REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od 1 stycznia apteki mają obowiązek elektronicznego otaksowania recept

27 grudnia 2018 11:10

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie obowiązku elektronicznego otaksowania przez apteki recept papierowych. Obowiązek ten wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. co będzie musiał zawierać Dokument Realizacji Recepty?

Przepisy prawa nie regulują zasad pracy w aptece (fot. Shutterstock)
Dokument Realizacji Recepty od 1 stycznia zastąpi tradycyjne otaksowanie recepty (fot. Shutterstock)

Już od 1 stycznia w polskich aptekach zmieni się sposób otaksowania recept. Dotychczasowy system zastąpi elektroniczny Dokument Realizacji Recepty (DRR). Jego wygenerowanie będzie obowiązkowe nie tylko dla e-recept, ale także „starych” recept papierowych. Co dokładnie powinno znaleźć się w DRR precyzuje najnowsze rozporządzenie w sprawie recept (czytaj więcej: Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany…)

Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach przypomina, że:

REKLAMA
 • recepty, które nie będą zawierały danych pacjenta, o których mowa w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności numeru PESEL, można zrealizować po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy. Może to nastąpić na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę (podstawa prawna: §10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept);
 • recepty, które nie będą zawierały identyfikatora pracownika medycznego lub danych dotyczących osoby uprawnionej do wystawiania recept albo podmiotu, można zrealizować po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy. Może to nastąpić na podstawie posiadanych danych (podstawa prawna §10 ust. 2 pkt 1 lub 2 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).

Osoba wydająca produkt leczniczy powinna zamieścić te dane w Dokumencie Realizacji Recepty.

REKLAMA

Losy Dokumentu Realizacji Recepty

Przypomnijmy, że w z ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie recept usunięto niektóre dane, które miały znajdować się w DRR. Początkowo Dokument Realizacji Recepty miał zawierać dane o typie recepty (papier/elektroniczna), numer DRR czy numer telefonu apteki realizującej receptę. Poza tym miały w nim być umieszczone też kody uprawnień dodatkowych pacjenta czy dane podmiotu i osoby wystawiającej. Jednocześnie zachowano obowiązek umieszczenia w DRR numer serii wydanego opakowania (czytaj więcej: E-recepta ułatwi kontrolę nad wycofanymi lekami).

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wskazał niedawno, że dzięki umieszczeniu tego ostatniego w DRR, w systemie pojawi się informacja o tym kto, kiedy i komu wydał lek wycofany z obrotu. W ramach internetowego konta pacjenta system gromadzi kolejne dane – w tym numery telefonów i adresy e-mail pacjentów. To pozwala łatwiej skontaktować się osobą, której może grozić niebezpieczeństwo w związku z zażyciem takiego lekarstwa.

Co z numerem PESEL dla recept pełnopłatnych?

W środowisku farmaceutów pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu realizacji recept pełnopłatnych. Z powyższego komunikatu wydanego przez Ministerstwo Zdrowia można bowiem wywnioskować, że DRR recept pełnopłatnych również należy umieścić PESEL pacjenta. Tymczasem dane te nie są niezbędne do realizacji takich recept.

W związku z narastającymi wątpliwościami redakcja MGR.FARM wystosowała w tej sprawie pytanie do Naczelnej Izby Aptekarskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz CSIOZ.

REKLAMA

Czytaj więcej:

Źródło: ŁW/MZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

czyli teraz wszystko będziemy robić z ekranem komputera??
Szczerze współczuję mgr sprawdzania w ten sposób recept- masakra.
W końcu będziemy mogli uzupełnić PESEL na recepcie :/
to akurat zmiana na lepsze ze brak wpisanego przez lekarza peselu nie dyskwalifikuje jej z refundacji
Teoretycznie funkcja kontroli recept elektronicznych w cegiełce "kontrola" pozwala na szybką retaksacje recept, choć poprawności wszystkich danych na niej nie sprawdzimy..
Moim zdaniem będzie to bardzo ogolnikowa retaksacja....chyba, że zasiada na tyłach 3 osoby i będą weryfikować...krok po kroku
teoretycznie można każdą receptę skontrolować w poprawie sprzedaży funkcją CTRL+R bodajże (takie ALT+R bądź A), ale to jest strasznie czasochłonne, nie mówiąc już o wadze wzroku, jaka nas czeka po kilku latach takiego gapienia się w monitor bez przerwy...
o tę wadę wzroku z tego wszystkiego boję się najbardziej
Przecież przepis, do którego odnosi się ministerstwo dotyczy sytuacji nieczytelnego wpisania PESEL-u. O uzupełnianiu niewpisanych danych mówi ust.1 paragrafu 10, PESEL nie jest tam wymieniony.

Powiązane artykuły

Czy system e-recepty podoła obsłudze tylu aptek jednocześnie? Czy system e-recepty podoła obsłudze tylu aptek jednocześnie?

Od 1 stycznia w każdej aptece w Polsce będzie można zrealizować e-receptę. Farmaceuci obawiają się j...

WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada… WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…

Ministerstwo Zdrowia przygotowało dla pracowników aptek odpowiedzi na ich pytania dotyczące realizow...

Kalkulator e-recepty ulepszony. Farmaceuci domagali się tej funkcji… Kalkulator e-recepty ulepszony. Farmaceuci domagali się tej funkcji…

Od 7 września obowiązują nowe przepisy dotyczące realizacji elektronicznych recept. Nowelizacja usta...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz