REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak farmaceuta może stracić Prawo Wykonywania Zawodu?

29 sierpnia 2019 12:14

Prawo Wykonywania Zawodu to najważniejszy dokument w naszym życiu zawodowym. Aby je zdobyć, konieczne jest ukończenie trudnych studiów i spełnienie serii warunków. Bez niego farmaceuta nie może pracować w aptece. A czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób farmaceuta może utracić swoje Prawo Wykonywania Zawodu?

Zawieszenie, bądź odebranie Prawa Wykonywania Zawodu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do granic Polski (fot. MGR.FARM)
Zawieszenie, bądź odebranie Prawa Wykonywania Zawodu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do granic Polski (fot. MGR.FARM)

Aby móc ubiegać się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty należy skończyć 5-letnie studia magisterskie oraz odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową (w tym 3 miesięczną w aptece ogólnodostępnej). Konieczne jest także przekazanie szeregu niezbędnych dokumentów (m.in. informację z Rejestru Karnego o niekaralności, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia zawodu farmaceuty, czy oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych).

Po spełnieniu powyższych warunków, Naczelna lub Okręgowa Izba Aptekarska w formie uchwały podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu dla danego kandydata. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia, magistrowi farmacji nie pozostaje nic innego jak złożyć ślubowanie przed prezesem lub zastępcą prezesa danej Izby Aptekarskiej. Od tego momentu staje się on pełnoprawnym farmaceutą, który samodzielnie może przeprowadzać swoje czynności zawodowe.

REKLAMA

Powyższy schemat jest dobrze znany farmaceutom. Zastanawialiście się, jednak w jaki sposób można stracić Prawo Wykonywania Zawodu i czy jest to w ogóle możliwe?

REKLAMA

Czy uzyskane PWZ jest ważne, gdy nie pracuje się w aptece?

Wielu z magistrów farmacji, którym zostaje przyznane Prawo Wykonywania Zawodu odchodzi od wyuczonej profesji i spełnia się zawodowo w zupełnie innym obszarze. Jednak po kilku latach stwierdza, że apteka to jednak jest to miejsce, w którym chce pracować. Czy w tym momencie jego PWZ jest ważne i może bez problemu podjąć zatrudnienie? Czy jednak po tylu latach je utracił i musi ponownie się ubiegać o jego przyznanie?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich, farmaceuta, który w okresie dłuższym niż 5 lat w ostatnich 6 latach nie pracował jako farmaceuta jest zobowiązany do podjęcia przeszkolenia uzupełniającego, które nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Jak widać, w tym przypadku nie traci on swojego Prawa Wykonywania Zawodu, ani nie zostaje ono zawieszone (czytaj więcej: NIA: Ta farmaceutka utraciła możliwość wykonywania zawodu na 1,5 roku).

Ubezwłasnowolnienie farmaceuty a PWZ

Przed decyzją danej Izby Aptekarskiej o przyznaniu Prawa Wykonywania Zawodu danemu farmaceucie, musi on przedstawić oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych. Gdy tego nie dokona, PWZ nie zostanie mu przyznany. Kiedy, w trakcie pełnienia czynności zawodowych dany farmaceuta zostanie pozbawiony praw cywilnych, to wtedy następuje utrata przez niego nadanego mu Prawa Wykonywania Zawodu.

Utrata praw cywilnych może być wynikiem stwierdzenia ubezwłasnowolnienia, zarówno całkowitego jak i częściowego. Przyczyną jego stwierdzenia może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, bądź uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Należy, jednak zaznaczyć, że tylko i jedynie diagnoza lekarska owych zaburzeń nie może być podstawą do stwierdzenia ubezwłasnowolnienia. Taką decyzję może podjąć tylko i jedynie właściwy Sąd Okręgowy, na podstawie zebranych materiałów (czytaj więcej: Farmaceutka traci na 3 miesiące Prawo Wykonywania Zawodu…).

REKLAMA

Konflikt z prawem a PWZ farmaceuty

Farmaceuta, który popełni przestępstwo i zostanie skazany wyrokiem prawomocnym, może dodatkowo zostać przez sąd ukarany zakazem wykonywania danego zawodu lub prowadzenia danej działalności gospodarczej. Dochodzi do tego, gdy sąd stwierdzi, że przy popełnieniu przestępstwa osoba skazana dopuściła się nadużycia w związku z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym zawodem albo gdy jego dalsze wykonywanie zagraża istotnym dobrom ogólnym. Ponadto, w postępowaniu karnym, sąd może wobec skazanego orzec pozbawienie praw publicznych za popełnienie przestępstw, które zasługuje na szczególne potępienie, a zostało dokonane świadomie. W przypadku takiego orzeczenia sądu, utrata Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty odbywa się niejako “z urzędu”.

Natomiast skazanie farmaceuty wyrokiem prawomocnym i wydanie zakazu wykonywania przez niego zawodu jest tylko i jedynie przesłanką do pozbawienie lub zawieszenia jego Prawa Wykonywania Zawodu. Taką decyzję może podjąć jedynie Okręgowy Sąd Aptekarski (czytaj więcej: Dożywotnie odebranie prawa wykonywania zawodu farmaceuty za udział w wywozie leków?).

Sąd Aptekarski może orzec pozbawienie Prawa Wykonywania Zawodu

Wszyscy farmaceuci, którzy posiadają Prawo Wykonywania Zawodu muszą należeć do danej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W związku z tym podlegają oni odpowiedzialności zawodowej. Najczęściej przyczyną stawiennictwa się przed Sądem Aptekarskim jest złamanie zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, nieprzestrzeganie wszelkich przepisów związanych z wykonywanym zawodem, czy nie włączanie się w funkcjonowanie danej Izby Aptekarskiej (najczęściej chodzi o uchylanie się od płacenia składek). W związku ze stwierdzeniem tego typu uchybień Okręgowy Sąd Aptekarski może ukarać farmaceutę upomnieniem, naganą, zawieszeniem Prawa Wykonywania Zawodu (od 3 miesięcy do 3 lat), a najsurowszym wyrokiem jest pozbawienie farmaceuty Prawa Wykonywania Zawodu. Jednak, jeśli poszukacie w sprawozdaniach Sądów Aptekarskich,  które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych OIA, to ciężko znaleźć decyzję, którą konsekwencją byłoby pozbawienie jednego z jej członków PWZ-u. Najcięższe wyroki, jakie udało mi się znaleźć to kilkumiesięczne zawieszenie Prawa Wykonywania Zawodu, będące wynikiem udziału w procederze “odwróconego łańcucha dystrybucji”, bądź związane z wyłudzeniami nienależnej refundacji (czytaj więcej: Trzy lata zawieszenia prawa wykonywania zawodu dla farmaceuty. Za co?).

Zawieszenie, bądź odebranie Prawa Wykonywania Zawodu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do granic Polski. Zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, obostrzenia nałożone na danego farmaceutę obowiązuje w każdym państwie Wspólnoty. Stąd nie będzie on mógł podjąć zatrudnienia w zawodzie farmaceuty nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

19 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Sąd Aptekarski sam powinien stanąć przed sądem utworzonym przez członków danej izby.
"Ponadto, w postępowaniu karnym, sąd może wobec skazanego orzec pozbawienie praw publicznych za popełnienie przestępstw, [...]W przypadku takiego orzeczenia sądu, utrata Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty odbywa się niejako “z urzędu”." Co dokładnie oznacza ten punkt o prawach publicznych? Na przykład niesławny były prezes WOIA T. Bąbelek otrzymał wyrok zakazujący pełnienia funkcji w izbie aptekarskiej. Z definicji bierne i czynne prawo wyborcze (także w wypadku samorządów zawodowych) jest częścią pełni praw publicznych. Ale z tego co wiem jakoś nie stracił prawa wykonywania zawodu?
Niedługo sam oddam ten gówniany dokument. Swoją drogą za komuny przez 50 lat nie było izb, państwowe apteki działały i jakoś nikomu poza pasozytami nie brakowało tej spółdzielni. Takie szopki i zabawy to można roić dla zawodów, gdzie największy lewus wyciaga 5 k, a ktoś kumaty startuje od 12 k, a nie w śmiesznych budach z fajansem z pensjami rodem z mięsnego. O warunkach pracy i aspektach technicznych nie wspomne, bo te są już chyba lepsze w mięsnym czy rybnym. Zredukować izby do minimalnej obsady , w mieszkaniu 3 pokokjowy zrobić biuro , składki w dół o 50%, bo to co jest w tej chwili to kpina. Zbiera się 30 grubasów i po 5 godzianch debat stwierdzają,że w PL brakuje farmaceutów.
Mi narazie zostaje zajść w ciążę i sruu na zwolnienie XD mam nadzieję, że się wyrobię przed nowym rokiem...
Jakby co, to mogę pomóc. Mam doświadczenie i dobre wyniki :))))))))
Izby Aptekarskie powstały po to aby krótko trzymać magistrów ( łańcuch ) dlatego sieciówki tak mogły rozkwitnąć.Jak już brakuje chętnych na ten zawód to izby biją na alarm no bo kto będzie na nich płacił składki.Ten chory twór trzeba całkowicie zlikwidować.
Skąd wiesz? Może opiszesz mechanizm ?...
"Wszyscy farmaceuci, którzy posiadają Prawo Wykonywania Zawodu muszą należeć do danej Okręgowej Izby Aptekarskiej." Nie. Jeżeli nie wykonują zawodu, nie muszą.
Mimo upływu dni wielu artykuł nie został poprawiony mimo nieprawdziwych w nim twierdzeń... Czy redakcję cieszy nieprawda?
Zawieszenie PWZ z powodu braku aktywności zawodowej jest bezterminowe?
Ile tego braku aktywności zawodowej musi być zeby stracić czy zawiesić PWZ?
Wszystko jest w Ustawie o izbach. Tracenie lub zawieszenie PWZ nie dotyczą osób niewykonujących zawodu, a tych, wobec których w ustawie przewidziano instytucję zawieszenia lub pozbawienia PWZ.
jak płacisz składki to nikogo w izbie nie obchodzi czy pracujesz czy nie
J/w . Tj nie wszyscy farmaceuci posiadający PWZ muszą należeć do OIA.
Pierwsze zdanie jest ze stanu prawnego sprzed 1999 roku: "Aby móc ubiegać się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty należy skończyć 5-letnie studia magisterskie oraz odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową (w tym 3 miesięczną w aptece ogólnodostępnej)." Studia na kierunku farmacja trwają od około 20 lat 5,5 roku oraz te nowe, dodatkowe pół roku to właśnie praktyka, która odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MZ po obronie pracy magisterskiej. Żadko gdzie to rozumieją. Pozdrawiam

Powiązane artykuły

Pacjent dzwoni w sprawie recepty – jakich informacji farmaceuci mogą udzielić? Pacjent dzwoni w sprawie recepty – jakich informacji farmaceuci mogą udzielić?

Farmaceuci mają wątpliwości na temat informacji, jakich mogą udzielić pacjentowi telefonicznie. Prze...

Potrzebna pomoc dla córki farmaceuty. Trwa zbiórka… Potrzebna pomoc dla córki farmaceuty. Trwa zbiórka…

19 lipca 2019 r. 15-letnia Maja - córka mgr. farm. Przemysława Krzyżka - miała wypadek komunikacyjny...

Jesteś farmaceutą? Twoja marka to twój kapitał! Jesteś farmaceutą? Twoja marka to twój kapitał!

Żyjemy w bardzo interesujących czasach. Dzięki postępowi technologicznemu oraz różnorodnym możliwośc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz