REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co musi zawierać Dokument Realizacji Recepty?

2 stycznia 2019 07:00

Od wczoraj każda polska apteka w trakcie realizacji recepty musi wytworzyć Dokument Realizacji Recepty (DRR) a następnie wysłać go do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Proces ten zastępuje dotychczasowy sposób otaksowania recept.

Zdaniem NSA oczywisty jest wymóg bieżącego nadzoru nad działalnością apteki przez osoby o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (fot. Shutterstock)
Co musi znaleźć się w dokumencie realizacji recepty? Dla jakich recept nie trzeba go wystawiać (fot. Shutterstock)

Od 1 stycznia w każdej polskiej aptece musi istnieć możliwość zrealizowania e-recepty. Jednocześnie uległ zmianie też sposób otaksowania recept – również tych papierowych, wystawionych w 2018 roku oraz odpisów recept. Dotychczasowy system zastąpił elektroniczny Dokument Realizacji Recepty (DRR) (czytaj więcej: Od 1 stycznia apteki mają obowiązek elektronicznego otaksowania recept). Co powinno się w nim znaleźć?

Z obowiązującego rozporządzenia w sprawie recepty wynika, że DRR musi zawierać:

 • unikalny numer identyfikujący receptę (jeżeli dotyczy);
 • numer nadawany przez podmiot wytwarzający Dokument Realizacji Recepty, jeżeli recepta nie posiada unikalnego numeru identyfikującego receptę;
 • datę i godzinę realizacji recepty, a w przypadku leku recepturowego albo aptecznego – datę i godzinę realizacji recepty, przyjęcia recepty do wykonania tego leku oraz sporządzenia tego leku;
 • dane osoby realizującej receptę, a w przypadku recept na lek recepturowy albo apteczny – dane osoby, która przyjmuje receptę do sporządzenia tego leku, dane osoby, która sporządza ten lek, oraz dane osoby wydającej;
 • dane apteki albo punktu aptecznego, w których jest realizowana recepta:
 • dane dotyczące pacjenta, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (w tym PESEL)
 • dane dotyczące wydawanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz leków recepturowych lub leków aptecznych:
 • informację o realizacji pozycji na recepcie: „Całkowicie zrealizowana”, informacja o realizacji pozycji na recepcie: „Częściowo zrealizowana” albo przyjęta do realizacji;

Dokumentu Realizacji Recepty nie wystawia się dla recepty weterynaryjnej, transgranicznej, wystawionej dla osoby o nieustalonej tożsamości oraz zapotrzebowania.

REKLAMA

Więcej na temat DRR znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

REKLAMA

W przypadku realizacji recepty w postaci papierowej Dokument Realizacji Recepty nie obejmuje danych pacjenta, z wyjątkiem danych określonych w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne (tj. numeru PESEL lub daty urodzenia). Dotyczy to również recept pełnopłatnych, co potwierdza komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. Wynika z niego, że w DRR recepty papierowej pełnopłatnej musi znaleźć się PESEL pacjenta (lub jego data urodzenia), a apteka może go uzupełnić nawet w przypadku jego braku na recepcie (czytaj więcej: Recepty pełnopłatne po 1 stycznia. Czy farmaceuta musi uzupełniać PESEL?).

Sytuacje szczególne

– Ustawodawca nie wymaga nadruku taksacji na recepcie czy też dołączenia wydruku do recepty oraz nie wymaga zapisywania zmian dokonanych podczas realizacji recepty na jej rewersie (wydano odpowiednik, nr ZHK, nr leg. IB, zmiana dawkowania itp.). Wyjątkiem jest czasowy brak dostępu do systemu teleinformatycznego (awaria) i wtedy musimy dane wymagane na DRR wydrukować i przechowywać (§7.4 rozp. MZ) – informuje mgr farm. Marek Matysik, wiceprezes Opolskiej ORA.

W komunikacie opublikowanym na stronie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej informuje on też, że w przypadku recepty papierowej refundowanej wystawionej dla pacjenta z Unii Europejskiej, do DRR należy wpisać:

 • nr EKUZ (lub nr poświadczenia itd. tak jak dotychczas – robimy ksero karty EKUZ dla NFZ)
 • nr dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty)
 • datę urodzenia (akapit poniżej).

W przypadku recept pełnopłatnych, recept farmaceutycznych oraz odpisów recept oprócz numeru PESEL (czy daty urodzenia), w DRR należy wpisać też

REKLAMA
 • datę wystawienia (i ew. datę realizacji jeśli jest),
 • nr PWZ osoby wystawiającej,
 • REGON (jeśli jest),
 • nr recepty (jeśli nadano),
 • oraz wszystkie zmiany dokonywane przy realizacji recepty

Źródło: ŁW/Opolska OIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Od 1 stycznia większość e-recept będzie ważna znów 30 dni Od 1 stycznia większość e-recept będzie ważna znów 30 dni

W miniony czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2...

Zła wiadomość dla aptek. Realizacja e-recept może potrwać dłużej… Zła wiadomość dla aptek. Realizacja e-recept może potrwać dłużej…

Po piątkowych problemach z wystawianiem i realizacją elektronicznych recept, dzisiaj znowu apteki sy...

Termin ważności e-recepty, a (nad)interpretacja Ministerstwa Zdrowia Termin ważności e-recepty, a (nad)interpretacja Ministerstwa Zdrowia

Ostatnie miesiące, dla naszego środowiska, mijają pod znakiem ciągłych zmian. Wprowadzenie obowiązku...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz