różnych preparatów do swoistej immunoterapii alergenowej pochodzących od jednego producenta. I to niezależnie od ich składu (np. dla alergoidów pyłków drzew, traw, bylicy) (czytaj więcej: Błędy e-recepty – mylny kod EAN, dłuższe kolejki oraz data realizacji „od”…).

– W efekcie, po wystawieniu e-recepty z danym kodem EAN, system informatyczny w aptece wybiera do realizacji pierwszy alfabetycznie preparat z kilku noszących to samo oznaczenie w Rejestrze Leków. Powielone kody EAN dotyczą produktów: Purethal (pojedyncze alergoidy pyłków roślin, mieszanki alergoidów pyłku roślin), Allergovit (alergoidy pyłków roślin), Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego), Staloral – pisała Medycyna Praktyczna.

REKLAMA

Do końca roku szczepionki odczulające na receptach papierowych

W rezultacie oficjalna aplikacja Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gabinet.gov.pl nie pozwala na jednoznaczną identyfikację preparatu. Pozwala na wpisanie go do systemu nazwy preparatu, ale bez możliwości określenia jego składu.

REKLAMA

– Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Zastosowanie błędnego preparatu może wiązać się z niewyobrażalnie poważnymi konsekwencjami. Jest to niezwykle niebezpieczne dla pacjenta. Tego typu błąd dyskwalifikuje możliwość stosowania tej terapii. Jeżeli alergolog przestawił się całkowicie na e-recepty, to pacjent pozbawiony jest możliwości leczenia. Z prostej przyczyny – ponieważ apteka nie jest w stanie zrealizować w poprawny sposób e-recepty – powiedział prof. Jutel, prezydent Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w rozmowie z Medycyną Praktyczną.

Z kolei prof. Karina Jahnz-Różyk, konsultantka krajowa w dziedzinie alergologii twierdzi, że w niektórych prywatnych przychodniach z tego powodu powrócono do papierowych recept. Przyznała również, że dotarły do niej informacje dotyczące problemów ze szczepionkami odczulającymi jednego producenta (czytaj więcej: Problem z kodem EAN na e-recepcie? Ministerstwo wyjaśnia jak postępować…).

– W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia trwają prace w zakresie umożliwiania wystawiania e-recept na preparaty alergologiczne poprzez aplikację gabinet.gov.pl. Planowane zakończenie wdrożenia funkcjonalności to koniec 2019 r. Do tego czasu sugerowaną formą wypisywania recept na ww. preparaty jest forma papierowa – poinformowała serwis mp.pl Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: ŁW/mp.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Niech szybko rozwiązują problem, inaczej za chwile pacjent nie będzie mógł się szczepić...
Heh :) Nieźle. O tym w sumie nikt nie pomyślał.
Ktoś jednak pomyślał: https://blog.sertum.pl/2019/08/21/apteka-malickiego-wersja-2019-08-20/

Powiązane artykuły

Seniorzy i e-recepta – czy to się sprawdzi? Seniorzy i e-recepta – czy to się sprawdzi?

Od 1 stycznia 2020 r. w obiegu pozostaną jedynie elektroniczne recepty. Już teraz wystawiono ich pon...

Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL? Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL?

Naczelna Izba Aptekarska odniosła się do kontrowersji, jakie wywołał niedawny komunikat wydany przez...

Farmaceuci rozczarowani e-receptą. Nadal będą poprawiać błędy lekarzy… Farmaceuci rozczarowani e-receptą. Nadal będą poprawiać błędy lekarzy…

W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozpo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz