REKLAMA
śr. 16 sierpnia 2023, 08:00

Apteki wykonujące leki recepturowe powinny być specjalnie oznakowane?

Nie jest tajemnicą, że nie wszystkie apteki w Polsce wykonują leki recepturowe, choć przepisy nakładają na nie taki obowiązek. Dla niektórych placówek jest to po prostu nieopłacalne. Dlatego pojawił się pomysł, aby stworzyć bazę aptek, które faktycznie recepturę wykonują. Takie apteki mogłyby też być specjalnie oznakowane…

W ocenie GIF dobrym pomysłem jest obligatoryjne zapewnienie pacjentom dostępu do informacji, gdzie leki recepturowy można wykonać (fot. MGR.FARM).
W ocenie GIF dobrym pomysłem jest obligatoryjne zapewnienie pacjentom dostępu do informacji, gdzie leki recepturowy można wykonać (fot. MGR.FARM).

W kwietniu odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, w trakcie którego rozmawiano o recepturze aptecznej. Dyskusję na ten temat zainicjowała prof. Małgorzata Sznitowska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Postulowała ona o zmianę systemu pracy aptek, umożliwiającą wykonanie leku recepturowego przepisanego przez lekarza każdemu pacjentowi. Obecnie bowiem, w praktyce w wielu aptekach pacjenci mają utrudniony dostęp do realizacji recept na leki recepturowe.

Na MGR.FARM opisywaliśmy to posiedzenie oraz przedstawione w jego trakcie pomysły, które relacjonował mgr farm. Marian Witkowski – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Apteki faktycznie wykonujące leki recepturowe

Niedawno na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano protokół ze wspomnianego posiedzenia Rady. Można z niego dowiedzieć więcej o szczegółach rozmów i propozycjach ekspertów.

– Leki recepturowe są przepisywane głównie dla pacjentów pediatrycznych, dermatologicznych i okulistycznych. Jako przyczyna ograniczenia dostępu do usługi sporządzania leków recepturowych wskazuje się względy ekonomiczne, a problem może dotyczyć znacznej części aptek. Pacjenci odsyłani są do innych aptek, ale też często w ogóle nie otrzymują informacji, w której aptece mogą zrealizować receptę na lek recepturowy – czytamy w protokole.

W trakcie posiedzenia zaproponowano rozwiązanie polegające na obowiązku wskazania pacjentowi przez aptekarza apteki, w której może zrealizować receptę (baza apteczna). Inne z omawianych rozwiązań to wprowadzenie czytelnego oznakowania aptek, które faktycznie wykonują leki recepturowe. Zaproponowano również zmianę art. 95 ustawy – prawo farmaceutyczne, która spowodować mogłaby wyłączenia leku recepturowego z określonych aptek.

Problemy aptek z recepturą apteczną

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podkreśliła, iż obowiązujące uregulowania prawne obligują wszystkie apteki ogólnodostępne do sporządzania leków recepturowych.

– Liczba recept na lek recepturowy z roku na rok spada, a leki recepturowe są często wypisywane przez lekarzy w sposób błędny. Obserwowany jest również problem z dostępnością składników odpowiedniej jakości oraz utylizacji składników niewykorzystanych – czytamy w protokole.

Marian Witkowski, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie wskazał na brak systemowych rozwiązań w zakresie odpłatności za substancje czynne oraz problem z utylizacją składników, co powoduje koszty po stronie apteki.

– Na dostępność do leku recepturowego i cenę surowców farmaceutycznych uwagę zwróciła także Prof. Bożena Karolewicz z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jej zdaniem, rynek farmaceutyczny pod tym względem jest nieujednolicony – czytamy w protokole.

Ministerstwo otwarte na dyskusje

W dyskusji głos zabrała również Pani Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny. Zaznaczyła ona, iż zidentyfikowane problemy i bariery wymagają szczegółowej analizy i wypracowania rozwiązań istotnych z punktu widzenia pacjenta.

– Dobrym pomysłem jest obligatoryjne zapewnienie pacjentom dostępu do informacji, gdzie lek recepturowy można wykonać. Rozważenia wymaga również rozwiązanie polegające na wyspecjalizowaniu aptek wykonujących leki recepturowe. Zadeklarowała gotowość do pozyskania i udostępnienia członkom Rady informacji dotyczących aptek, które rzeczywiście wykonują leki recepturowe – czytamy w protokole.

Pan Łukasz Szmulski, Dyrektor DPLiF w MZ, zadeklarował otwartość i gotowość resortu zdrowia do dalszej dyskusji w zakresie zmian w przepisach dotyczących poruszonych kwestii. Dodał również, iż nie jest możliwa rezygnacja z leków recepturowych.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Te z klauzulą sumienia niech oznaczą. I koniecznie lekarzy.