REKLAMA
czw. 16 maja 2024, 08:01

Apteka zapłaci karę za pojemniki z przecenionymi lekami

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę finansową na aptekę, która w izbie ekspedycyjnej umieściła pojemniki z przecenionymi lekami. Zastrzeżenia inspekcji wzbudził graficzny sposób przedstawienia obniżki cen produktów.

Farmaceutka w aptece wydaje leki pacjentce, za którą stoi kolejka pacjentów
Po stwierdzeniu naruszenia przez Małopolski WIF, apteka zapłaci karę za sposób oznaczenia przecenionych produktów (fot. Shutterstock)

Małopolska apteka zapłaci karę w wysokości 200 zł, za umieszczenie w izbie ekspedycyjnej pojemników z przecenionymi produktami. Inspekcja uznała, że sposób w jaki informowano i obniżce ich cen, naruszał art. 94 a ustawy Prawo farmaceutyczne – zakaz reklamy aptek.

– Umieszczanie w izbie ekspedycyjnej pojemników z produktami w tym produktami leczniczymi opisanych informacjami z wyższymi cenami, które następnie w graficzny sposób przeceniono jest działaniem marketingowym mającymi na celu zainteresowanie apteką przez określone grupy pacjentów – wskazał inspektor w protokole pokontrolnym.

Wspomniane pojemniki były przeźroczyste. Jednocześnie znajdowały się przy nich kartki, na których informowano o cenach. Co istotne wyższą cenę przekreślono i wydrukowano mniejszą czcionką, natomiast niższą cenę pogrubiono oraz wyeksponowano większą czcionką. I to właśnie taki sposób oznaczenia przeceny WIF uznał za naruszenie…

Naruszenie zakazu reklamy aptek

Małopolski WIF uznał, że zabiegi takie mają na celu wywołanie pozytywnego wizerunku apteki. W konsekwencji mają wzbudzić zainteresowanie na rynku apteką i oferowanymi przez nią towarami. Apteka w ten sposób miała zachęcać do nabywania produktów w rezultacie naruszając art. 94 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przepis ten zawiera zamknięty katalog określający, iż reklamą apteki nie jest informacja o lokalizacji i godzinach jej pracy.

W ocenie inspektora oznacza to, że za reklamę apteki należy uznać każde działanie, niezależnie od sposobu i metody jej przeprowadzenia oraz użytych środków do jego realizacji, jeżeli jego celem bądź/i efektem jest zwiększenie sprzedaży towarów w niej oferowanych.

– Należy więc uznać, że w niniejszej sprawie doszło do reklamy apteki i jej działalności poprzez umieszczenie w niej pojemników, z informacjami sugerującymi przecenę, w wyniku którego pacjent może otrzymać wybrane produkty w nowej, niższej, korzystniejszej cenie – wskazał WIF.

Po wszczęciu przez inspektorat postępowania, właściciel apteki poinformował o usunięciu oznaczeń pojemników z izby ekspedycyjnej. Wskazał, że umieszczono je tam na początku miesiąca, w którym odbyła się kontrola apteki. Zapewnił też, iż uchybienie było wynikiem niewiedzy, że tego typu oznaczenie może stanowić naruszenie zakazu reklamy aptek.

– Personel apteki został także pouczony o zakazie umieszczania jakichkolwiek dodatkowych oznakowań na asortymencie prezentowanym w izbie ekspedycyjnej – napisał właściciel apteki.

Apteka zapłaci karę

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wykorzystał te informacje, aby ustalić wysokość kary finansowej dla apteki. Ta może maksymalnie wynieść 50 000 zł, jednak jej ostateczny wymiar ustala inspektor. Przy ustalaniu jej wysokości uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszanie przepisów. W rezultacie WIF w tej sytuacji za stwierdzone naruszenie ustalił karę pieniężną w wysokości 200,00 zł.

– Stosunkowo niski wymiar kary wynika z faktu, że zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie reklama prowadzona była przez okres około 24 dni. Jako element łagodzący należy uznać zachowanie Strony postępowania i usunięcie z izby ekspedycyjnej materiałów reklamowych niezwłocznie po zakwestionowaniu ich przez kontrolującego, jeszcze w trakcie trwania kontroli – uzasadnił WIF.

Jednocześnie zastrzegł, że w przypadku ponownego zaistnienia działań reklamowych spotka się to z sankcją o wiele większych rozmiarów.

Sygn. akt FAKR-IV.8521.1.20.2023

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]