REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki nie będą mogły pracować krócej w Święta?

12 grudnia 2018 10:48

Do Śląskiej Izby Aptekarskiej napływają informacje od właścicieli oraz kierowników aptek o skróceniu godzin ich prac w okresie świątecznym (Wigilia, Sylwester). Izba przypomina jednak, że skrócenie godzin pracy apteki jest możliwe tylko na drodze uchwał Rady Powiatu. A na te już za późno…

Przedsiębiorca prowadzący aptekę wyjaśniał, że jego spółka nie zlecała ani nie finansowała takiego artykułu (fot. Shutterstock)
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu (fot. Shutterstock)

– Zwracamy uwagę, że kierowanie do Śląskiej Izby Aptekarskiej informacji o skróceniu godzin pracy apteki jest bezcelowe i pozbawione podstawy prawnej, właściwym adresatem jest Rada Powiatu – informuje radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, Krystian Szulc.

Przypomina on też, że zgodnie z treścią art. 94 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody, uchwała taka jako akt prawa miejscowego obowiązuje adresatów, czyli apteki. Skrócenie godzin pracy apteki możliwe jest zatem tylko w drodze zmiany uchwały Rady Powiatu i jej ogłoszenia. A to trwa około 3 miesięcy.

REKLAMA

Ten stan prawny potwierdza także pismo z Urzędu Miasta Bytom, które Śląska Izba Aptekarska udostępnia na swojej stronie. Jest ono odpowiedzią na informację przesłaną pod koniec listopada przez jedną z aptek do Urzędu. Dotyczyła ona zmian godzin pracy w Wigilię i Sylwestra.

REKLAMA

– Informuję, że nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych zmian godzin pracy ww. aptek do obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia – czytamy w odpowiedzi Urzędu Miejskiego. Powodem takiej odpowiedzi miał być zbyt krótkiego okresu jaki pozostał do wskazanych przez aptekę dni.

Zastępca Prezydenta Miasta informuje w nim również, że wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej jest długotrwałym procesem legislacyjnym. Spowodowane to jest koniecznością uzyskania opinii samorządu aptekarskiego oraz poddania projektu uchwały konsultacjom społecznym. Dodatkowy czas zabiera też tryb ogłaszania podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

– Cały proces legislacyjny trwa co najmniej 3 miesiące od dnia przekazania informacji o proponowanych zmianach w funkcjonowaniu apteki – pisze Waldemar Gawron, wiceprezydent Bytomia.

Dodatkowo przypomniał, że miasto Bytom nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności danych zawartych w obowiązującej uchwale, ze stanem faktycznym działającej apteki. W zakresie godzin pracy nadal obowiązuje dotychczasowa Uchwała.

REKLAMA

Kto decyduje o godzinach funkcjonowania apteki?

Zgodnie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu. Odbywa się to po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja o tym, że samorządowcy, chcą na mocy wspomnianych przepisów, skracać godziny pracy aptek. W jakim celu? Miałby to być mechanizm zachęcający choć jedną z aptek do dyżurowania. Skrócenie godziny otwarcia wszystkich pozostałych placówek na swoim terenie, miało by zwiększyć opłacalność dyżurów. Choć żaden urząd nie potwierdzał tych doniesień, to o pojawieniu się takiego pomysłu z kilku niezależnych źródeł, dowiedziała się Gazeta Prawna (czytaj więcej: Czy powiat może skrócić godziny pracy aptek, zamiast je wydłużać?).

Źródło: ŁW/Katowice OIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Chyba nie każdy powiat jest tak zasadniczy, bo z tego co pamietam rok temu szefowa zgłaszała skrócenie godzin ok miesiąca wcześniej
Zgodnie z wielokrotnie publikowanymi odpowiedziami MZ na interpelacje poselskie, apteki nie mają obowiązku przestrzegania ww. uchwał Rad Powiatu, ani nie ma za to żadnych sankcji. Wesołych Świąt!
Swój Nowak (gość) 2018-12-12 12:29:13
To chorobę muszę przewidzieć 3 miesiące wcześniej i dać do rozpatrzenia do RP.
buldog mgr (gość) 2018-12-12 12:14:47
To nie przedisiębiorca wyznacza godziny pracy swojej firmy?
https://mgr.farm/opinie-dyzury-aptek/apteczno-dyzurowy-paragraf-22
niestety w aptece nic nie wolno i wszystko mozna
Zawsze może pojawić się awaria internetu/komputerów etc. ;)
W tej pracy co chwile mamy przekichane, święta, długie weekendy, praca zmianowa...
Kto będzie chciał to i tak sobie poradzi :)

Powiązane artykuły

Nowa apteka w Gorzowie nie powstanie. Co z dyżurami? Nowa apteka w Gorzowie nie powstanie. Co z dyżurami?

Do Gorzowa Wielkopolskiego wkrótce mają wrócić nocne dyżury aptek. Radni powiatowi uchwalili nowy ha...

Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność

Starosta Powiatu Białobrzeskiego wystosował list do mieszkańców, w którym przedstawił trudną sytuacj...

Wyszków: dyżury nocne ustalone, choć nie wszyscy się na nie godzą Wyszków: dyżury nocne ustalone, choć nie wszyscy się na nie godzą

Zarząd powiatu w powiecie wyszkowskim ustalił nowy harmonogram godzin prac aptek w Wyszkowie. Poniew...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz