REKLAMA
czw. 2 lipca 2020, 08:02

Analizy ZAPPA dotyczące podatków aptek nie znajdują odzwierciedlenia w danych

Kto płaci większe podatki? Apteki sieciowe czy indywidualne? Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, opierając się na danych Ministerstwa Finansów, przekonywał niedawno, że apteki indywidualne płacą 5 razy więcej podatku CIT niż sieciowe. Ministerstwo Finansów uważa jednak, że wnioski ZAPPA nie znajdują odzwierciedlenia w danych resortu…

Urzędowe ceny zbytu leków zostaną podniesione w przypadku 40 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 17,4% (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Finansów podważa analizy ZAPPA dotyczące podatków płaconych przez różne podmioty na rynku aptecznym (fot. MGR.FARM)

Ministerstwo Finansów nie ma możliwości wyodrębnienia ze swoich zasobów danych informacji o kwotach odprowadzanych podatków dochodowych przez apteki indywidualne i przez apteki sieciowe (czytaj więcej: Raport Płac 2020 – ile wynoszą zarobki w aptekach?).

Oznacza to, że nie można uznać, że przytoczone dane obrazują odprowadzenie podatku w latach 2015-2019 przez:

  • sieci apteczne w wysokości: 218,3 mln zł,
  • apteki indywidualne w wysokości: 1,49 mld zł;

Oparte na tych założeniach analizy i wnioski, przeprowadzone przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) co do wpływów, jakie od sieci aptecznych powinny trafić w minionych latach do budżetu państwa, nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych – wskazuje resort finansów.

Brak dowodów na nieprawidłowości wskazane przez ZAPPA

– Należy też znaczyć, że do tej pory do resortu finansów nie dotarły sygnały, które dostarczałyby wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach tego rodzaju, jak opisane w interpelacji – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

Resort wskazuje też, że nadzór nad wypełnianiem przez podatników obowiązków podatkowych, w tym wykrywaniem nieprawidłowości, sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). A w jej strukturze zajmują się tym głównie urzędy skarbowe. Działalność aptek (w tym sieciowych) objęta jest monitorowaniem przez KAS na takich samych zasadach, jak działalność wszystkich innych podatników. W przypadku stwierdzenia zwiększonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego podejmuje się dalsze działania. Mają one na celu doprowadzenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Działania KAS, w zależności od okoliczności sprawy, mogą mieć formę czynności sprawdzających, kontroli podatkowych albo kontroli celno-skarbowych (czytaj więcej: MF: Brak informacji o nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych sieci aptecznych).

– Zapłata przez podatnika podatku w wysokości niższej niż należna powoduje powstanie zaległości podatkowej. W konsekwencji też obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa) – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Innym rodzajem odpowiedzialności, na który narażają się osoby fizyczne odpowiedzialne za uchybienia obowiązkom podatkowym, jest odpowiedzialność karno-skarbowa. Przewiduje ona szeroki zakres kar i środków karnych, których stosowanie w konkretnych sprawach jest zróżnicowane i zależne od wielu czynników (czytaj również: Burza wokół podatków największych sieci aptek).

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]