REKLAMA
czw. 2 lipca 2020, 08:02

Analizy ZAPPA dotyczące podatków aptek nie znajdują odzwierciedlenia w danych

Kto płaci większe podatki? Apteki sieciowe czy indywidualne? Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, opierając się na danych Ministerstwa Finansów, przekonywał niedawno, że apteki indywidualne płacą 5 razy więcej podatku CIT niż sieciowe. Ministerstwo Finansów uważa jednak, że wnioski ZAPPA nie znajdują odzwierciedlenia w danych resortu…

Urzędowe ceny zbytu leków zostaną podniesione w przypadku 40 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 17,4% (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Finansów podważa analizy ZAPPA dotyczące podatków płaconych przez różne podmioty na rynku aptecznym (fot. MGR.FARM)

W połowie maja Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował analizy dotyczące podatków płaconych przez podmioty działające na rynku aptecznym. Wysnuwał też daleko idące wnioski, że w ciągu 5 lat do budżetu państwa, przez działania sieci aptecznych wpłynęły tylko 1,4 mld zł, choć powinno 3,6 mld zł. Według ZAPPA sieci zapłaciły ponad 5 razy mniej podatku CIT niż apteki indywidualne, generując dwukrotnie większy obrót (czytaj więcej: ZAPPA: zagraniczne sieci płacą 5 razy mniej podatku CIT niż apteki indywidualne).

Z danych uzyskanych z resortu finansów miało wynikać, że w latach 2015-2019 sieci apteczne uzyskały  obrót sięgający 110 miliardów złotych. Podatek dochodowy od tej kwoty odprowadzony do polskiego fiskusa miał wynieść 218,3 mln zł. Ich straty za lata 2015-2018 sięgnęły z kolei kwoty 771,5 mln zł. Z kolei apteki indywidualne w tym samym czasie uzyskały łączny obrót w wysokości 55 mld zł, z czego odprowadziły podatek dochodowy w wysokości 1,49 mld zł. Strata, jaką wygenerowały w latach 2015-2018, sięgnęła 68,2 mln zł

Z wnioskami i analizami ZAPPA od samego początku nie zgadzał się Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Organizacja reprezentująca sieci apteczne we własnym raporcie przedstawiała inne dane. Wynikało z nich, że tylko w 2019 r. sieci apteczne zapłaciły łącznie ponad 1,27 mld zł podatków. A to jest dwa razy więcej niż apteki indywidualne. Największe daniny publiczne sieci apteczne miały ponosić z tytułu wynagrodzeń pracowników – w ubiegłym roku stanowiły one ponad 1 mld zł (czytaj więcej: Lepsza sieciowa czy indywidualna? Trwa przepychanka na rynku aptecznym…).

Analizy ZAPPA, sugerujące nieprawidłowości w podatkach sieci aptecznych, trafiły między innymi do posłów. Jedna z nich – Urszula Nowogórska – postanowiła zapytać Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów czy sytuacja wygląda tak, jak przedstawia ją ZAPPA. W swojej interpelacji do obu resortów przedstawiła wyliczenia Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Zapytała też czy problem niepłacenia podatku dochodowego przez apteki sieciowe jest znany resortom.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia…

Kilka dni temu odpowiedzi na interpelację posłanki Nowogórskiej, udzieliło Ministerstwo Finansów. Przedstawione przez resort informacje poddają w wątpliwość wnioski płynące z analizy ZAPPA. Ministerstwo przyznaje, że prawidłowe są dane przedstawione w raporcie ZAPPA dane dotyczące wpływów w latach 2015-2019 z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 218,3 mln zł,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 1,49 mld zł.

Resort wskazuje jednak też, że dotyczą one tylko i wyłącznie wpływów z podatków dla podklasy branży wg kodu PKD 47.73.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach). Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

…skąd się biorą podatki

Resort wyjaśnia również, że na wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składają się różne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, są to:

§ 001 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy;

§ 003 – wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych; paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wpływy z tytułów określonych w art. 29-30a i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zw. dalej „ustawą PIT”);

§ 004 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych; paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b ustawy PIT;

§ 020 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej; paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30f ustawy PIT;

Na wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych składa się:

§ 002 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Wnioski ZAPPA bez pokrycia w danych

W tym zestawieniu nie uwzględniono zatem, z jaką formą prawną działalności podmiotu prowadzącego aptekę związany jest odprowadzony podatek PIT. Tymczasem na wysokość tego podatku wpływa m.in. odprowadzana przez płatnika zaliczka od wynagrodzeń pracowników. I dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych przez sieci apteczne, jak i apteki indywidualne. Jednocześnie przynależność aptek do sieci aptecznych nie podlega kryterium formy prawnej, w ramach której prowadzą one działalność. O takich względach decydują umowy, a nie forma organizacyjnoprawna, w ramach której apteka jest prowadzona (czytaj również: Znikome podatki, apteki “na słupa” i inne patologie. Czy tak działają sieci?).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]