REKLAMA
czw. 20 czerwca 2024, 09:33

Część farmaceutów do końca lipca musi zmienić izbę aptekarską!

Naczelna Rada Aptekarska przyjęła uchwałę, która kierownikom aptek, punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej daj czas do końca lipca, na uporządkowanie przynależności do okręgowej izby aptekarskiej. Do 31 lipca mają obowiązek przerejestrować się do izby, na terenie której znajduje się podmiot, w którym pełnią funkcje kierownicze.

Zaskoczona farmaceutka
Część farmaceutów będzie musiała przepisać się do innej okręgowej izby aptekarskiej (fot. Shutterstock)

Naczelna Rada Aptekarska kilka dni temu przyjęła uchwałę, która na części farmaceutów wymusi zmianę izby, do której należą. Wprowadza ona zmiany do wcześniejszej uchwały NRA (VIII/16/2021), w sprawie ustalania zasad i sposobu współdziałania okręgowych rad aptekarskich przy dokonywaniu wpisów i skreśleń w rejestrach farmaceutów wynikających z ustania przesłanej uzasadniających wpis do danego rejestru farmaceutów.

Uchwałę tę przyjęto prawie 4 lata temu – 15 września 2021 roku. Określała ona przede wszystkim zasady wpisywania farmaceutów do Rejestru Farmaceutów. Takich wpisów (ale też skreśleń) dokonują okręgowe izby aptekarskiej. Uchwała określała kiedy i do której okręgowej izby aptekarskiej farmaceuta powinien się zapisać. Szczególnie biorąc pod uwagę miejsce wykonywania przez niego zawodu.

Generalną zasadą jest, że farmaceuta należy do tej okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje swój zawód. Jest to o tyle istotne, że nierzadko farmaceuci mieszkają na terenie innej izby, niż pracują. Zdarzają się też przypadki gdy farmaceuta jest kierownikiem na terenie jednej izby, a pracuje dodatkowo w aptece na terenie innej. W ostatnich latach coraz głośniej też mówi się o farmaceutach, którzy pracując w aptece, są właścicielami aptek w różnych województwach…

Uchwała regulująca te kwestie, przyjęta przez NRA we wrześniu 2021 roku dotyczyła farmaceutów rozpoczynających pracę lub pełnienie konkretnej funkcji. Nie obejmowała ona farmaceutów, którzy w momencie jej wejścia w życie już pracowali. I to właśnie ich dotyczy zmiana, którą kilka dni temu podjęta Naczelna Rada Aptekarska.

Zmiany dla farmaceutów

Nowa uchwała podjęta przez NRA dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze w aptekach, punktach aptecznych czy działach farmacji szpitalnej, ale też Osób Kompetentnych, Osób Odpowiedzialnych i Osób Wykwalifikowanych. Uchwała precyzuje, że takie osoby muszą należeć do okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której sprawują takie funkcje. Co istotne farmaceuci, którzy aktualnie nie spełniają tego warunku, mają czas do 31 lipca 2024 roku by przepisać się do właściwej okręgowej izby aptekarskiej.

Uchwała mówi, że:

Farmaceuta, który w dniu 12 czerwca 2024 r. pełni funkcję kierownika apteki, punktu aptecznego lub działu farmacji szpitalnej lub sprawuje funkcję Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej albo Osoby Wykwalifikowanej, o której mowa odpowiednio w art. 2 pkt 2la, 2lb albo 2lb ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, na terenie innej izby niż izba, której jest członkiem, obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Warto też pamietać, że zgodnie z nowym Kodeksem Etyki Farmaceuty RP, wszyscy farmaceuci muszą respektować uchwały samorządu zawodu farmaceuty. Mówi o tym artykuł 21 Kodeksu:

Farmaceuta wypełnia obowiązki z najwyższą starannością, kierując się uchwałami i postanowieniami władz oraz dobrze rozumianymi zadaniami i interesami samorządu.

Niewypełnienie obowiązku nałożonego przez uchwałę NRA może więc być uznane za wykroczenie zawodowe. W praktyce może też być przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia kierownika.

Jednocześnie art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego mówi, że kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie określone ustawą warunki. Jednym z nich jest wypełnianie obowiązków członka samorządu zawodu farmaceuty.

Źródło: ŁW/LOIA


 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]