REKLAMA
wt. 11 czerwca 2024, 08:01

Apteka straciła zezwolenie za sprzedaż na Allegro „pośrednikowi”. Ważny wyrok sądu!

Jedna z aptek straciła zezwolenie po tym WIF uznał, że sprzedała na portalu Allegro leki innej aptece. Jej właściciel odwołał się od tej decyzji, a sprawa ostatecznie trafiła w maju do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że sprawa nie była jednoznaczna i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Są ma rozstrzygnąć obowiązki aptek w kontekście zakupów przez „pośrednika”…

Apteki prowadzą sprzedaż wysyłkową na allegro
WSA będzie musiał sprawdzić czy słusznie apteka straciła zezwolenie za sprzedaż na Allegro leków "pośrednikowi" innej apteki (fot. Shutterstock)

W lipcu 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia jednej z aptek. Placówka miała naruszyć art. 86a prawa farmaceutycznego. Określa on precyzyjnie, że apteki nie mogą sprzedawać leków innym aptekom czy hurtowniom. Tymczasem wspomniana placówka sprzedała kilkadziesiąt opakowań różnych leków aptece z innego województwa. Sankcją za to naruszenie jest bezwzględne cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności.

Sprawa od samego początku nie była jednak jednoznaczna. Wspomniana apteka prowadziła bowiem sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem platformy Allegro. To właśnie tam zakupu leków dokonał S.H. – mężczyzna, który później okazał się mężem właścicielki (J.H.) innej apteki. Leki zamawiał przez swoje prywatne konto na Allegro. W sumie dokonał zakupów następujących leków:

  • Maxigra Go 0,025 g x 2 tabl. (20 opakowań),
  • Maxon active 0,025 g x 2 tabl. (35 opakowań),
  • Vita Buerlecithin płyn 1000 ml (11 opakowań),
  • Controloc 20 Control tabl. x 14 tabl. (20 opakowań),
  • Polprazol MAX 20 mg kaps. (30 opakowań),
  • Aflavic 600 mg x 30 tabl. (10 opakowań),
  • Espumisan 40 mg x 100 kaps. (30 opakowań),
  • Stodal syrop 200 ml (10 opakowań),
  • Rostil 250 mg x 30 tabl. (30 opakowań).

Jak wynika z akt sprawy mężczyzna zamawiał pojedyczne pozycje towarowe, po kolei pozycja po pozycji. Przesyłki dostarczane były na adres domowy, płatność odbywała się za pobraniem. Transakcje zawierał jako osoba fizyczna, jednak już po wysyłce leków prosił aptekę o wystawienie faktur VAT na spółkę swojej żony. Spółkę, która prowadziła aptekę w województwie Podkarpackim. Na ich podstawie leki wprowadzano później na stan apteki i sprzedawano.

Apteka straciła zezwolenie…

I to właśnie te faktury stały się głównym dowodem w sprawie i powodem cofnięcia aptece zezwolenia. Warmińsko-Mazurski WIF stwierdził je podczas kontroli doraźnej w placówce. Następnie zwrócił się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego by ten przeprowadził kontrolę w aptece podmiotu, który widniał na fakturach. Potwierdzono w ten sposób, że wszystkie zakupione w ten sposób leki były wprowadzane na stan magazynowy innej apteki i sprzedawane pacjentom.

W związku z udokumentowanym naruszeniem art. 86a Prawa farmaceutycznego apteka straciła zezwolenie. Jej właściciel odwołał się od decyzji Warmińsko-Mazurskiego WIF do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przekonywał, że o tym iż spółka, na którą wystawiane były faktury prowadzi aptekę w innym województwie, dowiedział się dopiero po otrzymaniu protokołu kontroli WIF. GIF uznał jednak te wyjaśnienia za niewiarygodne.

– Składane zamówienia były opłacane za pobraniem, obejmowały ilości produktów znacznie przekraczające normalne zużycie przez osobę fizyczną, co mogło wskazywać na niemedyczny cel zakupu – uznał GIF i podtrzymał decyzję WIF.

W rezultacie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten stanął po stronie przedsiębiorcy i uznał stanowisko inspekcji farmaceutycznej za błędne. Uchylił decyzję WIF i GIF oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd uznał, że inspekcja nie uwzględniła wszystkich złożonych wniosków dowodowych i wyjaśnień w sprawie. Co istotne WSA nie rozstrzygnął czy faktycznie doszło do naruszenia art. 86a Prawa farmaceutycznego tj. zbycia produktów leczniczych do innej apteki, czy też jak twierdził właściciel apteki zbycie nastąpiło na rzecz osoby fizycznej.

Czy „pośrednik” pozwala obejść przepisy?

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył Główny Inspektor Farmaceutyczny. Domagał się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 maja 2024 roku (Sygn. akt II GSK 330/21) przychylił się do tej skargi. Uchył wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. Niemniej nie uznał wszystkich zarzutów GIF. NSA przede wszystkim wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien zająć stanowisko w sprawie wykładni art. 86a Prawa farmaceutycznego.

– Zasadniczą kwestią prawną wymagającą wyjaśnienia jest to, czy poprzez wykorzystywanie mechanizmu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych za pomocą „pośrednika”, tj. osoby fizycznej składającej zamówienie poprzez portal internetowy typu allegro.pl, mogło dojść do obejścia art. 86a p.f., tj. zakazu sprzedaży produktów leczniczych pomiędzy aptekami ogólnodostępnymi (punktami aptecznymi) – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że WSA powinien odnieść się co do prawidłowości ustaleń GIF, że w sprawie faktycznie doszło do zbycia produktów leczniczych z apteki do innej apteki.

– Sąd pierwszej instancji zobowiązany będzie do wypowiedzenia się, czy słuszne było stanowisko skarżącej, że nabywcą produktów leczniczych zamówionych w aptece skarżącej był wyłącznie S.H. jako osoba fizyczna, czy też stanowisko organu, że S.H. nabył ww. środki jako „pośrednik” przedsiębiorstwa żony J.H. prowadzącej aptekę ogólnodostępną pod nazwą „[…]” zlokalizowaną w P. – zalecił NSA.

Sąd ma też rozważyć, jaki jest zakres obowiązków podmiotów prowadzących apteki internetowe w zakresie weryfikacji zamawiającego leki. Czy apteka w określonych sytuacjach może odmówić wydania go z powołaniem na treść art. 96 ust. 5 Prawa farmaceutycznego? Czy może też tak postąpić w oparciu o przepis § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży leków? Odpowiedzi na te pytania mogą mieć kolosalne znaczenie dla modelu funkcjonowania wielu aptek prowadzących wysyłkową sprzedaż leków.

Sygn. akt II GSK 330/21 – Wyrok NSA

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]