REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka oczekuje przeprosin od polityków. Rodzina pacjenta już to zrobiła…

7 października 2019 08:36

Łowicka apteka „Słoneczko” była w ubiegłym tygodniu zdecydowanie najsłynniejszą apteką w Polsce. To właśnie z niej pochodził paragon, pokazany podczas telewizyjnej debaty wyborczej przez Borysa Budkę. Efektem tego była lawina telefonów i pogróżek pod adresem właścicieli placówki. Teraz apteka oczekuje przeprosin od polityków.

Apteka "Słoneczko" dostawała pogróżki, po tym jak w ubiegłym tygodniu Borys Budka pokazał paragon z niej na lek Valcyte (fot. MGR.FARM)
Apteka "Słoneczko" dostawała pogróżki, po tym jak w ubiegłym tygodniu Borys Budka pokazał paragon z niej na lek Valcyte (fot. MGR.FARM)

– Od polityków oczekujemy przeprosin, od mieszkańców rozwagi – stwierdza właściciel apteki „Słoneczko” w Łowiczu Dariusz Gałaj w rozmowie z serwisem lowiczanin.info.

Po tym jak w ubiegłym tygodniu Borys Budka pokazał paragon z apteki „Słoneczko” na lek Valcyte, apteka doświadczyła istnego oblężenia. Dzwonili do niej politycy, dziennikarze, ale też anonimowe osoby z… pogróżkami. Wiele osób zarzucało aptece, że rzekomo ukradła rodzinie choremu 2 000 zł, sprzedając lek bez należnej refundacji. Pojawiły się nieprzychylne telefony i komentarze, pod adresem apteki padały bardzo krzywdzące słowa, jak np. „złodzieje” (czytaj więcej: Apteka dostaje pogróżki. Przez polityków, cała Polska zna jej adres…).

REKLAMA

– Po dwudziestu latach pracy dla lokalnej społeczności, codziennie 24 godziny, soboty, niedziele, święta, 365 dnia w roku… Przykro. A wystarczyło nie słuchać fałszywych proroków. Kwestię „hańby” politycznej zostawiam politykom. My zachowaliśmy się jak trzeba. Naszego paragonu nie okrywa żadna hańba – stwierdza Dariusz Gałaj.

REKLAMA

Wyjaśnia, że to nie apteka narzuca ceny. Pacjent realizując zakup na podstawie recepty w każdej aptece płaci zawsze tę samą cenę urzędową, w tym przypadku 1041,18 zł za opakowanie. Właściciel apteki dodaje, że marża apteki, bez względu na to czy pacjent ma refundację czy nie – to tylko 3,61%. Wyjaśnia też, że w tym przypadku pacjent nie kwalifikował się do refundacji (czytaj więcej: Paragon z apteki znów w centrum uwagi. Czy politycy znają się na lekach?).

Paragon wykorzystany bez wiedzy i zgody pacjenta

Głos w sprawie zabrała też matka chłopca, dla którego został zakupiony pełnopłatnie lek Valcyte. To ona opublikowała na Facebooku zdjęcie paragonu, pokazane przez Borysa Budkę. Jej syn nie spełnia wymogów refundacji, ponieważ jest przeszło 110 dni po przeszczepie, nie wykryto u niego wirusa CMV ani wirusa EBV. Jednocześnie pieniądze na zakup leku zbierano w znanym serwisie Pomagam.pl.

Mama chłopca opublikowała paragon dziękując wszystkim, którzy pomogli uzbierać pieniądze na jego zakup. Kobieta uważa, że paragon został wykorzystany w rozgrywkach politycznych niezgodnie z jej zamierzeniem, bez jej wiedzy i zgody.

– W imieniu swoim i rodziny chciałam przeprosić wszystkich lekarzy, którzy leczą naszego Szymona oraz aptekę, którą spotkały tak wielkie nieprzyjemności, bo to nie oni mają wpływ na to jakie są kryteria refundacji, a ich pomoc jest nieoceniona – oświadczyła Małgorzata Kołaczyńska.

REKLAMA

Źródło: ŁW/lowiczanin.info

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Za darmową antyreklamę się nie przeprasza ? :-(

Powiązane artykuły

Szczepionka odczulająca… za 1400 zł? Szczepionka odczulająca… za 1400 zł?

Szczepionka Novo-Helisen Depot 3 odczulająca na roztocza kurzu wypadła całkowicie z listy leków refu...

Falstart Ministerstwa Zdrowia. Projekt listy leków refundowanych do poprawki… Falstart Ministerstwa Zdrowia. Projekt listy leków refundowanych do poprawki…

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o błędzie, jaki pojawił się projekcie wykazu leków refund...

Nadal jesteśmy daleko w tyle, jeśli chodzi o nowoczesne leki – apel INFARMY Nadal jesteśmy daleko w tyle, jeśli chodzi o nowoczesne leki – apel INFARMY

W NFZ trwa analizowanie niedofinansowania związanego z programami lekowymi. Wiadomo, że część niezap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz