REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Brak dostępu czy awaria? Kiedy lekarz wystawi papierową receptę?

31 października 2019 12:00

Na stronach Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia opublikowano instrukcję dotyczącą wystawianie i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1). Lekarze zastanawiają się w jakich sytuacjach będą mogli wystawiać recepty papierowe.

Brak dostępu obejmuje w oczywisty sposób awarię systemu, ale również każdą inną przeszkodę, która czyni niemożliwym dostęp lekarza lub programu gabinetowego do systemu (fot. Shutterstock)
Brak dostępu obejmuje w oczywisty sposób awarię systemu, ale również każdą inną przeszkodę, która czyni niemożliwym dostęp lekarza lub programu gabinetowego do systemu (fot. Shutterstock)

Przygotowana przez CSIOZ broszura skierowana jest zarówno do lekarzy, jak i do aptek. Omawiane są w niej rozwiązania dotyczące wystawiania realizacji e-recepty warunkach awarii systemu P1. Zdaniem Andrzeja Cisło, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, pojawia się w przepisach pewna rozbieżność dotycząca postępowania lekarzy w określonych sytuacjach (czytaj więcej: System P1 szwankuje? CSIOZ przygotował instrukcję).

– W rozdziale pierwszym „wystawianie E- recept”, w pkt. 1 wymienione są w dwóch podpunktach sytuacje, kiedy lekarz może wystawić receptę w postaci papierowej. Pierwszą wymienioną przesłanką uprawniającą lekarza do wystawienia recepty papierowej jest – jak wspomniano w pkt. 1 podpunkt drugi broszury- sytuacja braku dostępu do systemu P1. W pkt. 2 autorzy broszury próbując podsumować informacje zawarte w pkt.1 stwierdzili: „tym samym w razie awarii systemu e-zdrowie (p1) receptę wystawia się w postaci papierowej” – wskazuje Cisło.

REKLAMA

Awaria czy brak dostępu?

Zdaniem wiceprezesa NRL to zdanie wymaga komentarza, który sprowadza się do powtórzenia tego, co autorzy napisali zdanie wcześniej. A mianowicie, że przesłanką wystawienia recepty papierowej nie musi być awaria systemu e-zdrowie, ale brak dostępu do tego systemu (czytaj również: Kolejne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie e-recepty).

REKLAMA

Zdaniem Cisło różnica jest zasadnicza, gdyż brak dostępu obejmuje w oczywisty sposób awarię systemu, ale również każdą inną przeszkodę, która czyni niemożliwym dostęp lekarza lub programu gabinetowego do systemu. Może to być np.:

 • brak zasilania prądem poradni,
 • awaria sieci internetowej,
 • brak zasięgu lub zawieszenie usługi łącza internetowego ze strony dostawcy,
 • awaria systemu teleinformatycznego poradni.

– Ustawodawca najwyraźniej zróżnicował powinności dwóch typów usługodawców (PWDL i aptek), obligując: lekarzy do wystawiania recept papierowych w przypadku braku dostępu do systemu P1 (art.95b ust.2 pkt.1 ustawy Prawo farmaceutyczne), apteki do określonego sposobu realizacji e-recepty w przypadku awarii systemu P1(art.96 ust.1a tej samej ustawy) – pisze Cisło.

Wiceprezes NRL zwraca też uwagę, że w kontekście drugiego rozdziału publikacji CSIOZ warto zauważyć, że w przypadku awarii systemu P1 niemożliwa będzie realizacja recepty, której wydruku pacjent nie otrzymał, gdyż informację o recepcie może mieć przesłaną na wskazany w IKP telefon (SMS z czterocyfrowym kodem dostępowym).

Źródło: ŁW/NIL

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

czyli tak predko nie pozegnamy papierowych, zaloze sie ze awarie beda co chwile
No na pewno. Nie wszyscy lekarze zauważyłam są szczęśliwi z powodu e-recept i będą to przeciągać w czasie.

Powiązane artykuły

NFZ podsumowuje kontrole w aptekach w II kwartale 2019 r. NFZ podsumowuje kontrole w aptekach w II kwartale 2019 r.

W II kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 174 postępowania kontrol...

Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty… Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty…

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie rec...

E-recepty – od stycznia wystawiono ich już 1,5 miliona E-recepty – od stycznia wystawiono ich już 1,5 miliona

Dziennik Gazeta Prawna na swoich łamach podsumowuje pół roku funkcjonowania e-recepty. W tej chwili ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz