REKLAMA
pt. 19 sierpnia 2022, 14:11

Za wykonywanie zawodu farmaceuty bez przynależności do izby grozi kara

Do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej napływają informacje o wykonywaniu przez farmaceutów zawodu bez przynależności do samorządu farmaceuty. Takie sytuacja jest niezgodna z prawem…

Czy w polskich aptekach pracują farmaceuci, którzy nie należą do izb aptekarskich? (fot. Shutterstock)
Czy w polskich aptekach pracują farmaceuci, którzy nie należą do izb aptekarskich? (fot. Shutterstock)

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Dominika Lakoty. Wskazuje on, że do NROZ napływają informacje o wykonywaniu przez farmaceutów zawodu bez przynależności do samorządu zawodu farmaceuty. Taka sytuacja jest niezgodna z prawem, a osobom wykonującym zawód farmaceuty bez wymaganych uprawnień grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności (czytaj również: Jak farmaceuta może stracić Prawo Wykonywania Zawodu?).

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przypomina, że zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021, poz. 97 z późn. zm.) „Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.” (czytaj więcej: Dożywotnie odebranie prawa wykonywania zawodu farmaceuty za udział w wywozie leków?).

Jak stanowi art. 26 ww. ustawy „Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.”.

– Z powyższego jednoznacznie wynika, że jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów – wskazuje mgr farm. Dominik Lakota.

Konsekwencje za przewinienie

NROZ przypomina też, że niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują go nie spełniając prawem przewidzianych warunków. A z tym wiążą się określone konsekwencje.

Jak stanowi art. 80 ustawy o zawodzie farmaceuty:
„Kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”.

Art. 81 ww. ustawy stanowi z kolei:
„1. Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie.”

Źródło: ŁW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]