REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptece cofnięto zezwolenie za uporczywe łamanie zakazu reklamy…

3 stycznia 2020 08:02

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki w związku z niewykonaniem wcześniejszej decyzji dotyczącej zaprzestania prowadzenia nielegalnej reklamy. Placówka mimo kary finansowej nadal kolportowała ulotki reklamowe…

Farmaceutka przekomuje, że jeśli sytuacja w aptece się nie poprawi to przerwie pracę (fot. Shutterstock)
WIF może cofnąć zezwolenie, jeżeli nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (fot. Shutterstock)

W lipcu 2017 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że przedsiębiorca posiadający aptekę narusza art. 94a ust. 1b Prawa farmaceutycznego, prowadząc jej zakazaną reklamę. Kolportował między innymi ulotki w aptece, na których znajdowały się dane dotyczące jej lokalizacji oraz otwarcia, mapka dojazdu, logo i zdjęcie przedstawiające wejście do lokalu. Jednocześnie w okolicznych przychodniach NZOZ rozmieszczono plakaty informujące o otwarciu apteki, zawierające te same dane, które znalazły się na ulotkach. Oprócz tego na wielorodzinnym budynku mieszkalnym umieszczono reklamę wielkoformatową (czytaj również: Ogromna kara za ogromną reklamę apteki na kilkunastopiętrowym bloku).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Wielkopolski WIF nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie w ramach decyzji administracyjnej nakazał zaprzestania stosowania niedozwolonej reklamy apteki. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji, jednak Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał ją w mocy (decyzją z grudnia 2018 roku).

REKLAMA

Kontrola wykonania decyzji

6 lutego 2019 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu dokonali kontrolnego sprawdzenia wykonania wcześniejszej decyzji WIF. W trakcie kontroli okazało się, że w aptece nadal znajdują się ulotki, których nakazano zaprzestania stosowania jako niedozwolonej formy reklamy. W rezultacie 17 czerwca Wielkopolski WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki. Podstawą dla niego był art. 103 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówi:

REKLAMA

“Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:
1) nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy;”

Przedsiębiorca w trakcie postępowania domagał się jego umorzenia. Przekonywał, że nie posiadał wiedzy na temat źródła pochodzenia ulotek, nie zamawiał ich ani nie wyrażał zgody na ich wyłożenie w izbie ekspedycyjnej apteki. Ulotki miałby zostać też zniszczone (czytaj również: Kara 25 000 zł za ulotki apteki w przychodni).

Wielkopolski WIF uznał jednak, że te argumenty nie zasługują na uwzględnienie. Z posiadanych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informacji wynikało, że przedsiębiorca posiadał wiedzę o źródle pochodzenia ulotek. Urzędnicy nie dali też wiary argumentom, że ulotki zostały podrzucone celowo.

Ostatecznie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję cofającą przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie apteki.

REKLAMA

Sygn. akt WIFPOP.8520.4.1.2019

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

2019_09_12_WIFPOP.8520.4.1.2019
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

13 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
a za uporczywe braki mgr na zmianie i za uporczywe przekraczanie 1% się kiedykolwiek doczekamy? Państwo które nie respektuje swoich własnych przepisów prawa..
Za braki magistra na zmianie to nie wiem czy sie doczekamy. Bo projekt UOZF zawiera poluzowanie wymagań dla farmaceutów z Nepalu, Bangladeszu i innych. Sieć sobie sprowadzi magistrów którzy będą zarabiać mniej niż technik teraz.
Powiem to choć niechętnie BRAVO WWIF!!!!!!!!!!!!!!
Czyli jak widać kary finansowe nie są wystarczające dla aptek. Trzeba konkretnych działań
Jednocześnie na zjazdach proponuje się aptekom narzędzia do reklamy aptek, przy izbach aptekarskich działają "grupy wsparcia" z gadżetami, programy hurtowni farmaceutycznych z plakatami, koszami, banerami, stowarzyszenia zakładane przez farmaceutów.... http://aptekarze-zary.pl/____impro/1/onewebmedia/gowno.jpg?etag=%223682e-5a46c954%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=949%2B846&extract=9%2B68%2B940%2B771&quality=85 ......" No i plakat Stowarzyszenia. Z nazwy wymienionych jest 12 aptek, wisi w aptekach, był publikowany w prasie ...- Ten plakat informuje o miejscu pracy farmaceutów , którzy należą do Stowarzyszenia" Super. Baner w Poznaniu warty 50 tys. też informował o miejscu i godzinach pracy farmaceutów zatrudnionych w danej sieci? Zakaz reklamy wprowadzono na życzenie farmaceutów, to niech farmaceuci w końcu zaczną ten zakazu przestrzegać, począwszy od przedstawicieli,działających w izbach i innych zrzeszających farmaceutów będących właścicielami aptek. Życzyłabym sobie aby takich wniosków, który trafił do GIF w sprawie igieł INSUPEN było więcej, a izby przed zaproszeniem potencjalnych sponsorów na zjazdy, i in. weryfikowały składane aptekom propozycje pod względem ich zgodności z prawem.
Z tego co wiem Stowarzyszenie jest już pod lupą WIF.
Jeżeli to prawda i jeżeli okaże się, że dopuszczono się niezgodności z art 94a Pf, to czy w LOIA może dojść do ponownych wyborów?
Zauważyłem dziwne ożywienie w komentarzach, gdy tylko artykuł dotyczy kary nałożonej na aptekę, firmę farmaceutyczną, technika, czy farmaceutę. Jakieś dziwne podniecenie na zasadzie- mi w życiu nie wychodzi ale pocieszające jest, że inni mają gorzej.
....ale, że co nie wychodzi ? Łamanie prawa?
Ty byś pewnie chciał reklamować i żeby klienci zbierali punkty w celu ich późniejszej wymiany na żelazko..
Istnieją dwa zwalczające się obozy w tym środowisku: bardziej święci od papieża aptekarze z misją i farmaceuci, dla których jest to po prostu zawód. Jedni chcą mieć święty spokój i dobrze zarabiać, a drudzy to taka farmaceutyczna Inkwizycja. Nic dziwnego, że ekscytują ich kary dla niemoralnych sieci, które sprzeniewierzają się misji aptekarskiej.
Bo leki to nie zimnioki. Więcej nie znaczy lepiej:) Dlatego nie trzeba reklamować:)

Powiązane artykuły

Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon… Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon…

We wrześniu 2018 roku do naszej redakcji wpłynęły listy od farmaceutów z okolic Gniezna, którzy skar...

Kara 1000 zł za jeden wpis na Facebooku reklamujący aptekę… Kara 1000 zł za jeden wpis na Facebooku reklamujący aptekę…

Kilka tygodni temu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na przedsiębiorcę prowad...

Czy ten komunikat radiowy stanowił reklamę apteki? Czy ten komunikat radiowy stanowił reklamę apteki?

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rozpatrywał niedawno sprawę komunikatu nadawanego w jedne...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz