REKLAMA
śr. 26 kwietnia 2023, 08:01

Receptura apteczna w ogniu krytyki. Lepsze byłyby laboratoria galenowe?

Na ostatnim posiedzeniu Rady Organizacji Pacjentów pojawił się pomysł przeniesienia „produkcji” leków recepturowych z aptek do centralnych jednostek laboratoryjnych. Stanowisko to zaprezentowane zostało przez przedstawiciela Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Akademicy wskazują na niski odsetek aptek, które wykonują leki recepturowe oraz na niezadowalającą wiedzę farmaceutów dotyczącą receptury…

Wiele więc wskazuje na to, że zapisy o zmianach w recepturze aptecznej, zostały wykreślone z jednego projektu nowelizacji ustawy i przeniesione do innego (fot. Shutterstock)
Czy pomysł na likwidację receptury aptecznej ma szanse się urealnić? (fot. Shutterstock)

Rada Organizacji Pacjentów to stałe gremium reprezentantów różnych organizacji pacjentów, którego zadaniem jest dialog w kwestiach rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia dotykających bezpośrednio pacjentów. Rada powołana została do życia w 2022 roku jako organ ściśle współpracujący z resortem zdrowia.

Rada to nadanie ram formalnych tej współpracy, to jeszcze mocniejsze usytuowanie organizacji pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia – czytamy na stronach rządowych.

Jak się okazuje spotkania Rady odbywają się cyklicznie od kwietnia zeszłego roku. Jedno z ostatnich miało miejsce 12 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i dotyczyło poprawy dostępu pacjentów do leku recepturowego. Swoje stanowisko w tej kwestii przedstawiało m.in. środowisko akademickie, którego przedstawicielem na spotkaniu była Pani profesor Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakie jest zatem spojrzenie świata akademickiego na tą kwestię?

Pacjenci mają utrudniony dostęp do leków recepturowych…

W ocenie profesor Sznitowskiej w Polsce dochodzi do sytuacji, kiedy pacjenci stykają się z problemem utrudnionego dostępu do zaordynowanych przez lekarza leków recepturowych. Obecny na spotkaniu Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie potwierdza, że tego typu stanowisko zostało przez przedstawicieli GUM przedłożone na spotkaniu (czytaj również: Prof. Sznitowska nowym konsultantem krajowym z dziedziny farmacji przemysłowej).

Pani profesor wskazała na niski odsetek aptek, które wykonują te leki oraz na niezadowalającą wiedzę farmaceutów dotyczącą receptury – przytoczył z wypowiedzi Marian Witkowski.

Czy słowa Pani profesor mają potwierdzenie w świecie rzeczywistym? Oddany do publicznej wiadomości w grudniu 2020 roku raport NFZ na temat Rynku leków recepturowych w Polsce stwierdzał, że w 2019 roku dokładnie 10.364 apteki realizowały recepty na leki recepturowe, a wartość refundacji w zakresie rynku leków recepturowych rosła znacznie szybciej niż rynku pozostałych leków. Środowisko akademickie dostrzega jednak problem po stronie pacjentów. Z czego może on wynikać?

Źródło: Facebook/Urszula Jaworska
Źródło: Facebook/Urszula Jaworska

Przedstawiciele samorządu aptekarskiego jako zasadniczą przyczynę tych problemów wskazali spadek ilości recept na lek recepturowy, rosnące ceny surowców farmaceutycznych oraz brak rozwiązań systemowych w zakresie normalizacji cen za surowce – przekazał Prezes ORA w Warszawie.

To właśnie wciąż rosnące ceny surowców stwarzają obawy aptek przed dużymi stratami finansowymi przy niepełnym wykorzystaniu surowców oraz przy ryzyku upływ terminu ich ważności i wskazywane są jako główna przyczyna tego typu problemów przez NIA. Potwierdza to również po części wspomniany już raport NFZ (czytaj więcej:  Raport NFZ o lekach recepturowych. Istnieje zmowa na rynku?).

Przeprowadzone analizy wskazują, że stale rosnący koszt wykonania leku recepturowego wynika ze wzrostu cen surowców farmaceutycznych. Wydaje się, że obserwowane zjawisko powinno być zbadane pod kątem możliwości występowania mechanizmów o charakterze zmowy cenowej – czytamy w treści dokumentu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zabranie aptekom receptury jako pomysł na rozwiązanie problemu…

Jaki pomysł na rozwiązanie przedstawionych na spotkaniu problemów ma środowisko akademickie?

W swoim wystąpieniu Pani profesor sugerowała rozwiązanie powyższego problemu poprzez utworzenie laboratoriów galenowych wykonujących leki recepturowe na zlecenie aptek lub sformalizowanie umów pomiędzy aptekami na wykonywanie na zlecenie leku recepturowego – wyjaśnił nam Marian Witkowski.

Czy taka zmiana jest potrzebna i czy w ogóle byłaby możliwa do zrealizowania? W odpowiedzi na stanowisko akademickie GUM samorząd aptekarski w osobach Pani Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej i Prezesa ORA w Warszawie Mariana Witkowskiego stwierdził, że nie widzi uzasadnienia do tak radykalnej zmiany przepisów i wyprowadzenia receptury aptecznej z aptek, a w konsekwencji odbierania aptekom uprawnienia do zaopatrywania pacjentów w leki recepturowe (czytaj również:  Receptura nie jest jeszcze wspomnieniem).

Aktualne przepisy Prawa farmaceutycznego obligują apteki do kompleksowego zaopatrzenia pacjenta w produkty lecznicze lub wskazania sposobu zapewniania pacjentowi dostępu do leku – wskazuje Marian Witkowski.

Przedstawiciele samorządu zaapelowali do resortu zdrowia o zmiany systemowe, które mogłyby poprawić dostęp pacjentów do leku recepturowego. Obecna na spotkaniu Minister Ewa Krajewska obiecała przeanalizować ten temat i poszukać sposobów na poprawę tej sytuacji. Temat ma zatem szansę wrócić pod dyskusję jak tylko strona decyzyjna zapozna się z nim i określi możliwe sposoby jego rozwiązania.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]