REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie…

5 września 2019 11:24

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził niedawno postępowanie w sprawie naruszenia zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona umieścić w holu głównym szpitala wyciąg z cennika leków deficytowych, dostępnych w placówce. Okazało się jednak, że zgromadzone dowody były niewystarczające by postawić aptece zarzuty…

Nikt nie był w stanie potwierdzić, że wspomniana kartka z cennikiem leków deficytowych w ogóle znajdowała się na tablicy informacyjnej (fot. Shutterstock)
Nikt nie był w stanie potwierdzić, że wspomniana kartka z cennikiem leków deficytowych w ogóle znajdowała się na tablicy informacyjnej (fot. Shutterstock)

WIF w Warszawie w grudniu 2018 roku wszczął postępowanie dotyczące możliwości prowadzenia zakazanej reklamy przez jedną z aptek. Miała ona polegać na umieszczeniu na tablicy informacyjnym w holu głównym szpitala (lub przychodni) kartki z wyciągiem z cennika leków deficytowych dostępnych w konkretnej aptece. Na kartce miały znaleźć się następujące leki wraz z ich cenami:

 • Xarelto 15 mg, 28 tabletek – 119,00 zł
 • Xarelto 20 mg, 28 tabletek – 119,00 zł
 • Ristaben 100 mg, 28 tabletek – 99,00 zł
 • Trajenta 5 mg, 30 tabletek – 99,99 zł
 • Pradaxa 110 mg, 60 kapsułek – 139,90 zł
 • Pradaxa 150 mg, 60 kapsułek – 139,90 zł
 • Jardiance 10 mg, 30 tabletek – 129,90 zł

W rezultacie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zażądał w piśmie do apteki, wskazania wszystkich miejsc, w których umieszczono taką kartka. W odpowiedzi jej właściciel zapewnił jednak, że apteka nie prowadziła i nie prowadzi żadnej reklamy. Poinformował też, że we wskazanym miejscu, jak i innych miejscach publicznych, taki cennik leków deficytowych nie został przez niego umieszczony.

REKLAMA

W toku postępowania okazało się również, że nikt nie był w stanie potwierdzić, że wspomniana kartka z cennikiem w ogóle znajdowała się na tablicy informacyjnej szpitala (czytaj również: Informacja o zamiennikach czy reklama apteki?).

REKLAMA

– Jednocześnie poinformowano, iż sam dostęp do tablicy dla pacjentów nie jest ograniczony, a w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć, że osoby postronne mogły taką kartkę o podanej treści umieścić na tej tablicy – można też przeczytać w treści decyzji WIF w Warszawie.

W świetle tak zgromadzonego materiału dowodowego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podjął więc decyzję o umorzeniu postępowania w całości.

Sygn. akt WIF.WA.II.8523.25.2018.MA

Źródło: ŁW/WIF w Warszawie
©MGR.FARM

REKLAMA
mwif-r-20190221
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Brzmi jak zachęta 😁
A można było nałożyć karę dla przychodni, za reklamę apteki. To by się pewnie znalazły dowody kto wieszał cenniki.
Widzę że pojawia się kolejny kanał dystrybucyjny
Monitoringu holu głównego nie było ?

Powiązane artykuły

PharmaNET do Posłów: Wesprzyjcie pacjentów, nie korporację aptekarską PharmaNET do Posłów: Wesprzyjcie pacjentów, nie korporację aptekarską

3 kwietnia sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, z k...

Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon… Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon…

We wrześniu 2018 roku do naszej redakcji wpłynęły listy od farmaceutów z okolic Gniezna, którzy skar...

Fundacji nie stać na zapłatę kary za reklamę apteki… Fundacji nie stać na zapłatę kary za reklamę apteki…

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec listopada wyrok, w sprawie skargi kasacyjnej pewnej Fu...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz